EN 17007: framework voor Maintenance 4.0

Het mag u al opgevallen zijn Ė in advertentiefotos zijn maintenance medewerkers niet langer mannen in blauwe overalls maar jonge gasten met tablets en smart glasses. In de praktijk zijn er nochtans heel wat hindernissen om die Maintenance 4.0 visie in praktijk te brengen. De Europese norm EN 17007:2017 over onderhoudsprocessen kan hierin een leidraad bieden.

De rol van maintenance om defecten te herstellen evolueert steeds meer naar asset management Ė het in stand houden en optimaliseren van productie-installaties. Met concepten als predictive en preventive maintenance is deze trend jaren geleden al ingezet.

Met de digitalisering die zo typerend is voor Industrie 4.0 lijkt deze trend te worden versneld. Maintenance krijgt er in ieder geval een hele reeks tools bij om zicht te krijgen op de performantie van installaties en om eventuele afwijkingen tijdig te detecteren zodat storingen voorkomen kunnen worden.

Voorbeelden van dergelijke tools zijn er intussen in overvloed, maar in de praktijk stoten ze vaak op praktische bezwaren. De digitalisering die de basis vormt voor deze tools vergt immers het uitwisselen van data, soms ook naar derde partijen die hun oplossingen bijvoorbeeld via de cloud aanbieden.

In eerste instantie zijn daarvoor interfaces nodig en protocols die data van machines herkenbaar maken voor asset management tools.

Maar er is ook bereidheid nodig om de data vrij te geven.

In heel wat gevallen bevatten kencijfers uit de productie meer informatie dan bedrijven willen communiceren. En er is de problematiek van security, niet alleen om te beheren wie toegang krijgt tot de data maar ook om te garanderen dat de connecties met machines niet misbruikt kunnen worden voor malafide doeleinden.

Onderhoudsproces en bijbehorende indicatoren

Dit alles leidt tot een omvangrijke en complexe uitdaging die een gestructureerde aanpak nodig heeft.

In een recent artikel van VDW in de aanloop naar EMO 2019 Ė waar Maintenance 4.0 een van de themaís zal zijn Ė wordt de Europese norm EN 17007:2017 naar voor geschoven als een framework dat een gestructureerde oplossing kan bieden.

De norm ďOnderhoudsproces en bijbehorende indicatorenĒ biedt immers een leidraad aan bedrijven om alle aspecten van het onderhoud op te delen in processen en hun onderlinge relaties te identificeren. Daarin komen dan niet alleen alle acties van eigen mensen en derde partijen aan bod. De norm stelt ook voor om voor elk van die acties te identificeren welke inputs er nodig zijn en waar die vandaan moeten komen. Vervolgens moet ook gedefinieerd worden welke uitkomst er verwacht wordt en hoe die gekwantificeerd kan worden.

Het vastleggen van de inputs is de cruciale schakel om een oplossing te vinden voor de hoger beschreven uitdaging in digitalisering. Het bepaalt immers wie welke data nodig heeft wat een strikte beveiliging mogelijk maakt van alle andere datastromen. Het geeft tegelijk ook aan welke interfaces er nodig zijn om relevante data bij de juiste tools en mensen te brengen.

De norm EN 17007:2017 stelt zich daarom niet alleen tot doel om maintenance processen in kaart te brengen, maar ook om het verzamelen en distribueren van data te verbeteren.

© Productivity.be, 06/11/2018, Foto: Emag


Feel free to share


Productivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen