Welkom in de wereld van MindSphere

Op Indumation is MindSphere World Belgium gelanceerd – een community van gebruikers die het cloudgebaseerde platform verder willen promoten en elkaar willen ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Productivity.be liet zich op de vakbeurs rondleiden in de wereld van MindSphere, dat een totaaloplossing biedt voor IoT, aangepast aan de regels en geplogenheden van industriële automatisering.

Een cloudgebaseerd platform om devices te connecteren met de digitale wereld – zo vatte Eddy Nelis, vice president Siemens Belgium-Luxembourg, het opzet van MindSphere samen bij de lancering van MindSphere World Belgium. Die vereniging telt bij aanvang al dertien leden die met het platform werken en hun ervaringen met elkaar willen delen.

De eerste MindSphere World community ontstond begin vorig jaar in Duitsland en sindsdien werden al op verschillende plaatsen gelijkaardige initiatieven genomen, en nu dus ook in België.

“De cloud en MindSphere zijn globale initiatieven maar de implementatie van concrete projecten gebeurt lokaal”, zei Jo Verstraeten, general manager van Festo Belgium hierover. “Via MindSphere World Belgium kunnen hier bij ons nieuwe samenwerkingsverbanden rond het platform ontstaan.”

“Wij Belgen zijn nogal conservatief en hebben de neiging om te wachten op veilige en beproefde oplossingen”, zegt Willem Van Overmeiren, cluster manager bij Actemium over hun deelname aan het initiatief. “We denken dat MindSphere een belangrijke rol kan spelen om mensen te overtuigen om de stap naar de cloud te zetten.”

“MindSphere wil een gebruiksvriendelijk platform zijn voor het Industrial Internet of Things. Het maakt de cloud toegankelijk voor mensen die vertrouwd zijn met automatiseringstools maar daarom geen IT-specialisten zijn”, zegt Eddy Nelis.

Drie niveaus in de cloud

Wat opviel bij de lancering van MindSphere World Belgium was dat er veel aandacht ging naar het creëren van samenwerkingsverbanden en nieuwe businessmodellen. Het ligt wat in lijn met een thema dat ook steeds terugkomt in gesprekken over Industrie 4.0 en Factories of the Future.

Om te begrijpen wat er precies bedoeld wordt met die nieuwe diensten en businessmodellen stelt zich eerst de vraag wat MindSphere precies is, en waar het zich situeert ten opzichte van andere oplossingen in de cloud. Productivity.be had hierover een gesprek met Hans De Ruysscher, business manager Cloud Application Solutions bij Siemens.

In de cloud onderscheidt men drie niveaus van oplossingen: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS).

Op het IaaS-niveau bevinden zich de serverparken met hun operating systemen, zoals die van Microsoft en Amazon. Op dat laagste niveau wordt een van de meest genoemde voordelen van werken in de cloud gerealiseerd, namelijk de schaalbaarheid van resources als rekenkracht en opslagcapaciteit.

Op die infrastructuur draait het PaaS-niveau, waar de wereld van apps tot leven komt. Cloud Foundry is hier het meest gekende platform. Het laat toe om applicaties – geschreven in Java, PHP, Python… – te draaien in de cloud, waar ze zich manifesteren als services. Een app op je smartphone, maar ook andere applicaties in de cloud, maken gebruik van die services om data te raadplegen, grafieken te tonen, enz.

Software as a Service (SaaS), tenslotte, is het niveau waarop volledige applicaties draaien in de cloud. SaaS is typisch toegankelijk via een browser en maakt gebruik van de services in het PaaS-niveau.

Industriële toepassingen

Wat MindSphere doet, is dat het bestaande en nieuwe elementen uit de verschillende niveaus combineert tot een oplossing op maat van industriële toepassingen. Gebruikers kunnen daarbij zelf kiezen op welke infrastructuur ze willen werken. Dat kan bijvoorbeeld de publieke cloud van Microsoft Azure zijn, of een dedicated versie daarvan, maar gebruikers kunnen er ook voor kiezen om on premise een eigen private cloud op te zetten. MindSphere maakt ook gebruik van het open source Cloud Foundry platform voor het ontwikkelen van apps.

Aan dat platform worden een hele reeks tools toegevoegd die een omgeving voor industriële toepassingen creëren. Dat begint met MindConnect Elements: apparatuur en software bibliotheken om data uit de PLC-wereld op een veilige manier naar de cloud te brengen, rekening houdend met de lokale vereisten inzake beschikbaarheid en betrouwbaarheid.

Voor het PaaS niveau ontwikkelde Siemens het zogenaamde MindSphere Services Platform waarin een hele reeks IoT services vertaald worden naar de logica eigen aan industriële automatisering. Met die services kunnen Siemens zelf, maar ook leveranciers van oplossingen en integratoren apps ontwikkelen die ze vervolgens kunnen aanbieden aan hun klanten, maar ook als services ter beschikking kunnen stellen van weer andere leveranciers en integratoren.

Nieuwe businessmodellen

En zo komen we bij het fascinerende verhaal van mogelijke samenwerkingsverbanden en nieuwe businessmodellen. Als platform biedt MindSphere immers een haast oneindige reeks mogelijkheden maar het is nu aan de partners en eindgebruikers om daarmee concrete toepassingen te realiseren.

Er zijn bijvoorbeeld al een aantal toepassingen waarin machinebouwers gebruikmaken van MindSphere om apps te ontwikkelen die hun klanten toelaten om aan diagnose en monitoring te doen. Die klanten werken dan in een ruimte in MindSphere die door hun leverancier beheerd wordt. De machinefabrikant beheert dan de tenant, zoals dat in het cloud-jargon heet.

Een aanbieder van tools voor analyse en optimalisatie kan met dezelfde formule een dienstverlening uitwerken, waarbij hij zijn oplossing aanbiedt als Software as a Service, zonder dat de klant rechtstreeks met MindSphere in contact komt.

Maar een industrieel bedrijf kan er ook voor kiezen om zelf een tenant in MindSphere te beheren en data uit zijn productie over te brengen naar zijn eigen, afgesloten cloud-omgeving. Tegelijk kan de aanbieder van analyse tools van daarnet zijn software als een app verkopen in de MindSphere Store zodat de klant die kan gebruiken in zijn eigen omgeving.

Dat zijn twee totaal verschillende businessmodellen. De verdienste van MindSphere is dat de ervaring voor de eindgebruikers in beide gevallen dezelfde blijft en dat een hele reeks aspecten van de connectie tussen OT en IT in en door het platform gerealiseerd worden.

Proof of Value projecten

Hoe dit precies zal evolueren is op dit moment nog niet duidelijk, zei Eddy Nelis van Siemens bij de lancering van MindSphere World Belgium. Er lopen op dit moment al heel wat Proof of Value projecten in België. Allicht zal daaruit een mix ontstaan met verschillende businessmodellen.

“Een goede connectie tussen OT en IT is cruciaal om te komen tot data driven factories”, zegt Willem Van Overmeiren van Actemium. “Wij bouwen nu al standaard in onze oplossingen een toegang in tot de cloud zodat klanten de beschikbare oplossingen en services kunnen gebruiken zodra ze dat wensen.”

© Productivity.be, 25/02/2019, Tekst: Erwin Vanvuchelen, Foto: Siemens


Feel free to share

Productivity.be Update Alerts

Wenst u regelmatig update alerts te ontvangen over nieuwe artikels en productoverzichten?

Agenda

Materials+Eurofinish, Brabanthal Leuven, 15-16/5/19
Advanced Engineering, Flanders Expo Gent, 22-23/5/19
Vision, Robotics & Motion, Koningshof Veldhoven, 12-13/6/19
Virtual (R)evolution, De Run 1115, Veldhoven, 18/6/19
Meer


Productivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen