Stoomnet ECLUSE levert 250 MW groene warmte

In de Waaslandhaven is het stoomnet ECLUSE officieel geopend. Het stoomnet levert warmte van de afvalverbrandingsinstallaties van Indaver en SLECO aan vijf industriële bedrijven en op de terugweg worden ook nog eens de kantoren van DP World verwarmd. Het project is daarmee goed voor vijf procent van alle groene warmte die in Vlaanderen geproduceerd wordt.

Het stoomnet ECLUSE is een mooi voorbeeld van CO2 reductie omdat het een eerlijke rechttoe-rechtaan vorm van energiebesparing oplevert. Warmte die vrijkomt in de afvalverbrandingsinstallaties van Indaver en SLECO kan dankzij het net immers direct gebruikt worden in industriële processen van bedrijven in de buurt.

De warmtelevering heeft een maximale capaciteit tot 250 MW, wat overeenkomt met het vermogen van een 100-tal windturbines. In zijn huidige vorm zal het net een jaarlijkse reductie van de CO2-uitstoot realiseren met 100.000 ton.

Het ECLUSE netwerk heeft een lengte van zo’n 5 km, waarvan het grootste deel gewoon bovengronds loopt. Het net transporteert stoom op 40 bar aan 400°C.

ECLUSE is een samenwerking tussen Indaver, SLECO, Maatschappij Linkerscheldeoever, netbedrijf Fluvius, Fineg en Water-Link. Met het project is een investering gemoeid van 30 miljoen euro waarvan een derde afkomstig is van strategische ecologiesteun van de Vlaamse regering.

Het project kon de afgelopen jaren al op een ruime belangstelling rekenen. In 2016 kreeg het de Sustainability Award, in 2017 de Belgische Energie- en Milieuprijs en in 2018 de CEWEP-award.

“Wat we hier in de Waaslandhaven gerealiseerd hebben is een project van wereldformaat”, zegt Indaver CEO Paul De Bruycker. “Indaver en SLECO werken hard aan de circulaire economie door materiaal- en energiekringlopen te sluiten. ECLUSE is daar een prachtig voorbeeld van. Maar een dergelijk project kan enkel tot stand komen in partnership, in de eerste plaats met onze partner Suez, -die samen met ons de waste-to-energyplant in Doel exploiteert-, met expertpartners voor de aanleg van het netwerk, met de lokaal verankerde Maatschappij Linkerscheldeoever én met de warmteafnemers.”

“Bedrijven in de Waaslandhaven verbinden en versterken in de verduurzaming van hun activiteiten is een van de kerntaken van Maatschappij Linkerscheldeoever”, zegt MLSO-voorzitter Boudewijn Vlegels. “ECLUSE is een heel vernieuwend project dat reeds verschillende prijzen in de wacht sleepte, nog vóór de effectieve start. We zijn bijzonder fier dat we mee aan de wieg stonden van dit project, wat voor ons slechts een beginpunt is.”

© Productivity.be, 22/03/2019


Feel free to share

Productivity.be Update Alerts

Wenst u regelmatig update alerts te ontvangen over nieuwe artikels en productoverzichten?

Agenda

Materials+Eurofinish, Brabanthal Leuven, 15-16/5/19
Advanced Engineering, Flanders Expo Gent, 22-23/5/19
Vision, Robotics & Motion, Koningshof Veldhoven, 12-13/6/19
Virtual (R)evolution, De Run 1115, Veldhoven, 18/6/19
Meer


Productivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen