MQTT: Vintage internetprotocol voor IoT

Mag je dat vintage noemen? Een wat verouderd communicatieprotocol dat dankzij het Internet of Things weer helemaal in de belangstelling staat. Het protocol in kwestie is MQTT Ė wat staat voor Message Queuing Telemetry Transport. Het protocol is bijzonder efficiŽnt voor het versturen van korte berichten en vindt om die reden een tweede leven in het IoT.

MQTT is een gestandaardiseerd protocol (ISO/IEC PRF 20922) dat zijn oorsprong vindt in het IBM van net voor de eeuwwisseling. In 2013 stelde het bedrijf het protocol ter beschikking van OASIS. Dat is een vereniging in de VS die tientallen open standaarden beheert. IBM bracht het protocol mee toen het zelf lid werd van OASIS.

MQTT is een van de vele internetprotocols in de applicatielaag boven TCP/IP. Dat maakt het op zich al interessant voor IoT-toepassingen. Op den duur zal alle communicatie over TCP/IP lopen, of ze zal niet lopen Ė zo wordt wel eens gezegd. Het oude MQTT zit wat dat betreft dus goed.

Speciaal aan MQTT is dat het een publish-subscribe protocol is voor het verzenden van berichten. Dat model maakt het mogelijk om zeer korte berichten te versturen Ė soms niet meer dan een paar bytes.

In IoT-toepassingen brengt dit als voordeel dat draadloze sensoren, bijvoorbeeld, met een minimum aan energie hun meetwaarden kunnen doorsturen.

Abonneren op topics

Het opzet van een MQTT netwerk is dat clients (bijvoorbeeld sensoren, maar het kunnen even goed controllers of andere deelnemers aan het netwerk zijn) communiceren met een server die optreedt als een soort broker. En die ook zo genoemd wordt.

Alle informatie die over het netwerk verzonden wordt, wordt ingedeeld in topics. Elke client die informatie wil ontvangen kan zich abonneren op een of meerdere van die topics.

De communicatie gaat dan als volgt. Zodra een sensor een meetwaarde heeft om door te sturen, wordt er een bericht gestuurd naar de server. Die stuurt het bericht vervolgens naar alle clients in het netwerk die zich op het betreffende topic geabonneerd hebben.

Dit zorgt voor een heel efficiŽnte communicatie. Naast de databerichten voorziet het protocol in nog een reeks serviceberichten waarmee clients bijvoorbeeld kunnen aangeven dat ze een bericht ontvangen hebben. Beveiliging wordt geacht op het TCP/IP-niveau te gebeuren.

MQTT duikt vandaag op in een hele reeks toepassingen rond machine-to-machine (M2M) communicatie en het Internet of Things. Cloud platformen gebruiken het protocol om telemetrie gegevens te verzamelen en ook in gebouwautomatisering heeft MQTT ingang gevonden voor het doorgeven van meetwaarden. MQTT wordt ook vermeld als een van de opties in het FITS-concept (FDT IIoT Server) dat ontwikkeld wordt om FDT naar het Internet of Things te brengen.

www.mqtt.org

© Productivity.be, Foto: appcelerator.com


Feel free to share


Productivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen