Productivity in Process

Belang van online analyse neemt toe, maar nog te weinig in procescontrole

Productivity.be - Namur Ė de vereniging van gebruikers van automatiseringstechnologie in de procesindustrie Ė heeft een update gepubliceerd van haar worksheet NA 113 over ďOnline Analytics for Process controlĒ. Het document geeft een reeks voorbeelden van hoe online analyse vandaag al wordt ingezet om procescontrole performanter te maken.


Nieuw systeem brengt pompen in het Internet of Things

KSB Belgium - KSB presenteert het nieuwe pompbewakingssysteem KSB Guard. Genetwerkte trillings- en temperatuursensoren die rechtstreeks op de pomp aangebracht zijn maken de beschikbaarheid op installatieniveau voor de eerste maal transparant.


Nieuw type schroefwarmtewisselaar wint Proces Innovatie Prijs

Productivity.be - Een nieuw type schroefwarmtewisselaar voor viskeuze producten heeft op WoTS 2018 de Proces Innovatie Prijs gewonnen. De firma Van Beek ontwikkelde een verbeterde versie van een geschraapte warmtewisselaar met een groter warmte overdragend oppervlak en een verlaagde kans op storingen.


Kan je storingen horen?

Productivity.be - Met alle technieken die er vandaag zijn om informatie over een plant op de schermen in de controlekamer te krijgen, blijft er een belangrijke reden om operatoren in de field te hebben: ervaren technici horen wanneer er iets fout zit. Fraunhofer heeft een techniek ontwikkeld om ook dat aspect van diagnose te digitaliseren.


FITS - FDT IIoT Server

Productivity.be - De FDT Group heeft de specificaties voor FITS of FDT IIoT Server vrijgegeven voor review door haar leden. Bedoeling is om eind dit jaar de definitieve specificaties te kunnen publiceren. FITS brengt de FDT-technologie naar het Industrial Internet of Things zodat mobiele devices, apps en de cloud toegang krijgen tot de zogenaamde Device Type Managers.


DEXPI - Data Exchange in the Process Industry

Productivity.be - DEXPI is de naam van een werkgroep binnen het Duitse ProcessNet die een neutrale standaard ontwikkelt voor het uitwisselen van data tussen verschillende softwarepakketten die gebruikt worden doorheen de life cycle van een procesinstallatie. Op termijn moet DEXPI in staat zijn om een volledige plant in al zijn facetten op een eenduidige manier vast te leggen.


Siemens en Evonik implementeren life cycle data model

Productivity.be - Siemens en Evonik hebben op Achema aangekondigd dat ze gaan samenwerken om het life cycle data model dat Evonik ontwikkelde om zijn procesinstallaties te omschrijven en te beheren, gaan implementeren in de softwaresuite Comos van Siemens. Het resultaat van dit partnership zal op termijn een integraal onderdeel worden van de softwaresuite en dus ook aan andere bedrijven aangeboden worden.


Advanced Physical Layer

Productivity.be - Ethernet in the field Ė in de procesindustrie wordt er al jaren over gesproken maar in de praktijk staan een aantal praktische bezwaren in de weg. Met APL of Advanced Physical Layer is er een nieuwe standaard in de maak die daarin verandering moet brengen.


Hydrostatische niveaumeting

Productivity.be - Bij hydrostatische niveaumeting wordt het niveau in een opslagtank bepaald aan de hand van de hoeveelheid product die zich in de tank bevindt. Typische methodes zijn het wegen, het meten van verschildruk en het meten van de kracht op een ondergedompeld lichaam (Archimedes).


Voel steeds de polsslag van uw instrumenten

Endress+Hauser - De polsslag van een patiŽnt voelen Ė in eerste hulp bij ongevallen is het ťťn van de eerste taken om na te gaan hoe hij of zij er aan toe is. Stel je voor dat het nemen van de polsslag meteen een volledige scan van de gezondheidstoestand zou opleveren. Dat is wat de Heartbeat Technology doet voor meetinstrumenten.


Zelf-kalibrerende temperatuursensor wint Hermes award

Productivity.be - Bij de opening van de Hannover Messe werd de Hermes Award dit jaar uitgereikt aan Endress+Hauser voor de zelf-kalibrerende temperatuursensor TrustSens. De Hermes Award wordt wereldwijd beschouwd als een van de belangrijkste prijzen in industriŽle productietechnologie. TrustSens is de eerste temperatuursensor die zichzelf zeer precies kan kalibreren.


Open Process Automation krijgt stilaan vorm

Productivity.be - Open Process Automation Ė het initiatief van ExxonMobil Research and Engineering om de dominante positie van DCS-systemen in de procesindustrie te doorbreken Ė krijgt stilaan vorm. Het forum dat de nieuwe standaarden uitwerkt, telt intussen 116 leden en wil dit jaar nog starten met de eerste pilootprojecten. Tegen 2021 zou het OPA-concept volledig op punt moeten staan.


Capacitieve niveaumeting

Productivity.be - Een van de basistechnieken voor het meten van het niveau in een opslagtank is het meten van de diŽlektrische constante van het medium door middel van een capacitieve meting. Daarbij wordt een condensator gevormd tussen een staaf op de sensor en de wand van de opslagtank, zodat de capaciteit tussen beide afhankelijk wordt van het vloeistofniveau in de tank.


Chemische fabriek in een container

Productivity.be - De chemische en farmaceutische industrie ondervinden net als de maakindustrie een toenemende vraag naar individualisering van producten en ook voor deze sectoren is het de uitdaging om hierbij dezelfde kostenefficiŽntie te realiseren als bij massaproductie. Een van de mogelijke antwoorden is modularising, een thema dat nadrukkelijk aan bod komt op Achema.


Frequency sweep niveauschakelaar

Productivity.be - Een minder bekende technologie voor niveaudetectie van zowel vloeistoffen als bulkgoederen is het meten van de permittiviteit of diŽlektrische constante. De zogenaamde frequency sweep technologie heeft een breed toepassingsgebied, ook in applicaties waar trilvorken last zouden hebben van productaanslag.


Kan digitalisering process plants veiliger maken?

Productivity.be - De huidige trend rond digitalisering heeft in de procesindustrie ook een impact op process safety, zowel in positieve als in negatieve zin. Namur, de verenging van gebruikers van automatiseringstechnologie in de procesindustrie, bracht op haar jaarlijkse general meeting de impact van deze trend in kaart.


IT Security in tijden van digitalisering

Productivity.be - Met de toenemende digitalisering wordt ook security een steeds belangrijker thema in industriŽle automatisering. Op de jaarlijkse general meeting van Namur werd het thema verder uitgediept, met een aantal concrete aanbevelingen om te komen tot een Security by Design filosofie.


Procesinstrumentatie in het IIoT-tijdperk

Productivity.be - Een aantal trends in procesautomatisering zoals de opmars van het Industrial Internet of Things en de toenemende aandacht voor predictive maintenance hebben een grote invloed op de procesinstrumentatie en de manier waarop we die gebruiken. Productivity.be had hierover een gesprek met Matthias Altendorf, CEO van Endress+Hauser Group.


Expertengids ďIndustrie 4.0 in de procesindustrieĒ

Productivity.be - Experten van Endress+Hauser BELUX hebben met ďIndustrie 4.0 in de procesindustrieĒ een praktische gids samengesteld over het creŽren van meerwaarde dankzij de concepten van Industrie 4.0 en het Industrial Internet of Things. De gids toont aan dat heel wat van die concepten vandaag al toegepast kunnen worden en een concreet antwoord bieden op de uitdagingen van industriŽle bedrijven.


Namur Open Architecture wil openheid en betrouwbaarheid verzoenen

Productivity.be - Industrie 4.0 gaat de klassieke automatiseringspiramide openbreken Ė zo werd ons lange tijd voorspeld Ė maar Namur stelt met Open Architecture nu een alternatief concept voor dat de nood aan openheid in automatisering combineert met de eerder gesloten benadering van DCS-systemen. De automatiseringspiramide garandeert een hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Daar valt in grote chemische plants niet aan te tornen, zo meent men bij Namur.


Productivity.be Update Alerts

Wenst u regelmatig update alerts te ontvangen over nieuwe artikels en productoverzichten?

En/of u kan zich inschrijven voor onze maandelijkse thematische nieuwsbrieven

Agenda

Solids Antwerp 2018, Antwerp Expo, 17-18/10/18
Aquarama, Brabanthal Leuven, 25/10/18
Euroblech, Hannover, 23-26/10/18
Prototyping 2018, Kortrijk Xpo, 7-8/11/18
Meer


Productivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen