Waar is Augmented Reality naartoe?

Bij innovatiegoeroes, subsidiologen en andere trend watchers is het een veelbesproken onderwerp momenteel: het verdwijnen van Augmented Reality uit de befaamde Hype Cycle van marktonderzoeksbureau Gartner. De technologie is matuur geworden, zo luidt de verklaring van de fans, maar van een echte doorbraak is echter nog geen sprake.

Voor mensen die beroepshalve bezig zijn met innovatie is de Hype Cycle van Gartner een belangrijk referentiepunt. Het marktonderzoeksbureau brengt elk jaar nieuwe en opkomende technologieŽn in kaart door ze op een curve te plaatsen die aangeeft hoe ver ze staan in hun ontwikkeling.

Er zijn immers een aantal fenomenen die zich steevast herhalen bij de opmars van nieuwe technologieŽn. Na de eerste veelbelovende resultaten die een technologie op de radar plaatsen, volgt steevast een piek in de belangstelling waarin de mogelijkheden meestal veel te hoog worden ingeschat. Daarna volgt een periode van teleurstelling die op zijn beurt ook weer te sterk doorslaat in de omgekeerde richting. In de ďslope of enlightmentĒ tenslotte zijn de verwachtingen veel realistischer, wat uitmondt in een plateau zodra de technologie zijn maturiteit bereikt.

Naast trend watchers beroepen ook investeerders zich graag op de Hype Cycle omdat de aandelenkoersen van bedrijven die zich profileren op een opkomende technologie, doorgaans dezelfde evolutie doormaken. Wie op de top van de curve aandelen koopt, loopt dan ook een grote kans zijn broek te scheuren.

Maturiteit bereikt?

De term Augmented Reality verscheen in 2005 voor het eerst in de Hype Cycle van Gartner en werd in de edities van 2010 en 2011 bovenaan op de piek van de curve geplaatst. Daarna volgde de periode van teleurstelling en in 2018 zette Gartner de technologie in het dal van maximale teleurstelling.

Het gespreksonderwerp van vandaag gaat over het feit dat Augmented Reality sindsdien gewoon niet meer voorkomt in de Hype Cycle. Martin Herdina, de CEO van Wikitude Ė een platform om AR apps te maken Ė schreef er onlangs een artikel over voor de website AR Post. Hij vraagt zich af of de beslissing van Gartner beschouwd moet worden als een bewijs dat de technologie zijn maturiteit bereikt heeft, dan wel als een indicatie dat AR zijn potentieel definitief verloren heeft.

Zelf kiest hij resoluut voor het eerste, en dat is in zijn positie uiteraard niet verwonderlijk, en ook andere spelers uit de sector hebben zich op sociale media bij dat standpunt aangesloten. Maar tegelijk valt wel op dat ze in hun argumentatie in de toekomstige tijd blijven spreken, als een technologie die een belangrijke rol zal gaan spelen. Dat is niet meteen wat met maturiteit bedoeld wordt.

Bij Gartner zelf houden ze zich intussen wat op de vlakte, blijkt uit het antwoord dat geformuleerd werd aan een blog over AR die vorig jaar al vragen gesteld had bij het verdwijnen van de technologie. ďAugmented reality is reaching a mature state according to Gartner ď, luidt de titel van de blog post waarin het antwoord opgenomen is. Maar dat antwoord zelf lijkt op zijn minst heel erg dubbelzinnig want op weg naar maturiteit zou de technologie nu in de ďslope of enlightmentĒ moeten zitten.

Het eerlijke antwoord is allicht dat die Hype Cycle ook maar is wat het is, maar goed - dat zou de pret iets te veel bederven, natuurlijk.

Implementatie

Een argument dat in de discussie nu regelmatig aangehaald wordt, is dat men een onderscheid zou moeten maken tussen de consumentenmarkt en zakelijke toepassingen.

Het verloop van AR op de Gartner curve lijkt wat gelijk te lopen met de grote aandacht die er in de media geweest is voor projecten zoals Google Glass. Daarbij werd ons voorgehouden dat we in de toekomst allemaal slimme brillen zouden dragen die ons voortdurend extra informatie zouden bezorgen over alles wat we om ons heen zagen. Google heeft dat project intussen opgeborgen, deels omwille van de technische uitdagingen maar ook omdat duidelijk werd dat niemand daar op te wachten zat.

De opvolger van Google Glass bestaat nog wel voor professionele toepassingen, samen met een hele reeks andere smart glasses. Hier op Productivity.be hebben we ook al regelmatig voorbeelden gegeven van toepassingen, bijvoorbeeld in maintenance. Een technicus kan dan in zijn bril bijkomende informatie zien die toegevoegd wordt aan het beeld waar hij naar kijkt. Zo kan bijvoorbeeld aangeduid worden wat hij moet doen bij het herstellen van een machine. Maar ook hier gaat het meestal om pilootprojecten en demonstraties die bedoeld zijn om aan te geven van wat er technisch mogelijk is.

Een van de uitdagingen, zo zeggen ook de leveranciers van dit soort systemen, is dat al die applicaties heel wat implementatiewerk vergen omdat de slimme bril uiteraard alleen maar kan aanduiden wat vooraf geprogrammeerd of geconfigureerd werd.

In logistieke toepassingen speelt dat minder omdat daar op een generieke manier geprogrammeerd kan worden hoe een voorraadlocatie aangeduid moet worden, waarna het systeem dit kan herhalen voor eender welke voorraadlocatie. Maar om bij assemblage of onderhoud richtlijnen te kunnen geven aan een operator moet elk mogelijk scenario vooraf in detail uitgewerkt worden.

De dag dat er voor alle systemen om ons heen digitale twins bestaan, zal dat een stuk makkelijker zijn. Dan zou het mogelijk moeten worden om met technologieŽn als ďgenerative AIĒ automatisch toepassingen rond AR te genereren.

Maar dat is dan weer een technologie die vandaag helaas nog maar aan het begin van de Hype Cycle staat.

© Productivity.be, 10/12/2020, Foto: Gartner


Feel free to share