Thermistors

Sensoren die net als RTD sensoren gebruikmaken van de invloed van temperatuur op de elektrische weerstand, zijn thermistors. Het verschil is dat hier geen metalen gebruikt worden als sensorelement maar materialen zoals polymeren en keramiek. Bij thermistors kan men een hogere precisie bekomen, zij het over een kleiner meetbereik.

Hoewel thermistors meestal als schakelende sensoren gebruikt worden (men kan materialen gebruiken waarvan de geleidbaarheid wegvalt vanaf een zekere temperatuur) kan men ze ook als meetsensor gebruiken in het gebied waarin ze geleidend zijn en blijven. Thermistors bestaan in twee verschillende types, PTC en NTC, met respectievelijk een positieve en een negatieve temperatuurcoŽfficiŽnt.

Een fenomeen waarvan men zich bewust moet zijn bij het gebruik van thermistors, en in mindere mate ook bij RTD sensoren, is dat er een stroom doorheen de sensor moet vloeien om de weerstand (en dus de temperatuur) te kunnen meten. Hierdoor wordt de sensor onvermijdelijk opgewarmd wat dus in feite de meting beÔnvloedt.

In de praktijk kan dit effect beperkt worden door een zo laag stroom te gebruiken in combinatie met elektronische compensatie. Maar het opwarmingseffect kan ook nuttig aangewend worden om op basis van de temperatuur andere metingen te doen. Een typisch voorbeeld is een debietmeting waarbij het debiet van een koud fluÔdum bijvoorbeeld het opwarmingseffect zal reduceren in een mate die evenredig is met het debiet. Een ander voorbeeld is niveaudetectie waarbij men opnieuw gebruikmaakt van het fenomeen dat de aanwezigheid van een fluÔdum een invloed heeft op het opwarmingseffect.

© Productivity.be


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen