Vlaanderen voortrekker klimaattransitie?

De transformatie tot klimaatneutraliteit is een bijzonder moeilijke opdracht, vooral ook omdat de basisindustrie nog altijd sterk op fossiele bronnen leunt. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel hebben nu aangetoond dat er niettemin routes bestaan om de Vlaamse industrie klimaatneutraal te maken.

De basisindustrie vormt de economische ruggengraat van een moderne samenleving. Staal en andere metalen, energiedragers en basischemicaliŽn vormen de input van essentiŽle waardeketens zoals de bouwsector, landbouw, voertuigen- en machinebouw, farmaceutica en vele andere hightech toepassingen. Helaas stoot deze ook veel broeikasgas uit. In Vlaanderen zorgen de staal-, chemie- en raffinagesector voor 90 procent van de industrieuitstoot die onder de Europese emissiehandel vallen. De drie basissectoren zijn meteen ook goed voor meer dan een kwart van de totale Vlaamse uitstoot.

In opdracht van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) voerden onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, waaronder Tomas Wyns en Gauri Khandekar van het Instituut voor Europese Studies, samen met Deloitte BelgiŽ, Climact en Antwerp Management School een onderzoek uit naar de mogelijkheden om de Vlaamse industrie CO2-arm en uiteindelijk circulair te maken. Uit de studie blijkt dat er inderdaad routes mogelijk zijn om klimaatneutraal te worden. Dat vereist echter nog veel innovatie. Khandekar: ďEr zal onder meer op vooruitziende wijze geÔnvesteerd moeten worden in infrastructuur en logistiek, zoals netwerken voor waterstof, CO2-afvang en duurzame biomassa. Voorts zal de Vlaamse industrie, maar ook de samenleving, in hoge mate circulair met materialen moeten leren omgaan.Ē

Slim beleid noodzakelijk

Tenslotte is er nood aan een vooruitziend en slim industriebeleid dat bedrijven richting geeft om de juiste investeringen te doen en zo bij te dragen aan een welvarende en klimaatneutrale samenleving. Omdat de transitie van de industrie een grote impact op het energiesysteem kan hebben wordt er best een nieuwe energievisie uitgewerkt en gecoŲrdineerd tussen de beleidsniveaus in BelgiŽ. Belangrijke aspecten van het energiesysteem zijn immers een gewestelijke of een federale bevoegdheid. Wyns: ďAls Vlaanderen een voortrekkersrol opneemt naar klimaatneutraliteit, kan het bijkomende economische activiteit aantrekken. Nieuwe bedrijven zullen hun weg vinden naar een Vlaanderen dat tegen 2050 beschikt over nieuwe klimaatvriendelijke technologieën, een betrouwbare basisinfrastructuur en sectoroverschrijdende industriële clusters.Ē

www.ies.be/content/ies-contributes-study-set-direct-flanders%E2%80%99-industrial-transformation-policy

Nieuwsbericht van VUB, 11/12/2020


Feel free to share