Vier vormen van samenwerking

Met de opkomst van collaborative robots ontstaan er nieuwe vormen van automatisering waarbij mens en machine samenwerken in taken als assemblage en nabewerking. De vraag of het zinvol is om voor een bepaald project een collaborative robot in te zetten, houdt een evaluatie in van vier mogelijke vormen van samenwerking, die lang niet allemaal voorbehouden zijn aan collaborative robots.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vier mogelijke samenwerkingsvormen en hun eigenschappen.

SeparateCoexistenceCooperationCollaboration
Gescheiden werkgebiedGedeeld werkgebied
Geen interactieInteractie tussen robot en operator
Geen contact tussen mens en machineContact toegestaan
Maximale snelheidAangepaste snelheid

Afscherming met hekwerk

De linkerkolom in de tabel beschrijft de klassieke opstelling van industriële robots waarbij een hekwerk voorzien wordt om robot en operatoren van elkaar te scheiden. Het is de meest rechttoe rechtaan oplossing om alle veiligheidsrisico's af te dekken en dus te beantwoorden aan de normen ISO 102181 en ISO 102182. Een hekwerk heeft overigens niet alleen tot doel om mensen op afstand te houden van een robot. Het moet ook in staat zijn om de last op te vangen indien de robot die accidenteel zou weg slingeren.

In de drie overige samenwerkingsvormen is die afscherming er niet of slechts gedeeltelijk. Het risico dat de robot zijn last zou kunnen verliezen kan dan alleen nog opgevangen worden door de snelheid van de robot te verlagen. Simpel gezegd: moest de robot zijn last verliezen, kan hij die door het verlagen van de kinetische energie niet meer zo ver gooien. Het verlagen van de snelheid houdt uiteraard ook in dat de robot sneller tot stilstand gebracht kan worden indien dat nodig zou zijn.

Aanwezigheidsdetectie

De essentie van coexistence is dat het hekwerk vervangen wordt door een aanwezigheidsdetectie. Meestal is dat een laser scanner maar het kan ook een geavanceerd visiesysteem zijn. Opzet is dat de robot tot stilstand gebracht wordt zodra iemand te dichtbij komt. Het verlagen van de snelheid van de robot is dan een wezenlijk aspect om te garanderen dat de robot voldoende snel kan stoppen.

Cooperation is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met coexistence, behalve dat het hier ook echt de bedoeling is dat operatoren in de buurt van een robot kunnen komen. Een typisch voorbeeld zijn automatische beladingssystemen voor werktuigmachines waar operatoren in de buurt moeten kunnen komen om werkstukken klaar te leggen en weg te nemen. De programmatuur moet er dan voor zorgen dat dit op een veilige manier kan gebeuren, wat er meestal op neer komt dat de operator in de buurt mag komen als de robot niet of elders in zijn werkgebied actief is.

Bij collaboration hebben we dan de echte samenwerking tussen mens en machine, met robots die zo ontworpen zijn dat een operator ermee in aanraking mag komen. Zie ook Collaborative robots en Risicoanalyse cobots volgens TS 15066.

© Productivity.be, 22/10/2018


Feel free to share

Agenda

20/10: Aquarama, Brabanthal, Leuven (B)

08/11 - 10/11: SPS, Nuremberg (D)

16/11 - 17/11: Precisiebeurs, Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch (Nl)

14/03/23 - 16/03/23: Embedded World, Nürnberg

15/04/24 - 19/04/24: Wire/Tube, Düsseldorf (D)