Non-ferrometaalindustrie voorbeeld transitie naar klimaatneutraliteit

Een nieuwe publicatie van het Institute for European Studies (IES) van de Vrije Universiteit Brussel, ďMetals for a Climate Neutral Europe: A 2050 BlueprintĒ beschrijft hoe de non-ferro metaalindustrie in Europa koploper is in de overgang naar klimaatneutraliteit en daardoor een echte voorbeeldfunctie heeft.

ďIn de uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) door de energie-intensieve industrieŽn in Europa tegen 2050 tot nul terug te dringen, is de non-ferrometaalindustrie een echte wegbereider. Deze relatief kleine industrie heeft al een enorme vooruitgang geboekt door een hoge graad van elektrificatie, circulair karakter en emissiereductie. Dat is goed zo, want de sector is, gezien het gebruik van metalen in de klimaattechnologie, van cruciaal belang.Ē zegt IES-onderzoeker Tomas Wyns, die het rapport samen met IES-onderzoeker Gauri Khandekar schreef.

Non-ferrometalen zijn alle metalen die geen of weinig ijzer bevatten. Non-ferro metalen kennen veel toepassingen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld als bouwmateriaal voor vliegtuigen en lichtgewichtconstructies, als elektrische geleiders, in batterijen, als bescherming tegen roest, ed. De non-ferro metalen zijn essentieel om de toekomstige energietransitie te voltooien omdat ze gebruikt worden in batterijen en voor de installatie van windturbines.

De non-ferrometaalindustrie in Europa realiseerde al belangrijke verminderingen in hun uitstoot aan broeikasgassen. Ten opzichte van 1990 verminderden ze hun BKGs met 60% (2015). Ondertussen is ook 58% van hun energieverbruik geŽlektrificeerd. Verder worden meer dan 50% van metalen in Europa via recyclage geproduceerd. Dit is veel hoger dan in de rest van de wereld.

De non-ferro industrie is ook belangrijk voor Vlaanderen met de aanwezigheid van enkele toonaangevende bedrijven. Het rapport geeft de specifieke Vlaamse invalshoek voor deze industrietak alvast goed punten: Vlaanderen heeft in hoge mate ingezet op een industriŽle symbiose tussen de spelers (Flanders Metals Valley) en de sector specialiseert zich in nieuwe technologieŽn om (dure en zeldzame) metalen in batterijen te recycleren.

Het rapport zal een rol spelen in de plannen van de Europese Commissie om Europa tegen 2050 BKG neutraal te maken. Tomas Wyns is gespecialiseerd in Europees en internationaal klimaatbeleid en het EU Emissiehandelssysteem. Voordien werkte hij als beleidsmedewerker klimaat bij de Vlaamse overheid en het European Climate Action Network.

www.ies.be/other/metals-climate-neutral-europe

Nieuwsbericht van VUB, 15/12/2019


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen