Ster-delta motorstarter

Een ster-delta of ster-driehoek starter is een toestel dat in staat is om de aanloopstroom te beperken bij het opstarten van driefasige inductiemotoren. De meest voorkomende reden voor het gebruik van deze schakeling is dan ook het vermijden van stroompieken.

De meest voor de hand liggende methode om een motor te starten heet een direct-on-line (DOL) schakeling wat er op neer komt dat de windingen in de stator gewoon direct via contactoren onder stroom gezet worden. Hoewel deze methode voor heel wat toepassingen bruikbaar is, heeft ze ook een belangrijk nadeel: de stroom die de motor trekt kan bij het opstarten oplopen tot 800% van het stroomverbruik bij volledige belasting.

Met een ster-driehoek motorstarter wordt dit probleem opgevangen door de windingen bij het opstarten in ster te connecteren (Y). Zodra de motor voldoende snelheid heeft, wordt overgeschakeld op de klassieke delta of driehoek connectie (Δ). Het gebruik van een dergelijke starter veronderstelt dat ook de motor hiervoor voorzien is.

Een nadeel van het opstarten van een motor in delta is dat met de stroom ook het koppel gereduceerd wordt Ė tot zowat 33%. Indien mogelijk kan het dus aangewezen zijn om ook de belasting bij het opstarten te beperken.

Een ander aandachtspunt is dat de omschakeling een zekere tijd vraagt waarin de motor niet aangedreven wordt en dus ook snelheid verliest. Daardoor kan het vermijden van een stroompiek gedeeltelijk of zelfs helemaal tenietgedaan worden. In dat verband is het ook belangrijk om de omschakeling pas te doen zodra de motor voldoende snelheid heeft.

© Productivity.be


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen