GAIA-X: een betrouwbare, Europese cloud

Terwijl de opportuniteiten die de cloud en cloud-gebaseerde diensten bieden steeds meer erkenning krijgen, blijft het voor veel Europese overheden en bedrijven een doorn in het oog dat de cloud een typisch Amerikaans verhaal is, met normen en waarden die niet altijd duidelijk zijn, of die simpelweg niet de onze zijn. Met GAIA-X wordt gewerkt aan een betrouwbare, Europese cloud.

GAIA-X is vorig jaar ontstaan op initiatief van de Franse en Duitse overheid die een Europees tegenhanger wilden creŽren voor de cloud zoals we die vandaag kennen. Met de dominantie van Amazon, Microsoft en Google is de cloud immers een typisch Amerikaans verhaal en dat is voor velen een doorn in het oog.

Europa is een trendsetter inzake privacy-beleid en in dat opzicht roept het vragen op dat zoveel Europese bedrijven en personen hun data noodgedwongen of zonder er bij stil te staan toevertrouwen aan Amerikaanse bedrijven. Met GAIA-X wil Europa bekomen wat het data-soevereiniteit noemt: garanderen dat data hier in Europa opgeslagen kan worden en vooral ook dat er garanties kunnen gegeven worden aan de eigenaars van de data over wat er wel en niet met hun data kan gebeuren.

Technisch gezien is het echter niet de bedoeling om een nieuwe, Europese cloud te creŽren. GAIA-X wil daarentegen een data-infrastructuur zijn Ė een manier om bestaande en nieuwe initiatieven samen te voegen tot een geÔntegreerd geheel dat beantwoordt aan een duidelijk vastgelegde set normen, regels en afspraken.

Op dit moment werken 11 Franse en 11 Duitse bedrijven samen aan de ontwikkeling van GAIA-X. Deze stichtende leden hebben in september in Brussel een vzw opgericht die het initiatief verder zal beheren. Bij die stichtende leden zitten heel wat namen uit de industrie, zoals Beckhoff, Bosch, BMW en Siemens. Er is een oproep gelanceerd naar nieuwe leden om zich aan te sluiten teneinde tot een breed gedragen platform te komen. In dat verband is het belangrijk op te merken dat GAIA-X ook nauw samenwerkt met de Europese Commissie.

Kortom, het is een initiatief dat wel eens zeer belangrijk zou kunnen worden.

Framework voor certificering en accreditatie

Voor de implementatie van een Europese cloud rekent GAIA-X op wat het Federated Services noemt. Bedoeling is dat aanbieders hun systemen en oplossingen baseren op een set van standaarden die transparantie en uitwisselbaarheid garanderen. Die standaarden moeten Security by Design en ook Privacy by Design vooropstellen.

Concreet moeten er mechanismen komen voor identificatie zodat datadiensten bij elke transactie kunnen garanderen wie de bron en ontvanger zijn. Catalogi moeten op een overzichtelijke manier duidelijk maken welke data en diensten beschikbaar zijn en voor wie. Daarbij moeten bestaande standaarden garanderen dat systemen kunnen samenwerken en dat data desgewenst overgedragen kan worden tussen verschillende infrastructuren. Het belangrijkste element wordt echter het creŽren van een framework voor certificering en accreditatie zodat aantoonbaar wordt of een oplossing voldoet aan de normen en regels die GAIA-X vooropstelt. Meer dan de technische aspecten is vertrouwen hierin het sleutelwoord.

Bedoeling van GAIA-X is om het initiatief verder uit te bouwen op basis van concrete use cases zodat een praktijkgerichte oplossing ontstaat die verdere uitgebreid kan worden naarmate nieuwe vragen voor use cases zich aandienen. In het kader van Industrie 4.0 werden voorlopig al zeven use cases gedefinieerd:

Collaborative condition monitoring

Smart manufacturing

Supply chain collaboration in a connected industry

Shared production

IIoT platform with MES applications

Predictive maintenance

Connected shopfloor

© Productivity.be


Feel free to share