Automatisch en geïntegreerd drone netwerk op voor Antwerpse politie en brandweer

De Politiezone Antwerpen en Brandweer Zone Antwerpen testen vanaf vandaag hoe ze drones kunnen inzetten om de hulpverlening te verbeteren. Concreet gaat het om twee verschillende scenario’s: een politie-interventie met achtervolging van een verdachte en een ongeval met dataverzameling voor de brandweer.

De Antwerpse hulpverleners doen daarvoor beroep op ‘YACOB’, een drone die volledig automatisch vluchten kan uitvoeren en beelden tijdens de vlucht al kan analyseren en doorsturen. Het dronestation ‘YACOB’ werd ontwikkeld door het hightech bedrijf DroneMatrix met ondersteuning van BDO Digital.

Het vlot verloop en welslagen van hulpverleningsoperaties vereist een correcte inschatting van de situatie door een goede beeldvorming en informatiedoorstroming. In die zin is een quasi onmiddellijk beschikbaar luchtbeeld een absolute meerwaarde voor de hulpdiensten, zowel in de fase van het aanrijden naar een incident, tijdens het beheer ervan, alsook in het uitvoeren van (gerechtelijke) vaststellingen ter plaatse. Politiezone Antwerpen en Brandweer Zone Antwerpen testen daarom de inzet van automatische drones, waarbij menselijke interactie tot een minimum herleid wordt. Dit moet hulpverleningsorganisaties toelaten op zeer efficiënte en snelle wijze informatie van de incidentlocatie in beeld te brengen en te analyseren. YACOB laat hen toe om te focussen op hun kerntaken binnen dit proces.

Philip De Visscher, specialist bij DroneMatrix: “Het opzetten van een ‘drone netwerk’ op strategische stadslocaties kan bijdragen aan de optimalisatie van de incidentbenadering en laat toe maximaal in te spelen op externe factoren zoals meteorologische en verkeerstechnische condities en de geldende vluchtrestricties binnen het luchtruim boven de stad Antwerpen.”

Drones besparen tijd in crisissituaties

In een crisissituatie is tijd een kritisch onderdeel bij hulpverlening. Drones zorgen ervoor dat de hulpverleners van Politiezone Antwerpen en Brandweer Zone Antwerpen sneller dan ooit actie kunnen ondernemen. Vanaf het moment dat er een oproep binnenkomt op het ‘dispatch centrum’ ontvangt de online drone de bestemmingsinfo. Seconden later opent het dronestation zich en berekent drone YACOB zelf de snelste route naar de bestemming. Binnen enkele minuten geeft hij de hulpverleners een inschatting van de situatie ter plaatse op basis van de beelden die hij zelf maakt.

De hulpdiensten kunnen zich op basis van de camerabeelden en foto’s die ze via drone YACOB krijgen al een beeld vormen van de ernst van de situatie nog voor ze zelf ter plaatse zijn. De snelste route berekenen en het doorsturen van de beelden gebeurt allemaal via het Proximus 4G+ netwerk, dat speciaal ontworpen is voor drone-toepassingen.

Philip De Visscher van DroneMatrix: “YACOB is het eerste volledig automatisch en geïntegreerd drone Docking Station met dergelijke mogelijkheden. Het is veilig, ‘intelligent’ (smart) en betrouwbaar. Het wordt op afstand bediend via een online vlucht- en vlootplatform. Er zijn meerdere toepassingen mogelijk aangaande veiligheid, inspectie, analyse en controle. Bovendien kan YACOB eenvoudig geïntegreerd worden in bestaande oplossingen, zoals CityGIS, FOCUS, enz …”

De opzet van de twee testcases werd volledig op een projectmatige manier aangepakt.

Ingrid Evers, Business Unit Manager Smart Cities bij BDO Digital: “Professionele monitoring is van groot belang bij dergelijke maatschappelijk gevoelige innovaties. BDO Digital heeft tijdens dit project de rol opgenomen van Point Of Contact. Samen met DroneMatrix woonde BDO Digital de testvluchten bij om zo veel mogelijk scenario’s te kunnen uitwerken. Op basis daarvan konden snel de nodig aanpassingen doorgevoerd worden waar nodig.”

Nieuwsbericht van BDO Digital, 21/11/2019


Feel free to share


3D printen

Productoverzichten:
Machines voor plasticsMachines voor metaal
Technologieën:
FDMSLASLSSLMBJMJDEDEBM
Populair in 3D printen:
Barstjes in 3D printermarkt?
Design voor additive manufacturing
Afwerking van 3D geprinte werkstukken


Productivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen