We Connect Data en Colruyt Group ontwikkelen scenarioís voor de toekomst

De Gentse Startup We Connect Data maakt het met haar digitale platform DataScouts mogelijk voor bedrijven om op een snelle en efficiŽnte manier een volledig beeld te krijgen van relevante spelers, relaties en markttrends binnen een business ecosysteem. Sinds enige tijd maakt ook Colruyt Group gebruik van DataScouts en de groep investeert zelfs mee in de verdere groei van We Connect Data en de ontwikkeling van het DataScouts platform.

Data-analyse heeft de voorbije jaren aan belang toegenomen. Aangezien de behoeften van de klant, en de wereld in het algemeen, sneller en sneller evolueren, is het van belang dat je als bedrijf ook sneller op die evoluties kan inspelen. Betrouwbare data en inzichten dragen bij tot een goede besluitvorming en zorgen dat je als bedrijf investeert in de juiste dingen. Zo kan je inzetten op het automatiseren van bedrijfsprocessen, het verduurzamen van je keten of strategische samenwerkingen met complementaire partners.

Bij We Connect Data, een datatechnologie-bedrijf uit Gent, is het team gedreven om te weten hoe een markt evolueert en hoe je je als bedrijf daar dan best in positioneert. Ingrid Willems en Jan Vansteelandt ontwikkelden daarom DataScouts: een online Market & Competitive Intelligence platform om bedrijven te helpen hun strategische slagkracht te vergroten. DataScouts maakt een digitale snapshot van alle spelers en trends in een bepaalde markt. Het laat toe om relaties, clusters en trends te analyseren en nieuwe opportuniteiten te ontdekken.

Colruyt Group maakt sinds enige tijd gebruik van DataScouts om het business ecosysteem rond de blauwe economie systematisch in kaart te brengen. Samen met andere bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties legde Colruyt Group op die manier mee de bouwstenen voor de Belgische aquacultuursector. Accurate data en inzichten via onder andere DataScouts helpt Colruyt Group het Belgische ecosysteem rond aquacultuur verder uit te bouwen en samen met partners een actieve rol op te nemen op vlak van onderzoek en innovatie.

Colruyt Group en DataScouts hebben elkaar gevonden als partners op vlak van Market Watch en Ecosysteem Intelligentie. Meer nog, Colruyt Group nam een participatie in het bedrijf achter DataScouts via een kapitaalsverhoging.

Jo Willemyns, Directeur Marketing Colruyt Group: ďOnze participatie in We Connect Data sluit aan bij onze ambitie om nog sterker te worden in de analyse, interpretatie en toepassing van data, om zo nog bewuster beslissingen te kunnen maken als retailer. We hadden al goede ervaringen met We Connect Data via eerdere samenwerkingen. We zijn blij dat we hen via deze kapitaalsverhoging kunnen helpen om te groeien en hun platform verder in de markt te zetten.Ē

Ingrid Willems van We Connect Data geeft aan: "We geloven dat ecosystemen en digitale platformen nieuwe bedrijfsmodellen voeden en grote en kleine organisaties in staat stellen om op nieuwe manieren samen te werken en waarde te genereren. We zijn dan ook erg blij met de beslissing van Colruyt Group om onze samenwerking kracht bij te zetten en te investeren in We Connect Data".

Nieuwsbericht van We Connect Data, 25/08/2020


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen