Industrie vraagt eerlijker Europa

Industry4Europe – een coalitie van 149 Europese industriefederaties – heeft deze week een reeks aanbevelingen gepubliceerd voor de Europese Commissie om tot een ambitieuzer industrieel beleid te komen. Naast de typische aandachtspunten zoals duurzaamheid, opleiding en R&D bevat het document een opvallend hoofdstuk dat vrij uitgesproken om een eerlijker Europa vraagt.

De nieuwe paper van Industry4Europe kreeg als titel “A long-term strategy for Europe’s industrial future: from words to action” en doet een hele reeks concrete aanbevelingen voor de nieuwe Europese Commissie om tot een krachtiger industrieel beleid te komen.

In het hoofdstuk “European single market” worden in dat verband een aantal krachtige uitspraken gedaan, of toch in ieder geval krachtiger dan wat we doorgaans van industriefederaties gewoon zijn. De boodschap komt er min of meer op neer dat de industrie een eerlijker Europa vraagt.

Het uitgangspunt is dat de dynamiek van de Europese integratie aan het slabakken is terwijl er tegelijk heel wat nieuwe uitdagingen de kop op steken. Daardoor blijven barrières bestaan en komen er zelfs nog nieuwe bij, wat de kosten voor de industrie doet toenemen.

De Europese Commissie erkent het probleem en heeft eerder dit jaar nog opgeroepen voor een hernieuwd engagement van de Europese leiders voor de eenheidsmarkt.

Industry4Europe noemt dat engagement nu te vaag en duidt een stelt een aantal concrete actiepunten voor.

Er zijn nog teveel producten en diensten waarvoor de eenheidsmarkt vandaag in realiteit niet bestaat, omwille van tal van nationale standaarden, regels en labels. Alle relevante wetgeving in dat verband zou naar het Europese niveau moeten met toepassing van het “mutual recognition” principe voor niet geharmoniseerde sectoren zodat overeenstemming met de regels in één lidstaat meteen ook overeenstemming in heel Europa inhoudt.

Tweede punt is dat EU regels niet in alle lidstaten op een zelfde manier geïnterpreteerd worden en dus ook niet op een geharmoniseerde manier omgezet worden in lokale wetgeving.

Ook in het toezicht op de toepassing van de regels – wat een bevoegdheid van de lidstaten is – zitten grote verschillen. Een strikter toezicht op de markten is nodig om meer gelijkheid te creëren.

Eerlijke concurrentie tussen bedrijven – zowel Europese als mondiale spelers – is van cruciaal belang en vergt duidelijke en gelijke regels. Anders leidt de Europese industrie te zeer onder oneerlijke concurrentie. Een belangrijk punt hierin is de controle van ingevoerde producten, bijvoorbeeld op het vlak van product safety.

Een zeer praktisch actiepunt is het versnellen van de publicatie van geharmoniseerde standaarden in het “Official Journal of the European Union”. Standaardisering op Europees niveau heeft de industrie al enorm geholpen en er moet verder op ingezet worden.

Het harmoniseren van openbare aanbestedingen is ook een belangrijk punt in het creëren van eerlijke concurrentie. Openbare aanbestedingen zijn in Europa goed voor zowat 14% van het totale bruto binnenlands product.

Industry4Europe pleit ook voor een verder doorgedreven gebruik van digitale tools in de handel als een manier om bedrijven en consumenten dichter bij elkaar te brengen en als een efficiënt middel om kosten te drukken.

De grootste winnaars bij het uitwerken van al deze actiepunten zouden de KMO’s zijn en de start-ups omdat zij er het meeste belang bij hebben om hun producten en diensten zonder belemmering in heel Europa te kunnen aanbieden. Zolang er in dat verband belemmeringen bestaan moet er volgens Industry4Europe volop ingezet worden op betere informatie zodat kleinere bedrijven efficiënter hun weg kunnen vinden doorheen de obstakels. Industry4Europe wil dat er in elke lidstaat een one-stop shop zou komen waar bedrijven terechtkunnen voor alle informatie en contacten die ze nodig hebben.

www.industry4europe.eu/assets/Uploads/Publications/Industry4Europe_Joint-Paper_November-2019.pdf

© Productivity.be, 27/11/2019


Feel free to share


3D printen

Productoverzichten:
Machines voor plasticsMachines voor metaal
Technologieën:
FDMSLASLSSLMBJMJDEDEBM
Populair in 3D printen:
Barstjes in 3D printermarkt?
Design voor additive manufacturing
Afwerking van 3D geprinte werkstukken


Productivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen