SMC en ABN slaan handen in elkaar voor maximale uptime chillers

Sommige chillers zijn niet essentieel in het proces en kunnen off-site hersteld worden, maar een heel aantal zijn kritisch. Om daar op in te spelen heeft SMC nu een samenwerkingsverband afgesloten met ABN, de specialist in koeling en heating die er prat op gaat de snelste service in de business te geven.

“We begrijpen heel goed dat chillers vitaal zijn in elk productieproces en dat onze klanten naast kwaliteit vooral ook continuïteit willen,” aldus Hugues Maes, CEO van SMC België. “Daarom dat wij al een eigen, nabije hersteldienst hebben ingericht in Eindhoven en wij onlangs onze magazijncapaciteit in Wommelgem hebben uitgebreid, voor de zeldzame gevallen dat een van onze chillers uitvalt of onderhoud nodig heeft.”

“Wij kunnen snel zijn omdat we eerst een risico-analyse maken, waarbij we kijken naar kriticiteit, uitvalkans enerzijds en reparatie- of vervangingssnelheid anderzijds,” stelt Jo Nelissen, CEO van ABN. “Omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de totale uptime van een proces, beperken we ons trouwens niet tot de chillers van SMC, al hebben die uit ervaring onze voorkeur. Op basis van die genoemde analyse ontwikkelen wij, naargelang het geval, een onderhouds-, interventie- en backupplan. Daar bovenop zetten we dan een monitoringssysteem op zodat we onderhoud, reparatie of vervanging kunnen gaan voorspellen, waardoor er helemaal geen ongeplande downtime ontstaat.”

“Onze chillers zijn volledig gebouwd op dat preventieprincipe doordat ze beschikken over uitgebreide monitoringsoftware waarbij de klant, wij of bijvoorbeeld ABN het chillerproces vanop afstand kunnen instellen, uitlezen, bedienen en analyseren,” vult Hugues Maes aan. “De software helpt ook bij het detecteren en verhelpen van mogelijke problemen in het proces en zorgt zo voor een verlengde levensduur van de chiller.”

Nieuwsbericht van SMC, 15/05/2020


Feel free to share


3D printen

Productoverzichten:
Machines voor plasticsMachines voor metaal
Technologieën:
FDMSLASLSSLMBJMJDEDEBM
Populair in 3D printen:
Barstjes in 3D printermarkt?
Design voor additive manufacturing
Afwerking van 3D geprinte werkstukken


Productivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen