Deltaray brengt X-ray scanners naar de productielijn

X-ray scanners zijn genadeloos efficiŽnt in kwaliteitscontrole omdat ze fouten zichtbaar maken die langs de buitenkant niet opgemerkt kunnen worden. De Belgische start-up Deltaray heeft een machine ontwikkeld die er dankzij artificiŽle intelligentie in slaagt om een product zo snel te scannen dat het haalbaar wordt om elk individueel product aan het eind van een productielijn te controleren.

RŲntgenstralen worden wel vaker ingezet in de industrie om de binnenkant van producten en constructies te inspecteren. Maar omdat ťťn foto weinig zegt, wordt in heel wat toepassingen gebruikgemaakt van CT-scans. CT staat voor computertomografie Ė een technologie die het mogelijk maakt om aan de hand van een grote reeks beelden een 3D-beeld te reconstrueren. Net als in medische toepassingen kan men in dat 3D-beeld vervolgens dwarsdoorsnedes selecteren die men verder wil onderzoeken.

Het nadeel van CT-scans is dat het maken ervan heel wat tijd vergt zodat de inzetbaarheid voor kwaliteitscontrole beperkt blijft tot het uitvoeren van steekproeven. En dat is precies waar Deltaray nu een alternatief voor biedt. De Belgische start-up ontwikkelde een technologie die het mogelijk maakt om een grondige kwaliteitscontrole te realiseren op basis van een beperkt aantal beelden. Daardoor is de methode 10 tot 100 keer sneller dan het maken en verwerken van CT-scans.

Productivity.be had over de technologie en wat die kan betekenen voor de industrie een gesprek met CEO Dirk Hamelinck en business director Walter Nackaerts van Deltaray. Het bedrijf heeft deze maand op een event bij productiepartner Averna in Hasselt zijn eerste machine voorgesteld aan het grote publiek. De interesse is groot, zeggen de oprichters, want steeds meer spelers in de medische, automobiel- en 3D-printingindustrie zijn op zoek naar oplossingen om ďzero defectsĒ te kunnen garanderen.

Analyse in het projectiedomein

De clue van de oplossing van Deltaray is dat ze in tegenstelling tot CT-scans geen volledige reconstructie in 3D moet maken alvorens te gaan zoeken naar eventuele fouten. In plaats daarvan wordt een neuraal netwerk ingezet om de analyse rechtstreeks in het projectiedomein te doen. Dat wil zeggen dat van een product een beperkt aantal X-ray beelden gemaakt wordt vanuit verschillende hoeken en dat die beelden rechtstreeks vergeleken worden met de CAD file.

De expertise van Deltaray zit zowel in X-ray technologie als in het gebruik van artificiŽle intelligentie. Daardoor is het bedrijf in staat om oplossingen te realiseren die aangepast zijn aan specifieke toepassingen. Dat wil concreet zeggen dat de oplossingen afgestemd worden op het soort fouten dat zich in een bepaalde toepassing zou kunnen voordoen. Als een product bepaalde kritische afmetingen heeft, bijvoorbeeld, die belangrijk zijn voor latere assemblage, kan het systeem daarop afgesteld en getraind worden aan de hand van AI. Die specialisatie is cruciaal om de uiteindelijke doelstelling van zero defects te kunnen waarmaken.

Volledige tracering

Een bijkomend element in de hoge betrouwbaarheid is dat Deltaray een aparte methode ontwikkeld heeft voor het positioneren van de producten in de scanner. Daarbij wordt een apart neuraal netwerk gebruikt dat getraind is om aan te geven onder welke hoek het product zich bevindt ten opzichte van een vooraf gedefinieerde referentiepositie. Op basis van dit resultaat kan de robot in de machine, die tot taak heeft de producten in de scanner te plaatsen, het product roteren zodat de eigenlijke controle steeds vanuit dezelfde oriŽntatie gebruikt. Dat maakt het werk voor het tweede neuraal netwerk veel eenvoudiger Ė en dus betrouwbaarder.

In zijn huidige vorm is de volledige installatie ingebouwd in een afgesloten machine waar een conveyor met de producten doorheen loopt. De cyclustijd per scan bedraagt in functie van de complexiteit van het product een paar tot maximaal dertig seconden. Voor heel wat toepassingen maakt deze snelheid het mogelijk om de machine inline in de productie te plaatsen en elk product te scannen. Indien gewenst kan het tempo nog opgevoerd worden door meerdere producten per keer te scannen. In de toekomst wil Deltaray de oplossing ook aanbieden als systeemkit zodat die volledig ingebouwd kan worden in productielijnen.

Een bijkomend voordeel is nog dat het systeem alle scans kan bijhouden zodat een volledige tracering ontstaat die, indien nodig, een heel gerichte recall actie mogelijk zou maken. Bij Deltaray durft men dan ook de term Quality Inspection 4.0 gebruiken Ė een gedigitaliseerde en op AI gesteunde oplossing die een nieuwe generatie van kwaliteitscontrole mogelijk maakt.

© Productivity.be, 09/07/2020


Feel free to share