Tiende verjaardag MDIS

MDIS, wat staat voor MCS-DCS Interface Standardisation, mag beschouwd worden als een van de voorlopers in industriŽle digitalisering. De standaard ontwikkeld voor en door de sector van offshore olie- en gaswinning, is vandaag een van de vele OPC UA companion specifications maar de ontwikkeling ervan begon al tien jaar geleden. Het opzet: systemen van verschillende leveranciers naadloos laten communiceren.

Het hoeft geen uitleg dat de lat bijzonder hoog ligt in de automatisering van offshore olie- en gaswinning. Installaties krijgen het op zee hard te verduren en onderhoud is er complex en duur. Dat heeft doorheen de jaren geleid tot de bouw van zeer gespecialiseerde systemen, zowel qua hardware als software, wat met zich mee bracht dat verschillende leveranciers en exploitanten vaak heel specifieke oplossingen hadden die dan weer moeilijk met elkaar te integreren waren.

In 2010 werd daarom in de sector besloten om een gezamenlijke communicatiestandaard te ontwikkelen zodat verschillende systemen makkelijker met elkaar geÔntegreerd konden worden. Bedrijven uit de sector en leveranciers verenigden zich daartoe in het MDIS Network, waarbij MDIS staat voor MCS-DCS Interface Standardisation.

MCS staat op zijn beurt voor Master Control Station Ė de naam die in de sector gegeven wordt aan de gespecialiseerde controle-unit aan boord die alle apparatuur onder water aanstuurt en bewaakt. DCS is het oude, vertrouwde Control Distribution System dat de operator interfaces omvat.

OPC UA companion specification

Vrij snel werd beslist om voor MDIS verder te bouwen op OPC UA Ė de standaard die in 2006 gepubliceerd werd als opvolger van OPC en een goede basis bleek te zijn voor platformonafhankelijke communicatie. De focus in het MDIS Network kon daarom toegespitst worden op het definiŽren van netwerkarchitecturen en vooral het ontwikkelen van een gemeenschappelijke terminologie zodat systemen ook echt dezelfde taal zouden spreken.

Het opzet daarbij was dat men vanuit een DCS op een volledige transparante manier via het MCS toegang kon krijgen tot alle componenten onder water. Die werden daarom in MDIS gedefinieerd als objecten met elk hun eigen set van herkenbare parameters.

Hieruit ontstond MDIS als datamodel Ė een concept dat intussen in veel sectoren overgenomen is en geleid heeft tot een hele set van OPC UA companion specifications. De eerste volledige versie van de standaard werd gepubliceerd in 2017.

© Productivity.be


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen