AREI: vanaf 1 juni 2020 nieuwe richtlijnen voor elektrische installaties

Vanaf 1 juni is het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) van kracht. Deze nieuwe versie vervangt het bestaande AREI dat dateert van 1981. Naast een grondige herstructurering zijn er ook belangrijke inhoudelijke wijzigingen, met name op het vlak van voorzorgsmaatregelen tegen brand. Het vernieuwde AREI wordt opgesplitst in drie boekdelen.

Omdat de inhoud van het huidige AREI niet meer afgestemd is op recente trends en evoluties in elektrische installaties, lanceerde de FOD Economie in 2013 een aanvraag om het reglement grondig te herschrijven, in harmonie met de Europese normalisatiedocumenten. Geert Verschueren, Manager Normalisatie bij Legrand: “Deze taak werd toegewezen aan Vinçotte en Wolters Kluwer. Eind oktober 2019 werd het vernieuwde AREI in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Op 1 juni as. worden alle wijzigingen van kracht, waardoor ons land aansluiting vindt bij Europese landen – Frankrijk, Nederland en Duitsland – die deze hervorming al eerder doorvoerden.”

Waarom was een grondige update noodzakelijk? Geert Verschueren: “In de loop der jaren werd het huidige AREI een onoverzichtelijk kluwen van teksten en addenda. Dankzij een grondige herstructurering sluit de wetgeving beter aan bij de Europese normen. Het vernieuwde AREI integreert ook nieuwe technologieën en toepassingen in de wetgeving. En tenslotte wordt de wetgeving overzichtelijker, leesbaarder en dus gebruiksvriendelijker.”

Philippe Cotton, Expert Electricity Academy bij Vinçotte, vult aan: “Tot nu toe bestond het AREI uit één boek. Vanaf 1 juni wordt het reglement opgesplitst in 3 boeken, die elk onderverdeeld worden in delen, hoofdstukken, afdelingen en onderafdelingen. Boek 1 behandelt installaties op laagspanning en zeer lage spanning, boek 2 verwijst naar installaties op hoogspanning en boek 3 behandelt installaties voor het transport en de distributie van elektrische energie. Elk boek bestaat uit 9 delen, figuren en tabellen.”

Op inhoudelijk vlak is de implementatie van nieuwe technologieën in de wetgeving een belangrijke stap voorwaarts. “Voorbeelden hiervan zijn laadpalen voor elektrische wagens, intelligente woningen, selectieve differentieelschakelaars of op afstand geschakelde differentieels. Die laatste toepassing was de voorbije weken erg actueel vanwege de lockdownmaatregelen, met bijvoorbeeld de tweede verblijven die verboden toegang waren voor hun eigenaars”, aldus Geert Verschueren.

In het nieuwe reglement staan voorzorgsmaatregelen tegen brand extra in de kijker. “In de nieuwe onderafdeling 4.3.3.7 vindt elke professional in de sector een reeks nieuwe verplichtingen die opgelegd worden aan elektrische installaties om brand te voorkomen. Daarbij valt onder andere het verplichte gebruik op van halogeenvrije producten in publieke ruimtes met meer dan 50 personen”, licht Geert Verschueren verder toe. “Het gebruik van halogeenvrije oplossingen zorgt ervoor dat bij brand in een publieke ruimte minder giftige en donkere rookgassen vrijkomen. Hierdoor blijven noodsignalisatie en evacuatiewegen steeds zichtbaar.”

Legrand biedt tal van halogeenvrije of gelijkwaardige oplossingen aan om tegemoet te komen aan de nieuwe installatieverplichtingen. Naast een uitgebreid productengamma, aangevuld met calculatieprogramma’s, kunnen installateurs, groothandelaars en eindklanten ook rekenen op een gepersonaliseerde dienstverlening.

Nieuwsbericht van Legrand, 02/06/2020


Feel free to share


3D printen

Productoverzichten:
Machines voor plasticsMachines voor metaal
Technologieën:
FDMSLASLSSLMBJMJDEDEBM
Populair in 3D printen:
Barstjes in 3D printermarkt?
Design voor additive manufacturing
Afwerking van 3D geprinte werkstukken


Productivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen