Equipment as a service

In het kader van Industrie 4.0 wordt vaak gesproken over de mogelijkheid om nieuwe businessmodellen te creŽren dankzij digitalisering en het Internet of Things. Een nieuwe samenwerking tussen de fabrikant van plaatbewerkingsmachines TRUMPF en de financiŽle groep Munich Re gaat dat nu ook echt in de praktijk brengen met een gesofisticeerd ďpay per partĒ model.

Dankzij de samenwerking kunnen klanten een moderne lasersnijmachine ter beschikking krijgen zonder deze te moeten kopen of leasen. In de plaats daarvan zullen klanten een vooraf afgesproken prijs per werkstuk betalen. Het voordeel voor de klant is niet alleen dat die geen zware investering meer moet doen. De aanbieders bieden ook bepaalde garanties inzake beschikbaarheid en performantie.

De dienstverlening van de financiŽle groep Munich Re is uiteraard een cruciale schakel in het nieuwe aanbod. De groep financiert de aankoop van de machine en neemt daarmee ook het financiŽle risico op zich. Maar ook digitalisering en het Internet of Things spelen een belangrijke rol, deels om het aanbod technisch mogelijk te maken, deels ook om het financiŽle risico te beheersen.

Een eerste stap in de technische realisatie is de doorgedreven automatisering van het productieproces. De lasersnijmachines van TRUMPF die in deze formule gebruikt worden, werken volautomatisch met een geÔntegreerd opslagsysteem voor de metaalplaten die als grondstof dienen. De machines zijn ook uitgerust met de nodige monitoring om het onderhoud deskundig en efficiŽnt uit te voeren Ė een cruciale schakel in het leveren van de garantie inzake performantie.

Een tweede stap is de samenwerking met een distributeur van metaalplaten die de verantwoordelijkheid op zich neemt om het systeem permanent te bevoorraden. De leverancier blijft eigenaar van de voorraad tot een plaat uit het opslagsysteem genomen wordt. Op dat moment koopt de werkmaatschappij die eigenaar is van de machine, de plaat. Zodra ze verwerkt is, worden de gemaakte producten gefactureerd aan de eindklant.

Hoeveel voorraad er is en wanneer een plaat in productie gaat, wordt in real-time opgevolgd dankzij IoT. De dienstverlener die dat mogelijk maakt, is relayr, een dochterbedrijf van Munich Re dat nog een zeer belangrijke taak heeft in het hele samenwerkingsverband. Elk project start immers met een leerfase waarin de productie opgevolgd wordt om data te verzamelen die vervolgens gebruikt wordt om een financieel model te creŽren voor de deal. Die data-analyse moet het mogelijk maken om een competitieve prijs per geproduceerd onderdeel te bekomen die ook voor de aanbieders een voldoende indekking van de risicoís inhoudt.

In de aankondiging spreken de betrokken aanbieders van een digitaal business model. De CEO van KlŲckner & Co. Ė de distributeur van plaatmateriaal Ė stelt dat de markt rijp is voor een ďpay per partĒ model en ziet dit soort samenwerkingsverbanden een belangrijke plaats innemen in de toekomst.

© Productivity.be, 12/11/2020, Foto: Trumpf


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen