Versnellingsprogramma voor end-to-end digitalisering

In het versnellingsprogramma voor end-to-end digitalisering dat Flanders Make recent lanceerde, willen zes toonaangevende bedrijven in vijf jaar de transitie maken naar een volledige digitalisering van hun productieprocessen. Het is een belangrijk project, niet alleen omwille van zijn omvang, maar ook omdat het de opgedane kennis en ervaring wil delen met andere bedrijven.

Om die omvang dan maar meteen in kaart te brengen: de deelnemende bedrijven hebben samen een budget van 54 miljoen euro vrijgemaakt voor het acceleratorprogramma. De Vlaamse overheid doet daar nog eens 11 miljoen euro bovenop, wat het totale budget op 65 miljoen euro brengt.

Tegelijk is het versnellingsprogramma ook inhoudelijk een omvangrijk project. De term “end-to-end” slaat op de volledige keten die een product aflegt, gaande van productontwikkeling en sourcing van grondstoffen en componenten bij leveranciers over de productie tot en met de service na verkoop bij klanten. Die keten stroomlijnen en uniform maken is een van de essentiële doelstellingen in digitalisering.

“In de praktijk zie je vaak schotten tussen de verschillende stappen”, zegt Dirk Torfs, CEO van Flanders Make. “Een product wordt doorgegeven naar de volgende stap maar de meeste informatie blijft achter. Is productontwikkeling op de hoogte van problemen in de productie? Houdt men rekening met de ervaring van dienst na verkoop? Dat soort vragen komt neer op het uitwisselen van data. Bij end-to-end digitalisering is het de bedoeling om vanuit de verschillende bronnen van data iets uniform te creëren dat doorheen de hele keten gebruikt kan worden.”

ROI in een ruim kader

Een van de aandachtspunten in het versnellingsprogramma is om oplossingen te creëren die schaalbaar zijn. Op die manier kan men stapsgewijs tot een volledige transitie komen. “Het is goed om te starten met een klein project dat een duidelijke ROI heeft”, zegt Dirk Torfs, “maar als er geen rekening gehouden wordt met de schaalbaarheid zal het bij kleine projecten blijven en komt men niet tot een uniform geheel. Om te komen tot end-to-end digitalisering is schaalbaarheid cruciaal.”

Een goede motivatie om op die schaalbaarheid te focussen is van ook de ROI in een ruim kader te zien. “Soms wordt het te eng bekeken in functie van één concrete doelstelling zoals het efficiënter inzetten van een bepaalde machine. Digitalisering kan echter ook voordelen opleveren in andere domeinen zoals energiebesparing, het verhogen van de kwaliteit of verbeteringen in het domein van werkbaar werk. Door in te zetten op schaalbaarheid kunnen tal van bijkomende voordelen toegevoegd worden wat het terugverdieneffect steeds interessanter maakt.”

Verscheidenheid in oplossingen

Welk soort oplossingen bij de realisatie van het project gebruikt zal worden, is bij de start nog niet vastgelegd. Elke deelnemer heeft zijn eigen specifieke situatie en het is niet de bedoeling om één generieke oplossing naar voor te schuiven voor elk van die bedrijven. De verscheidenheid, die deels ook voortkomt uit de verschillende sectoren waarin de bedrijven actief zijn, moet er net voor zorgen dat de resultaten voor een zeer brede waaier aan industriële bedrijven nuttig en inspirerend kan zijn. Om die reden zal ook met een brede waaier aan technologieleveranciers gewerkt worden.

Concreet zijn er vier domeinen waarop in het versnellingsprogramma gewerkt zal worden. Een eerste is de overkoepelende end-to-end digitalisering waarin het uniform maken en ontsluiten van data centraal staan. Een tweede deelproject heeft tot doel om operatoren beter te ondersteunen, wat aansluit bij het vorige omdat het brengen van relevante data tot bij de operator er een essentieel element in is. Een derde deelproject focust op de digital twin van de productielijn, wat opnieuw in belangrijke mate een data-verhaal is, maar het gaat ook over de methodologie die gebruikt kan worden om in de digitale wereld een bruikbare representatie van het fysieke te bekomen. Een laatste domein in het project betreft end-to-end flexibele automatisering waarbij het uitwisselen van data een cruciaal element is in het openbreken van de eilanden die zich nu nog vaak op de productievloer voordoen.

Grote mix in producten

Waar iedereen het intussen over eens lijkt te zijn, is het belang van digitalisering voor de industrie om competitief te zijn en te blijven. Wat de zes bedrijven in het project gemeen hebben is een grote mix in producten die vaak ook in kleine volumes geproduceerd worden. Door in te zetten op digitalisering kan de flexibiliteit die hiervoor nodig is op een efficiënte manier gerealiseerd worden.

“Een andere drijfveer om in te zetten op digitalisering is de opkomst van as-a-service businessmodellen”, zegt Dirk Torfs. “In zo een model neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid op zich voor de problemen die zich later bij de klant kunnen voordoen. Dat is een goede motivatie om de schotten in de keten weg te nemen. We zijn de laatste jaren ook geconfronteerd met de noodzaak om supply chains flexibeler te maken. Bedrijven zien bijvoorbeeld de noodzaak om bij het design van producten ervoor te zorgen dat men bij meerdere leveranciers in binnen- en buitenland terechtkan. Zo zijn er tal van voorbeelden waar digitalisering een belangrijke bijdrage kan leveren tot meer flexibiliteit en wendbaarheid. Met het versnellingsprogramma willen we zes bedrijven helpen om daar zeer ver in te gaan en de opgedane kennis gebruiken om vervolgens ook andere industriële bedrijven te inspireren om hetzelfde te doen.”

© Productivity.be, 30/09/2022


Feel free to share

Newsletter

Agenda

14/03/23 - 16/03/23: Embedded World, Nürnberg

22/03/23 - 23/03/23: M+R, Antwerp Expo (B)

29/03/23 - 31/03/23: Machineering, Brussels Expo (B)

07/06/23 - 08/06/23: Vision, Robotics & Motion, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

18/09/23 - 23/09/23: EMO, Hannover (D)

15/04/24 - 19/04/24: Wire/Tube, Düsseldorf (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, Düsseldorf (D)