Digitalisering creŽert nieuwe businessopportuniteiten

Bij Vyncke, dat wereldwijd industriŽle energiecentrales op biomassa bouwt, wordt steeds meer ingezet op digitalisering om nieuwe businessopportuniteiten in service en operationele ondersteuning te realiseren. ďDe netwerkbeurs ABISS heeft ons zeer waardevolle ideeŽn opgeleverdĒ, stelt CTO Hans Fastenaekels. ďWe leerden er hoe het buzzwoord IoT te vertalen naar onze industriŽle context.Ē

Voor Hans Fastenaekels, CTO van Vyncke, viel de eerste editie van ABISS samen met de periode waarin bij Vyncke concreet nagedacht werd over de mogelijkheden van digitalisering.

Vyncke bouwt wereldwijd energiecentrales voor industrieŽn die daarbij typisch hun eigen reststromen verbranden om er hun eigen energiebehoefte mee in te vullen. Het typische voorbeeld zijn centrales die draaien op biomassa afkomstig van industriŽle bedrijven.

In het verleden eindigde het verhaal van die projecten voor Vyncke op het moment dat de centrales opgeleverd werden. Het bedrijf ging daarom nadenken over mogelijkheden om bijkomende diensten te ontwikkelen in onderhoud en operationele ondersteuning.

Daar was ook vraag naar, zo bleek, want voor veel klanten is de exploitatie van de centrale een activiteit die ver afstaat van hun corebusiness en waar dus ook niet altijd de nodige competentie voor aanwezig is.

Begrijpen van de processen

ďOok voor ons was het zaak om meer inzicht te krijgen in de operationele werkingĒ, zegt Hans Fastenaekels. ďWe zijn gestart met het loggen van data om te leren welke invloeden de acties van de operatoren hebben. Het samenbrengen van die data stelt ons ook in staat om plants met elkaar te vergelijken. De ambitie is om uiteindelijk digitaal te kunnen overnemen wat de operator dagdagelijks doet en om datgene wat hij met zijn zintuigen waarneemt, uit de data te kunnen halen.Ē

De tools die daarbij ingezet worden zijn die van nieuwe sensoren, digitalisering en artificiŽle intelligentie. ďWe willen AI toepassen om dingen te zien waar het menselijk brein niet meer toe in staat is. Dan kunnen we toestandsveranderingen voorspellen op basis van precursoren en dat als een service gaan aanbieden, bijvoorbeeld voor predictief onderhoud.Ē

Vyncke werkt in het digitaliseringsproject nauw samen met de klanten waarbij de nadruk ligt op het begrijpen van de processen. ďEr is ontzettend veel data beschikbaar maar het is belangrijk om deze af te toetsen aan de accuraatheid en de bruikbaarheid. Er zit veel ruis op de data omdat er variaties kunnen zitten in de grondstoffen. Die invloeden moeten we beter leren begrijpen.Ē

"We trachten om onze klanten nauw te betrekken bij deze ontwikkeling zodat we de focus kunnen houden op die zaken die echt toegevoegde waarde opleveren voor de klant. Zo werd er al een dashboard ontwikkeld waarmee de data leesbaar en bruikbaar gemaakt wordt voor de operatoren."

De voordelen voor de klant op langere termijn ziet Vyncke in predictief onderhoud, minder nood aan menselijke interactie en het performanter maken van installaties.

ABISS

Voor Hans Fastenaekels staat de netwerkbeurs ABISS op 3 oktober alvast genoteerd in zijn agenda. Hij was er twee jaar geleden al bij als bezoeker en was vorig jaar een van de sprekers in de Expert Classes waarbij hij een stand van zaken gaf over het digitaliseringsproject bij Vyncke.

ďABISS heeft ons zeer waardevolle ideeŽn opgeleverdĒ, stelt Hans Fastenaekels. ďWe leerden er hoe het buzzwoord IoT te vertalen naar een industriŽle context. Het is een zeer gespecialiseerde beurs die toch een breed beeld geeft van het aanbod en de mogelijkheden. Naarmate we verder staan in het project zien we zelf ook steeds meer nieuwe mogelijkheden. We kijken er naar uit om die met de vele start-ups en specialisten in de sector te bespreken.Ē

www.networkevent.be/abiss/nl

© Productivity.be, 16/09/2019


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen