Augmented intelligence

In een wereld waarin artificiële intelligentie en machine learning hoog aangeschreven staan is augmented intelligence een nieuw buzzwoord dat de ambitie heeft om de eerste twee kleppers wat te relativeren. Echte AI bestaat vandaag nog niet – zo luidt de redenering – en wat we met AI aanduiden zijn veeleer tools die mensen in staat stellen om slimmer te werken.

In onze pagina’s over artificiële intelligentie en machine learning hebben we al getracht om deze begrippen enigszins te relativeren.

Artificiële intelligentie staat tegenwoordig chique maar wordt eigenlijk te pas en te onpas gebruikt voor alle soorten toepassingen waarin men een softwareprogramma laat redeneren.

Punt is dan dat er met dat redeneren weinig intelligentie gemoeid is wanneer men de computer gewoon een algoritme of beslissingsboom laat doorlopen.

Met de term augmented reality wil men die nuance afdekken en aangeven dat de software niet meer doet dan de intelligente mens te ondersteunen.

Machine learning

Een zelfde redenering geldt voor machine learning waarvan de meeste toepassingen gericht zijn op het zoeken van patronen en verbanden in grote hoeveelheden data. Spotify, bijvoorbeeld, slaagt er wonderwel in om voor u een lijst samen te stellen met liedjes die u waarschijnlijk leuk zal vinden.

Dat lijkt heel slim van Spotify, maar wat de software eigenlijk doet is kijken naar de liedjes die u al beluisterd heeft en vervolgens gaan kijken naar welke muziek andere mensen leuk vinden die ook naar dezelfde liedjes als u geluisterd hebben.

De benaming augmented reality wijst er dan opnieuw op dat de software niet meer doet dan wat regeltjes toepassen die vooraf door een intelligent iemand in het systeem gestopt zijn.

Moraal en ethiek

Roei Ganzarski, CEO van BoldIQ, was twee jaar geleden een van de eersten om de term augmented reality te promoten en zijn redenering gaat nog een stuk verder. Hij wijst er immers op dat de mogelijkheid om autonoom te redeneren afhankelijk is van twee factoren die vandaag nog niet in zogenaamd artificiële intelligente systemen aanwezig zijn, namelijk moraal en ethiek.

Als voorbeeld geeft hij zelfrijdende auto’s, waar inderdaad heel wat ethische kwesties kunnen opduiken, bijvoorbeeld wanneer een ongeval onvermijdelijk is en de auto dan maar moet kiezen welk van de twee het minst erg is.

Een straffer voorbeeld van ethiek zou nog kunnen zijn dat een zelfrijdende auto vandaag zelf zou beseffen dat de technologie nog onvoldoende op punt staat en dat die daarom gewoon dienst zou weigeren.

Echte intelligentie betekent dat een machine zijn moraal en ethiek kan bijstellen naarmate hij meer ervaring opdoet, stelt Ganzarski, maar bijvoorbeeld ook dat een machine in een bepaalde situatie zou kunnen beslissen dat er goede reden is om zijn ethische principes even opzij te zetten.

Zo ver zijn we inderdaad nog lang niet.

© Productivity.be


Feel free to share

Agenda

20/10: Aquarama, Brabanthal, Leuven (B)

08/11 - 10/11: SPS, Nuremberg (D)

16/11 - 17/11: Precisiebeurs, Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch (Nl)

14/03/23 - 16/03/23: Embedded World, Nürnberg

15/04/24 - 19/04/24: Wire/Tube, Düsseldorf (D)