Digital thread

Het vocabularium van de moderne industrieel groeit dezer dagen sneller dan ooit tevoren en vandaag voegen we daar nog maar eens een nieuwe term aan toe: de digital thread. De term slaat op het in kaart brengen van de grote hoeveelheden data en datastromen in een organisatie zodat ze bruikbaar worden voor dat andere buzzwoord: de digital twin.

De digital thread is eerder een concept dan een specifieke technologie of specificatie. Het beschrijft hoe data over een product, bijvoorbeeld, zich beweegt doorheen de productie en andere businessprocessen zoals de logistiek.

De digital twin heeft als ambitie om de digitale tegenhanger te zijn van een fysiek product en alle data samen te brengen zodat men in de digitale wereld simulaties en analyses kan uitvoeren. In de ontwerpfase kan men dan voorspellen hoe het product zich zal gedragen maar ook verder in de levenscyclus kunnen reŽle invloeden zoals slijtage via data van sensoren meegenomen worden in dat model.

In de praktijk zullen alle data die relevant kunnen zijn in verband met een product echter nooit samen zitten in ťťn enkele databank. En dat hoeft uiteraard ook niet want dat zou de zaken nodeloos complex en onbeheersbaar maken. En daarin zit dan meteen de rol voor de digital thread omdat het de beschrijving is van waar welke data bewaard en beheerd worden en hoe al die gegevens aan elkaar gekoppeld zijn.

Generieke data

Zeker bij de term digital twin bestaat er vaak spraakverwarring omdat iedereen de term gebruikt in functie van zijn eigen noden. Als mensen van marketing willen tonen aan potentiŽle klanten hoe een machine eruit zal zien of wanneer ingenieurs een simulatie willen doen van de impact van veroudering, zullen ze allebei vertrekken van dezelfde 3D ontwerptekening maar vrij snel tot een ander soort digital twin komen.

Als later in de levenscyclus van een product via het befaamde Internet of Things sensordata afkomstig van het product geregistreerd worden, maken die gegevens eventueel ook deel uit van de digital twin, al zullen ze zeker niet door iedere stakeholder geraadpleegd worden. Er ontstaat dan trouwens een ontkoppeling tussen de generieke data die voor elk exemplaar van een productserie dezelfde is en de data die voor elk individueel product verschillend zijn.

Hetzelfde fenomeen doet zich voor in de serviceafdeling wanneer men klachten en problemen met de producten registreert. Sommige van die klachten zullen voor elk product van een reeks van toepassing zijn terwijl andere zich door heel specifieke omstandigheden slechts in ťťn enkel product voordoen. Als men op al die individuele gevallen dan weer statistieken zou loslaten ontstaan er terug generieke data voor de hele reeks. Enzovoort. Enzoverder.

HiŽrarchie

De digital thread wil homogeniteit brengen in die complexiteit door de datastromen in kaart te brengen. Voor een individueel product zal de thread bijvoorbeeld aangeven waar er data over dat product te vinden is, of kan zijn, waarbij het serienummer allicht de key is die datavelden aan elkaar koppelt. Maar de thread behandelt ook de hiŽrarchie zodat men voor een individueel product ook data kan raadplegen die generiek is voor dat soort product.

De link met de digital twin is dan dat men vanuit de digital thread kan starten om alle relevante data die nodig is in een bepaald project of proces bij elkaar te brengen.

De digital thread is een relatief nieuwe term en wordt hier en daar al gebruikt in combinatie met de digital twin om die twin wat te ontlasten in wat anders een zeer omvangrijk concept zou kunnen zijn.

Vooralsnog is de digital thread een concept dat iedereen naar eigen goeddunken kan invullen of implementeren. Er bestaan nog geen specifieke tools die met deze term aangeduid worden, laat staan standaarden die aangeven hoe zoín thread er precies moet uitzien.

© Productivity.be


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen