Frequency sweep niveauschakelaar

Een minder bekende technologie voor niveaudetectie van zowel vloeistoffen als bulkgoederen is het meten van de permittiviteit of diŽlektrische constante. De zogenaamde frequency sweep technologie heeft een breed toepassingsgebied, ook in applicaties waar trilvorken last zouden hebben van productaanslag.

Elke elektrische kring met een condensator en een spoel heeft een eigenfrequentie die afhankelijk is van de capaciteit van de condensator en de impedantie van de spoel. Wanneer men aan die kring een spanning oplegt met een frequentie gelijk aan die eigenfrequentie zal de stroom oneindig groot worden in het geval van een serieschakeling of nul bij een parallelschakeling.

In de sensor voor niveaudetectie wordt een dergelijke kring gebouwd waarbij het medium dat men wil detecteren ingeschakeld wordt als condensator. De capaciteit van die condensator is afhankelijk van de permittiviteit of diŽlektrische constante van het medium.

Door aan die kring een spanning op te leggen met frequency sweep (een signaal waarvan de frequentie toeneemt met de tijd) kan de frequentie bepaald worden waarop er resonantie optreedt door tijdens de sweep de stroom in de kring te meten.

Bepalen vloeistofniveau

Aangezien deze resonantiefrequentie afhankelijk is van het medium rond de sensor kan op die manier dus bepaald worden of de sensor ondergedompeld is in een medium of niet. Door de sensor op een bepaalde hoogte te plaatsen in een opslagtank ziet men de eigenfrequentie een sprong maken wanneer het vloeistofniveau in de tank die hoogte bereikt.

Een voordeel van deze meettechniek is dat ze weinig last heeft van schuimvorming, wat bij sommige andere technieken wel de meting kan verstoren.

Een bijkomend voordeel is dat de sensor die in feite veranderingen in permittiviteit meet, ook kan detecteren wanneer de samenstelling van het medium verandert. Dit kan nuttig zijn in toepassingen waarin verschillende producten gemeten moeten worden, maar ook om bijvoorbeeld vervuiling te detecteren.

De technologie laat een robuuste bouwwijze van de sensor toe, bestand tegen agressieve media en Cleaning In Place (CIP) toepassingen.

© Productivity.be


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen