Mecanum wielen

Met de opmars van mobiele robots lijkt er een hernieuwde interesse te bestaan voor een wat aparte uitvinding uit het begin van de jaren ’70: de mecanum wielen. Deze laten voertuigen toe in eender welke richting te bewegen door de wielen telkens in andere combinaties aan te drijven.

De uitvinding van het wiel – en de heruitvinding ervan – mag dan wel een onuitputtelijke bron van inspiratie zijn voor grappenmakers, de eigenlijke realisatie, pakweg 5500 jaar geleden, was zonder meer een technisch hoogstandje. Het wiel “uitvinden” kan op zich niet zo moeilijk geweest zijn, maar het duurde tot in de bronstijd eer mensen de tools hadden om een as en de wielen zodanig te bewerken dat ze zonder al te veel speling of wrijving in elkaar pasten. Eens een wiel rond een vaste as kon draaien, konden mensen karren maken. De rest is geschiedenis.

Een van de weinige mensen die trots kan zijn op de heruitvinding van het wiel, is Bengt Erland Ilon – destijds een ingenieur bij het Zweedse bedrijf Mecanum. Hij plaatste rollen in het loopvlak van de wielen onder een hoek van 45 graden. Vervolgens worden op een voertuig met vier wielen afwisselend wielen geplaatst met de rollen onder een linkse en rechtse hoek, zodanig dat enkel de wielen op de diagonalen dezelfde zijn.

Het effect hiervan wordt duidelijk wanneer men begint te spelen met de aandrijving. Wanneer de vier wielen tegelijk worden aangedreven rijdt het voertuig vooruit of achteruit. Door twee wielen op een diagonaal aan te drijven rijdt het voertuig zijwaarts. De aandrijving van twee wielen aan een zijde doet het voertuig draaien om zijn as.


Zoals te zien in bovenstaande video geeft dit een uitzonderlijke wendbaarheid aan het voertuig. Het principe werd daarom recent opgepikt door een aantal fabrikanten van mobiele robots. Dat zijn kleine AGV’s die gebruikt worden in grote distributiecentra om orders te picken en te sorteren en die ook ingang vinden in productiebedrijven om lijnen te bevoorraden en werkstukken te transporteren.

© Productivity.be


Feel free to share


3D printen

Productoverzichten:
Machines voor plasticsMachines voor metaal
Technologieën:
FDMSLASLSSLMBJMJDEDEBM
Populair in 3D printen:
Barstjes in 3D printermarkt?
Design voor additive manufacturing
Afwerking van 3D geprinte werkstukken


Productivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen