Niko reduceert restafval met ruim 40% op 10 jaar tijd

Niko, Belgisch marktleider in de productie van elektrisch installatiemateriaal en huisautomatisering, heeft opnieuw het Milieucharter van Voka Oost-Vlaanderen ontvangen. Dankzij een doorgedreven duurzaamheidsbeleid kon het familiebedrijf uit Sint-Niklaas onder andere zijn energie- en waterverbruik en zijn restafval aanzienlijk reduceren.

Volgens de huidige klimaatdoelstellingen van de Europese Unie, moet tegen volgend jaar 13% van alle energie in BelgiŽ uit hernieuwbare bronnen komen. De bedrijfswereld speelt hierin een cruciale rol. Niko gebruikt al uitsluitend duurzame energie en wekt bovendien 12,5% van de totale jaarlijkse energiebehoefte zelf op door middel van zonnepanelen.

Dirk D'haese, milieucoŲrdinator van Niko: ďWe willen, als productiebedrijf, onze verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie. Niet alleen gebruiken we al 100% duurzame energie, we wekken ook zelf 1.000.000 kWh/jaar op met behulp van 4.300 m≤ zonnepanelen. We willen dit aandeel zelf opgewekte hernieuwbare energie verder uitbreiden en onderzoeken momenteel de mogelijkheden met windenergie en warmtepompen.Ē

Duurzaamheidsbeleid loont

Het familiebedrijf, dat dit jaar zijn honderdste verjaardag viert, verdubbelde zijn omzet ten opzichte van 15 jaar geleden. Ondanks een sterk verhoogde productie, spreken de resultaten van het duurzaamheidsbeleid voor zich:

Een energiebesparing van 15% ten opzichte van 2010 door het gebruik van energiezuinige machines en een slim energiemanagementsysteem.

Een daling van het waterverbruik met meer dan 40% ten opzichte van 2000, dankzij rationeel watergebruik en regenwaterrecuperatie.

Dankzij recyclage van afvalmateriaal als grondstof in het productieproces en een efficiŽnte afvalinzameling, bedraagt het restafval nu 14% per jaar, waar dit in 2007 nog 23% was.

Dirk D'haese: ďSamen met partners blijven we voortdurend actief zoeken naar oplossingen om de ecologische impact van ons productieproces verder te reduceren. Zo proberen we bijvoorbeeld milieubelastende stoffen zoveel mogelijk te elimineren of te vervangen door ecologische alternatieven, maken we gebruik van een biologisch luchtfilteringssysteem in de laklijn en verpakken we onze producten in karton met een FSC-label, een internationaal label voor duurzame bosbouw.Ē

18e Milieucharter op rij

Om de milieu-inspanningen te stroomlijnen, maakt Niko gebruik van het Voka-Milieucharter. Daarin worden de jaarlijks te realiseren doelstellingen vastgelegd, die dan door een onafhankelijke commissie worden gecontroleerd. Gisterenavond ontving Niko voor de 18e keer op rij van Voka Oost-Vlaanderen het Milieucharter voor de inspanningen in 2018.

Katrien Moens, manager Duurzaam Ondernemen Voka: ďHet Milieucharter erkent jaarlijks ondernemingen die zich engageren om meer inspanningen te leveren dan strikt wettelijk vereist. Voor Niko is dit de 18e keer, en dat doen maar weinig bedrijven hen na. Zij hebben hiermee opnieuw hun voortrekkersrol bevestigd.Ē

De lat nog hoger, in samenwerking met het personeel

Voka heeft, naast het Milieucharter, ook een Charter Duurzaam Ondernemen. Dit is gebaseerd op de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN en omvat naast milieu-inspanningen ook inspanningen op het gebied van onder andere veiligheid en welzijn van de werknemers.

Dirk Díhaese: ďDe afgelopen 18 jaar hebben we de lat voor onszelf steeds hoger gelegd. Omdat we dit willen blijven doen, hebben we besloten om vanaf 2019, in plaats van het Milieucharter, het Charter Duurzaam Ondernemen van Voka te ondertekenen.Binnen dit charter kunnen we onze duurzaamheidsdoelen voor de komende jaren nog breder trekken. Een belangrijke rol is weggelegd voor de werknemers zelf. We willen hen zo veel mogelijk in het proces betrekken, bewust maken en hen tools aanreiken om ook hun steentje bij te dragen. Sinds de introductie van ons fietsleaseplan, bijvoorbeeld, kiezen nu al 100 extra medewerkers voor de fiets als voornaamste vervoermiddel naar het werk.Ē

Nieuwsbericht van Niko, 20/06/2019


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen