Grondstoffen uit CO2

Het moet zowat de Holy Grail in recycling en duurzaamheid zijn: het opvangen en valoriseren van CO2-emissies. De Duitse materialengroep ThyssenKrupp is er in een pilootopstelling in geslaagd om ammonia Ė en eerder ook methanol Ė te maken uit gassen afkomstig van een staalfabriek. Op industriŽle schaal zou met het proces in Duitsland alleen al 20 miljoen ton per jaar aan CO2-emissies gerecupereerd kunnen worden. (updated)

Emissies omzetten in nieuwe grondstoffen is de ambitieuze doelstelling van het Duitse Carbon2Chem project dat door ThyssenKrupp gecoŲrdineerd wordt en waar nog 15 andere bedrijven en onderzoeksinstellingen aan deelnemen. Daarbij wordt in eerste instantie gefocust op restgassen die vrijkomen in staalfabrieken.

Die emissies zijn rijk aan stikstof, waterstof, methaan, CO en CO2. Ze bevatten met andere woorden alle nodige bouwstenen voor de productie van een hele reeks producten zoals plastics en meststoffen.

Carbon2Chem

In haar technisch center in Duisburg is ThyssenKrupp er recent in geslaagd om ammonia te produceren met de emissies uit een staalfabriek als enige grondstof. Ammonia, of ammoniumhydroxide, is een oplossing van ammoniak in water en op zijn beurt een grondstof voor de productie van meststoffen. Eerder was men er ook al in geslaagd om op een zelfde manier methanol te produceren.

Een van de uitdagingen in het project is dat CO2 een zeer stabiele molecule is waardoor het converteren dus veel energie vergt. Op industriŽle schaal wil men dat oplossen door gebruik te maken van hernieuwbare energie om waterstof te produceren. Dat waterstof wordt vervolgens als energiedrager toegevoegd aan de emissiegassen.

Het project is een absolute topper qua duurzaamheid omdat men de nodige waterstof kan produceren op momenten dat er een energie-overschot is. Verder wordt niet alleen de CO2 uitstoot teruggedrongen door de emissies te valoriseren. Men vermijdt ook de CO2 uitstoot die er zou zijn bij de productie van synthesegassen die men anders als grondstof nodig gehad zou hebben.

Tegen 2030 wil ThyssenKrupp het proces massaal op industriŽle schaal toepassen. Ondertussen wordt ook nagegaan in hoeverre het proces in andere sectoren aangewend kan worden om CO2-emissies te valoriseren.

Carbon4PUR

In een analoog onderzoeksproject onder leiding van Covestro wordt gewerkt aan de synthese van polyolen uit restgassen. Het Carbon4PUR project is er eveneens in geslaagd om dit op laboschaal te analyseren en wil nu een pilootinstallatie bouwen in Fos-sur-Mer in Frankrijk waar Covestro en de staalfabrikant Arcelor Mittal buren zijn.

De synthese van polyolen is een tussenstap in de productie van kunststoffen. Een van de afnemers is Recticel dat er polyurethaanschuim mee maakt.

© Productivity.be, 17/01/2019


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen