Hydrostatische niveaumeting

Bij hydrostatische niveaumeting wordt het niveau in een opslagtank bepaald aan de hand van de hoeveelheid product die zich in de tank bevindt. Typische methodes zijn het wegen, het meten van verschildruk en het meten van de kracht op een ondergedompeld lichaam (Archimedes).

Een onvermijdelijke bedenking is uiteraard dat hydrostatische niveaumeting niet echt het niveau in een tank meet. Het niveau wordt immers bepaald door het volume dat een product inneemt en niet de massa. De dichtheid van een product Ė de relatie tussen massa en volume Ė is in meer of mindere mate afhankelijk van de temperatuur.

Voor sommige toepassingen is dat geen probleem, meer bepaald wanneer men er effectief op uit is om de hoeveelheid product te meten. In andere toepassingen is een omrekening nodig waarbij dus ook de temperatuur in de tank in rekening gebracht moet worden.

Eenvoudig gesteld: onderstaande methodes voor niveaumeting worden dus beÔnvloed door de densiteit van het fluÔdum.

Rekstrookjes

De eenvoudigste methode om de hoeveelheid product in een tank te bepalen, is het wegen. De tank wordt daartoe geplaatst op zogenaamde load cells. Dat zijn componenten die met behulp van rekstrookjes meten hoeveel kracht erop uitgeoefend wordt. Rekstrookjes zijn dan weer componenten waarvan de elektrische weerstand varieert met de vervorming, die op zijn beurt bepaald wordt door de kracht die er op uitgeoefend wordt. Door de weerstand over de rekstrookjes te meten kan dus het gewicht bepaald worden dat op de load cells drukt.

Meten van verschildruk

Een veel gebruikte techniek in niveaumeting is het meten van het verschil in druk boven in de tank en aan de onderkant. Dat drukverschil is de hydrostatische druk afkomstig van het fluÔdum in de tank. Een voordeel van het meten van verschildruk is dat de meting niet beÔnvloed wordt door de statische druk boven het fluÔdum, zodat de techniek dus ook bij drukvaten gebruikt kan worden.

Archimedes

Een andere hydrostatische niveaumeting maakt gebruik van een verdringer die in een tank geplaatst wordt, bevestigd aan de bovenkant zodanig dat die de bodem niet raakt. De verdringer wordt opgehangen aan een toestel dat de kracht kan meten. De verdringer wordt zo gekozen dat zijn soortelijk gewicht groter is dan dat van het fluÔdum, zodanig dat die niet gaat drijven wanneer de tank gevuld wordt. Het Archimedes principe maakt echter wel dat de verdringer dan een opwaartse kracht zal ondervinden. Door die te meten, kan de hoeveelheid product bepaald worden die zich in de tank bevindt.

Bubbler

Een laatste methode om de hydrostatische druk in een tank te meten, gebruikt een zogenaamde bubbler. Via een buisje dat uitgeeft onder in de tank wordt getracht om bellen doorheen het fluÔdum te blazen. Wanneer lucht of een inert gas wordt aangesloten op het buisje en men de druk opvoert, zal vanaf een zeker punt de hydrostatische druk onder in de tank overwonnen worden en lukt het om bellen te blazen. Aan de hand van de druk op dat punt kan men de hoeveelheid fluÔdum bepalen die zich in de tank bevindt.

© Productivity.be


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen