Grootse Umati demo op EMO

In de aanloop naar de EMO beurs in september gaat veel aandacht naar Umati – de op OPC UA gebaseerde standaard om werktuigmachines naadloos te koppelen aan IT-systemen. Op de beurs zullen tientallen machines van diverse fabrikanten gekoppeld worden aan een gemeenschappelijke server. Voor de definitieve standaard is het wachten tot begin 2020.

In de aanloop naar EMO in Hannover publiceerde VDW een interview met Götz Görisch die bij de vereniging verantwoordelijk is voor digitalisering en ook voorzitter is van de Umati Joint Working Group die de standaard ontwikkelt.

Umati is een zogenaamde companion specificatie van OPC UA, wat wil zeggen dat de communicatie gebeurt via OPC UA, aangevuld met een specifiek datamodel – in dit geval voor werktuigmachines.

Het doel daarvan is een gestandaardiseerde interface te hebben om machines te koppelen aan IT-systemen waarbij alle data van de machines een herkenbaar label hebben. Voorbeelden hiervan zijn identificatie van de machine, overzicht van de werkstukken in een productieorder, statussen, alarmen…

In 2017, toen het ontwikkelen van Umati begon, stelde VDW vast dat er heel veel klantspecifieke standaarden bestonden. Veel machinebouwers hadden toen al in overleg met grote klanten, bijvoorbeeld uit de mobielindustrie, afspraken gemaakt over datamodellen. Maar dat betekende dat een fabrikant soms tientallen standaarden moest onderhouden en implementeren – één voor elke klant. VDW stelde zich tot doel om dit te harmoniseren tot één universele standaard.

Ondertussen had OPC UA al een hoge vlucht genomen en werden er ook in andere sectoren al companion specifications ontwikkeld. Het lag dan ook voor de hand om Umati mee in te schrijven in dit verhaal.

Eén centrale server op de beursvloer

Op de EMO beurs wordt een grootse demo opgezet waarbij tientallen exposanten hun machines zullen connecteren met één centrale server op de beursvloer. Zo is Umati ook bedoeld om op de shop floor geďmplementeerd te worden. Diverse IT-toepassingen kunnen dan op hun beurt met die server connecteren om de data van de machines op een transparante manier te raadplegen.

Voor sommige fabrikanten betekent het dat ze hun eigen software zullen inzetten om via de Umati server data van hun eigen machines te raadplegen. De kracht van de standaard is dat men zonder verder inspanning ook een machine van een andere fabrikant mee kan opnemen in de visualisatie. Er zullen ook tal van leveranciersonafhankelijke softwarepakketten gebruikmaken van de Umati server.

Omdat de standaard nog niet definitief is en om zoveel mogelijk fabrikanten mee te krijgen wordt op de EMO een afgeslankte versie van Umati gebruikt, met een bepekt aantal gelabelde paramaters. De volwaardige standaard wordt na een consultatieronde via de OPC Foundation begin 2020 verwacht.

© Productivity.be, 07/08/2019, Foto: Deutsche Messe


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen