Internet almaar meer plek voor communicatie tussen machines

Elke dag maken 10 miljoen toestellen voor het eerst verbinding met het internet. Tegen 2023 zullen we in de wereld bijna 30 miljard internettoestellen gebruiken, waarvan 45% smartphones. 5G is dan al goed voor tien procent van de wereldwijde internetverbindingen. Bijna de helft van die verbindingen is in 2023 voor machine-to-machine-communicatie. Dat zijn enkele resultaten uit het nieuwe Annual Internet Report dat Cisco vandaag publiceert.

“De gemiddelde snelheid van 5G is 13 keer hoger is dan de huidige gemiddelde mobiele verbindingen. De mobiele infrastructuur is dynamischer en efficiënter en zal met name het internet of things versnellen. Ons rapport verwacht een toename van bijna negen miljoen verbindingen eer 2023. Het aantal ‘connected cars’ groeit bijvoorbeeld met gemiddeld 30 procent per jaar. Cisco anticipeerde al op deze groei met de ontwikkeling in december van een nieuwe netwerkchip. Die stelt operators in staat om zowel de snelheid als de capaciteit van het internet te verhogen”, duidt Arnaud Spirlet, General Manager van Cisco België en Luxemburg.

Tegen 2023 hebben zowat 5,3 miljard mensen toegang tot het internet, bijna anderhalf miljard meer dan in 2018. De groei van het aantal internetgebruikers, toestellen en verbindingen overstijgt de inschattingen van Cisco. “Met dit rapport willen we internationale bedrijven en overheden helpen hun netwerken voor te bereiden en te beveiligen zodat ze die groei voorblijven. Dit is van essentieel belang zodat alle bedrijven kunnen profiteren van technologische innovaties en investeringen,” zegt Roland Acra, Senior Vice President en Chief Technology Officer bij Cisco.

Belangrijkste bevindingen van Cisco's jaarlijkse statusrapport van het internet (2018-2023)

1. Smartphone- en internetgebruikers

• Meer dan 70% van de wereldbevolking heeft een smartphone die met internet verbonden is (via 2G, 3G, 4G of 5G), goed voor 5,7 miljard inwoners.

• 66% van de wereldbevolking heeft toegang tot internet, ofwel 5,3 miljard mensen.

2. Toestellen en verbindingen

• Gemiddeld 3,6 toestellen per persoon en bijna 10 toestellen per huishouden.

• Bijna de helft (47%) van alle toestellen en verbindingen kunnen video gebruiken.

• Machine-to-machine-verbindingen zullen goed zijn voor bijna 50% van alle toestellen en verbindingen, samen 14,7 miljard.

3. Smartphones

• 45% van alle verbonden toestellen werkt mobiel (via 2G tot 5G) en 55% is verbonden via de kabel of Wifi.

• 5G vertegenwoordigt 10,6% van de verbindingen wereldwijd.

• Verbindingen in grote gebieden met een laag verbruik vormen 14,4% van alle mobiele verbindingen, vergeleken met 2,5% in 2018.

4. Wifi

• Het aantal wifi-antennes zal met factor 4 toenemen. Er zullen 628 miljoen openbare hotspots zijn, tegenover 169 miljoen in 2018.

• Er zullen 13 keer zoveel wifi 6-antennes zijn dan in 2023, vergeleken met 2020. Elf procent van de publieke hotspots maakt gebruikt van wifi 6.

5. Netwerkprestaties (mobiel, wifi en breedband)

• De gemiddelde snelheid van mobiele verbindingen zal verdrievoudigen, van 13 Mbps in 2018 tot 44 Mbps in 2023.

• De gemiddelde snelheid van wifi-verbindingen zal ook verdrievoudigen, van 30 Mbps in 2018 tot 92 Mbps in 2023.

• De gemiddelde snelheid van breedbandverbindingen zal verdubbelen, van 46 Mbps in 2018 tot 110 Mbps in 2023.

6. Cybersecuritytrends 2018 tot 2019

• De frequentie van DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service) is wereldwijd met 39% toegenomen.

• De piekgrootte van aanvallen nam met 63% toe.

• De grootte van DDoS-aanvallen is gemiddeld 1 Gbps (23% van de aanvallen is groter dan 1 Gbps). Aanvallen tussen 100 Gbps en 400 Gbps namen toe met 776%.

Nieuwsbericht van Cisco, 19/02/2020


Feel free to share


3D printen

Productoverzichten:
Machines voor plasticsMachines voor metaal
Technologieën:
FDMSLASLSSLMBJMJDEDEBM
Populair in 3D printen:
Barstjes in 3D printermarkt?
Design voor additive manufacturing
Afwerking van 3D geprinte werkstukken


Productivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen