Energieopslag in virtuele vulkaan

Siemens Gamesa Renewable Energy heeft deze maand in Hamburg een revolutionaire plant voor energieopslag opgestart. Door elektriciteit om te zetten in warmte en die te capteren in vulkanisch gesteente kan 130 MWh aan energie een week lang bijgehouden worden. De technologie is op zich al een absolute primeur maar is extra relevant omdat ze oude centrales een nieuw leven kan geven als virtuele power plants.

Het principe van het pilootproject in Hamburg is relatief eenvoudig. De nieuwe plant van Siemens Gamesa Renewable Energy bevat 1000 ton aan vulkanisch gesteente. Om elektrische energie op te slaan wordt via grote weerstanden lucht verhit die vervolgens over het gesteente geblazen wordt. Dat kan op die manier temperaturen bereiken tot 750įC.

Als de vraag naar elektriciteit stijgt kan die energie via een stoomturbine weer omgezet worden in elektriciteit. Het principe wordt Electrothermal Energy Storage System (ETES) genoemd.

Siemens Gamesa Renewable Energy is voornamelijk actief in windenergie en marktleider in offshore wind turbines. Met dit project rond energieopslag wil het zich toeleggen op een van de volgende noodzakelijke stappen in de transitie naar duurzame energie.

Het project heeft als grote voordeel dat het echt duurzaam is en bovendien kostenefficiŽnt en schaalbaar. Het rendement van de installatie bedraagt 98% voor de omzetting van elektriciteit in warmte en 45% voor de volledige cyclus van elektriciteit, via warmte, terug naar elektriciteit.

Dat rendement lijkt misschien niet zo hoog maar in de context van grootschalige opslag en vrijgave aan hoge vermogens is het een kostenefficiŽnte oplossing, die bovendien in tegenstelling tot batterijen geen gebruik van zeldzame of vervuilende materialen vergt.

Als vervolg op dit pilootproject van 130 MWh wil het bedrijf commerciŽle installaties bouwen met een capaciteit tot een paar GWh.

Om dat te situeren: 1 GWh is het dagelijks energieverbruik van pakweg 50.000 gezinnen.

Een voordeel van de ETES technologie is nog dat de opslagcapaciteit niet afneemt met het aantal cycli Ė dit in tegenstelling tot het gebruik van batterijen.

Afstemmen op vraag en aanbod

Een van de opportuniteiten die Siemens Gamesa Renewable Energy bekijkt in dit project is de mogelijkheid om klassieke energiecentrales om te bouwen. De bestaande turbines kunnen dan behouden blijven.

Aan het project wordt ook meegewerkt door Hamburg Energie dat het verhandelen van de energie in de opslagcapaciteit voor zijn rekening neemt. De energieleverancier ontwikkelt momenteel een controleplatform voor virtuele power plants. Dat moet het mogelijk maken om de operationele werking van de opslag af te stemmen op vraag en aanbod in de markt zodat een maximale return gerealiseerd kan worden.

© Productivity.be, 24/06/2019, Foto: Siemens Gamesa Renewable Energy


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen