Aanscherping EU-wetgeving rond F-gassen onderstreept noodzaak om expertise in de toeleveringsketen te benutten

Na goedkeuring door de Europese Raad van wetgeving om fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) tegen 2050 geleidelijk af te schaffen, adviseert de specialist in temperatuurbeheersing, Aggreko, alle betrokkenen in de industrie om de expertise van de toeleveringsketen te benutten om deze transitie zo goed mogelijk aan te pakken en te beheersen.

De Europese Raad heeft de teksten goedgekeurd die door het Europees Parlement zijn verstrekt naar aanleiding van een stemming in januari over de herziening van de Europese F-gassenverordening (517/2014). De nieuwe wetgeving bepaalt dat HFK's tegen 2050 uit alle sectoren moeten worden verwijderd. Deze stap is bedoeld om de Europese industrie meer duidelijkheid te geven over hun plannen voor emissiereductie en om investeringen in groenere oplossingen aan te moedigen.

Nu de hervormingen een duidelijke routekaart kennen voor alle sectoren die binnen de EU actief zijn, vraagt Joeri Ruiter, Sector Sales Manager voor Manufacturing bij Aggreko, de industrie om samen te werken met de toeleveringsketen om potentiële onrust te minimaliseren. Hij moedigt alle belanghebbenden in de industrie aan om - met deze nieuwe milieuverplichtingen en bestaande commitments op het gebied van duurzaamheid in gedachten - hun huidige portfolio van koelapparatuur te herzien.

“Het besluit van de EU om duidelijkheid te scheppen over een volledige uitfasering van HFK’s is ongetwijfeld welkom nieuws. Het geeft een duidelijk beeld van de toekomstige plannen voor het koolstofarm maken van de EU”, zegt Joeri Ruiter. “Dit zou op zijn beurt aanleiding moeten zijn tot gesprekken binnen de industrie over stappen die per direct moeten worden genomen – vooral voor bedrijven die veelvuldig gebruik maken van technologieën voor het beheersen van temperaturen, zoals koelmachines en koelers."

“Hoewel dit tot enige onrust in de bestaande activiteiten kan leiden, zal de overgang naar groenere koeloplossingen soepeler verlopen als productiebedrijven in de nabije toekomst hun benadering tot de levering van apparatuur herzien. Om dit snel en effectief te laten gebeuren, is het van cruciaal belang dat de belangrijkste belanghebbenden profiteren van de expertise binnen de toeleveringsketen.”

Volgens Ruiter zijn deze herzieningen van de wetgeving op het gebied van F-gassen een voorbeeld van de versnelling en aanscherping van de duurzaamheidswetgeving die de EU nodig heeft om de net zero-doelstellingen te halen. Nu er op de korte, middellange en lange termijn meer herzieningen van de duurzaamheidsregelgeving worden verwacht, benadrukt Ruiter de rol van tijdelijke medewerkers voor productiebedrijven om zich te beschermen tegen de risico's van niet-conforme of niet langer toegestane activa voor temperatuurbeheersing.

“Wat de duurzaamheidsmaatregelen en -verplichtingen voor productiebedrijven betreft, is de koers al langere tijd duidelijk”, besluit Ruiter. “Om te zorgen voor een effectieve decarbonisatie in overeenstemming met de doelstellingen voor 2050, zoals die uiteengezet zijn in deze herziene EU-regelgeving, zullen de milieuverplichtingen in de loop van de tijd steeds strenger worden."

“Het risico dat de oplossingen van vandaag misschien niet geschikt zijn voor morgen is dan ook duidelijk voor iedereen die langetermijninvesteringen wil doen in installaties voor temperatuurbeheersing."

"Gezien de mate van verandering die kenmerkend is voor groene wetgeving en duurzaamheidsverplichtingen, wordt daarom geadviseerd dat belanghebbenden op het gebied van koelapparatuur nieuwe benaderingen voor de aanschaf van apparatuur onderzoeken. Vooral tijdelijke verhuur kan productiebedrijven een zekere mate van dynamiek geven. Het biedt hen de mogelijkheid om hun activiteiten toekomstbestendig te maken naarmate nieuwe wet- en regelgeving wordt geïntroduceerd.”

Nieuwsbericht van Aggreko, 07/03/2024


Feel free to share

Newsletter

News

Emerson’s New Comprehensive Automation Platform Empowers Decisive Action from Plant to Enterprise

Portable authenticity testing device detects food fraud at the point of sampling

Three trends set to drive cyber-attacks in 2024

TotalEnergies Partners with Major International Companies to Support e-NG Development

Schneider Electric Collaborates with NVIDIA on Designs for AI Data Centers

Apptronik and Mercedes-Benz Enter Commercial Agreement


Agenda

22/04 - 26/04: Hannover Messe, Hannover (D)

14/05 - 16/05: Advanced Manufacturing, Antwerp Expo (B)

15/05 - 16/05: Advanced Engineering, Antwerp Expo (B)

15/05 - 16/05: Food Tech Event, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch (Nl)

28/05: Industrie & Maintenance, Namur Expo (B)

05/06 - 06/06: Vision, Robotics & Motion, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

10/06 - 14/06: ACHEMA, Frankfurt am Main (D)

18/09 - 19/09: Kunststoffen, Brabanthallen 's-Hertogenbosch (Nl)

08/10 - 11/10: Motek, Stuttgart (D)

15/09/25 - 19/09/25: Schweissen & Schneiden, Messe Essen (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, Düsseldorf (D)