Data Exchange in the Process Industry (DEXPI)

DEXPI is de naam van een werkgroep binnen het Duitse ProcessNet die een neutrale standaard ontwikkelt voor het uitwisselen van data tussen verschillende softwarepakketten die gebruikt worden doorheen de life cycle van een procesinstallatie. Op termijn moet DEXPI in staat zijn om een volledige plant in al zijn facetten op een eenduidige manier vast te leggen.

Het beheer van design en engineering data is een oud zeer in de procesindustrie. Het ontwerpen en bouwen van een plant vergt verschillende disciplines die de diverse aspecten van een installatie elk op hun manier behandelen. Daarbij worden door verschillende afdelingen en leveranciers ook telkens andere softwarepakketten gebruikt.

De problemen met het overzetten van data manifesteren zich bijvoorbeeld wanneer een ontwerp uit een eerste softwarepakket overgezet wordt naar een tweede en dan teruggestuurd wordt naar het eerste pakket. In principe zou men dan de originele data in zijn oorspronkelijke vorm moeten terugvinden maar dat is niet altijd het geval.

Een tweede probleem doet zich verderop in de life cycle voor wanneer installaties achteraf aangepast worden. Het up-to-date houden van as-built plannen is een hele uitdaging, bijvoorbeeld omdat een zelfde fysiek object niet altijd eenduidig terug te vinden is in de verschillende softwarepakketten. Een bijkomend probleem stelt zich met de evoluties in die softwarepakketten zelf, of wanneer bedrijven door acquisities of om andere redenen op andere systemen overschakelen.

Werkgroep

Met de oprichting van DEXPI, wat staat voor Data Exchange in the Process Industry, wilden BASF, Bayer en Evonik in 2012 een oplossing voor deze problematiek uitwerken. Intussen heeft ook Covestro zich bij de werkgroep aangesloten. De deelnemende softwarebedrijven zijn Autodesk, Aucotec, AVEVA group, Bentley Systems, Hexagon, Siemens, X-Visual, PTC en eVision.

Het doel van DEXPI Ė zo stond het in de initiŽle white paper Ė is het ontwikkelen van een algemene standaard voor de procesindustrie die alle fasen in de lifecycle van een plant afdekt, gaande van de specificatie van functionele eisen tot het operationeel beheer van assets.

ISO 15926

Voor de realisatie hiervan bouwt DEXPI verder op ISO 15926. Dat is een standaard die teruggaat tot 1991 en initieel ontwikkeld werd onder de naam "Industrial automation systems and integration Ė Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities". De standaard focust op het creŽren van een generiek datamodel en een reference data library voor process plants.

DEXPI is een specifieke, concrete invulling van dat datamodel, waarbij in eerste instantie gefocust wordt op het standaardiseren van P&ID data. P&ID staat voor Piping and Instrumentation Diagram of Process and Instrumentation Diagram. Een dergelijk diagram omvat alle onderdelen van een process plant en geeft aan hoe die met elkaar verbonden zijn, inclusief de regelkringen.

Gellish

Een specifieke curiositeit in de ISO 15926 standaard is dat ze een vocabularium omvat waarmee diverse aspecten van procesinstallaties eenduidig omschreven kunnen worden. De taal die daarbij gebruikt wordt, noemt men Gellish. Het is een formele taal die van een natuurlijke taal verschilt omwille van het feit dat er geen interpretatiefouten mogelijk zijn. Een woord kan bijvoorbeeld geen twee verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de context.

Het gebruik van Gellish maakt dat de standaard niet beperkend is voor wat er allemaal gedefinieerd en omschreven kan worden in het datamodel. Gebruikers kunnen nieuwe elementen toevoegen en omschrijven in een taal die voor de mens perfect te begrijpen en eenduidig is.

Het grote voordeel van de eenduidigheid is dat de omschrijvingen ook geÔnterpreteerd kunnen worden door computersystemen. Op die manier zou een notitie die door een gebruiker werd toegevoegd in een ontwerp, bijvoorbeeld, door een ander softwaresysteem automatisch geÔnterpreteerd moeten kunnen worden. Dat biedt ook de mogelijkheid om het datamodel voortdurend uit te breiden ook met nieuwe objecten waarvoor in de standaard initieel niets voorzien werd.

Op Achema 2018 kondigden Siemens en Evonik aan dat ze gaan samenwerken om een datamodel volgens DEXPI te beheren in de Comos software van Siemens.

www.dexpi.org

© Productivity.be


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen