Positieve mindset rond digitalisering

“De tools voor digitalisering en artificiële intelligentie zijn er wel, maar het is voor maakbedrijven soms moeilijk om te begrijpen wat ze voor hen kunnen betekenen”, zegt Serge Audenaert, digital innovation expert bij Agoria. “Een event als ABISS dat een positieve mindset rond digitalisering uitstraalt, is daarom super belangrijk.”

Als digital expert heeft Serge Audenaert een goed zicht op het grote aanbod aan tools dat momenteel beschikbaar is in het kader van digitalisering. “De technologie is niet meer het probleem”, stelt hij, “maar de tools op zich zijn ook niet de volledige oplossing. Het belangrijkste deel van de oplossing zijn de mensen door wie en de processen waarin de tools gebruikt zullen worden.”

Serge Audenaert zal op 3 oktober op ABISS de Expert Classes openen met een lezing onder de titel “Maximum rendement uit technologie bij digitale transformatie”. Centraal in dat verhaal staat precies de organisatie die volgens hem cruciaal is voor een succesvolle implementatie van digitaliseringsprojecten.

Belgische bedrijven hebben hierin nog een weg af te leggen. Via allerlei initiatieven probeert Agoria bedrijven te helpen digitaliseren, onder meer door kmo’s en mogelijke digitale partners met elkaar in contact te brengen. En vooral, er voor te zorgen dat ze dezelfde taal spreken.

Mens moet centraal staan

“Een belangrijk punt dat altijd terugkeert – zeker in kleine bedrijven – is dat de mens centraal moet staan”, zegt Serge Audenaert. “Als je de mensen niet mee hebt, komen er gegarandeerd problemen. Een aspect dat bijvoorbeeld vaak over het hoofd gezien wordt, is dat er in bedrijven veel verborgen processen bestaan – dingen die werknemers doen op hun eigen manier om hun taken gedaan te krijgen, zonder dat die gestandaardiseerd zijn. Als je daar geen zicht op hebt, is het moeilijk om nieuwe tools ingang te doen vinden of falen die nieuwe tools in hun opzet om het werk beter te organiseren.”

Agoria ontwikkelde voor haar leden een checklist met vragen die een bedrijf zou moeten kunnen beantwoorden alvorens de stap naar digitalisering te zetten. Daarop staan vragen als

Welke data is beschikbaar binnen het bedrijf?

Is die data toegankelijk?

Wat zijn de processen en verborgen processen?

Welke standaarden worden gebruikt?

“Wat we geleerd hebben, is dat die checklist ook nuttig is voor aanbieders van digitale tools daar die informatie bevat ter ondersteuning van een digitale transformatie. Zo ontstaat een betere match tussen de technologie zoals die aangeboden wordt en de noden van het bedrijf.”

Een ander aspect van de mens centraal stellen is dat er duidelijk gecommuniceerd moet worden over het doel van digitalisering.

Serge Audenaert: “Een van onze lidbedrijven heeft onlangs een succesvol project afgerond waarin meer transparantie gecreëerd werd door op de werkvloer schermen te plaatsen waarop de productie opgevolgd wordt. Daarbij was duidelijk afgesproken met de werknemers dat het systeem niet gebruikt zou worden voor negatieve evaluaties maar dat het wel diende om samen naar verbeteringen te zoeken en het werk te vereenvoudigen. Men heeft er de hele werkvloer mee gekregen en er zijn nu zelfs zelfsturende teams actief voor bepaalde onderdelen van het productieproces. Dat soort draagvlak is echt wel nodig.”

Dialoog tussen industrie en digitale partners

Serge Audenaert vindt dat ABISS op een zeer goede manier inspeelt op de nood die er is aan dialoog tussen de industrie en de digitale partners. “Een event als ABISS dat een positieve mindset rond digitalisering uitstraalt, is super belangrijk. Er is een ruim aanbod aan technologieën maar ook voldoende ruimte om te praten over wat daarmee gerealiseerd kan worden in België. Een kritiek die vanuit de industrie soms gemaakt wordt, is dat men moet ophouden met altijd maar nieuwe dingen te presenteren. Soms moet er ook gewoon gekeken worden naar wat er al bestaat en hoe dat toegepast kan worden. Een event als ABISS doet dat voortreffelijk.”

www.networkevent.be/abiss/nl

© Productivity.be, 16/09/2019


Feel free to share
3D printen

Productoverzichten:
Machines voor plasticsMachines voor metaal
Technologieën:
FDMSLASLSSLMBJMJDEDEBMDLP
Populair in 3D printen:
Barstjes in 3D printermarkt?
Design voor additive manufacturing
Afwerking van 3D geprinte werkstukken