Het jaar van de Asset Administration Shell

Een van de onofficiële thema’s dit jaar op de Hannover Messe was de Asset Administration Shell – het concept waarmee het Platform Industrie 4.0 elke fysieke asset een digitale tegenhanger wil geven. Hoewel het concept nog vaak als te academisch wordt weggezet, toonde de smartFactory in zijn demofabriek hoe de AAS de basis kan vormen voor het uitwisselen van data.

Soms zijn er van die dingen die nauwelijks opvallen, maar waar je ook niet meer naast kan kijken eens je er begint op te letten. Zo een ding op de Hannover Messe dit jaar was de Asset Administration Shell (AAS). Tientallen exposanten, waaronder heel wat grote namen uit de automatiseringswereld, maakten op hun stand een verwijzing naar het concept in hun aanbod inzake digitalisering.

Op de stand van SAP kregen de bezoekers ook de gelegenheid om te ervaren hoe zo een Asset Administration Shell er in de praktijk concreet kan uitzien. Een spuitgietmachine van FANUC was er voorzien van een QR code die een link bevatte naar de AAS van de machine. De link leidt naar een webpagina waar op een gestructureerde manier specifieke eigenschappen van de machine terug te vinden zijn.

Hoewel de Asset Administration Shell in dit voorbeeld nog relatief summier is, is het de bedoeling dat ze in de toekomst toegang geeft tot alle mogelijke digitale data en modellen die verband houden met de fysieke asset. In dat opzicht kan de Asset Administration Shell beschouwd worden als de ultieme digital twin. Het is in dat opzicht allicht ook niet toevallig dat de Industrial Digital Twin Association het concept volledig omarmd heeft en promoot.

AAS in de SmartFactory

De meest concrete implementatie van de Asset Administration Shell die op de Hannover Messe te zien was, was in de demofabriek van smartFactory. Dat is een niet-commerciële organisatie die ontstaan is in de schoot van het Duitse DFKI en beschouwd wordt als een van de referentiepunten in de ontwikkeling van Industrie 4.0. Al is het allicht tekenend dat de organisatie zelf de term “Industrie 4.0” een paar jaar geleden ingeruild heeft voor “Production Level 4”.

Op Productivity.be hebben we doorheen de jaren regelmatig geschreven over opeenvolgende iteraties van de demofabriek en ook nu was er een vernieuwde versie te zien op de Hannover Messe. De fabriek (zie algemene foto) heeft tot doel om nieuwe concepten en technologieën samen te brengen tot een zeer flexibele en adaptieve productielijn. Een van die concepten was dit jaar de Asset Administration Shell.

Hoewel de fabriek op de Hannover Messe niet echt functioneerde (“netwerkproblemen”, zo werd gezegd) was het opzet wel duidelijk te zien. Rond een centrale conveyor zijn allerlei modules geplaatste die alle een specifieke taak van het proces voor hun rekening kunnen nemen. Het proces – dat was dit jaar de productie van een speelgoedtruckje bestaande uit een vijftal componenten waarvan er één in de fabriek zelf met een 3D printer gemaakt en gepersonaliseerd zou kunnen worden. Het opzet van de lijn is dat de fabriek bij een nieuw productieorder in staat is om zelf de nodige componenten en productiestappen bij elkaar te brengen en de lijn vervolgens in functie daarvan aan te sturen.

AAS van producten en productielijn

Om dit te realiseren werd dit jaar dus gebruikgemaakt van de Asset Administration Shell. Zodra een order voor een nieuw product binnenkomt, krijgt het zo een digitale identiteitskaart en bestaat het product in de virtuele wereld dus al. Een productieorder houdt in feite de selectie in van componenten die op hun beurt ook elk een Asset Administration Shell hebben. Het gewicht van de truck, bijvoorbeeld, wordt in de AAS van de truck berekend als de som van de gewichten van de componenten – data die automatisch via de shells van die componenten opgevraagd kan worden. Voor de trailer van de truck, die in principe ter plaatse met een 3D printer gemaakt zou worden, bevat de AAS ook de (link naar de) files die nodig zijn om die printer aan te sturen.

Het mooie van het concept is dat alle modules en onderdelen in de productielijn zelf ook hun eigen AAS hebben. Op basis daarvan kan de overkoepelende sturing van de lijn bijvoorbeeld verifiëren of de aangesloten printer in staat is om het gevraagde ontwerp te produceren. Wanneer een module in de lijn vervangen zou worden door een andere, ziet de sturing dat via de AAS en krijgt ze op die manier ook zicht op de mogelijkheden en capaciteiten van de nieuwe module.

Met de demonstratie wil smartFactory vooral aantonen wat er mogelijk is met de AAS. De organisatie stelt dat heel wat bedrijven intussen openstaan voor het concept, zowel bij de leveranciers als bij de industriële bedrijven zelf. Er zijn ook in heel wat organisaties werkgroepen actief om het concept verder uit te werken in de hoop tot een universele, gestandaardiseerde benadering te komen. Die is er vandaag nog niet en dat is vrij cruciaal want het is net de bedoeling van de Asset Administration Shell dat de digitale kopie van een fysieke asset er op een ondubbelzinnige manier weergegeven wordt.

© Productivity.be, 24/04/2023, Foto: Productivity.be


Feel free to share

Newsletter

Agenda

07/06 - 08/06: Vision, Robotics & Motion, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

27/06 - 30/06: Automatica, München (D)

18/09 - 23/09: EMO, Hannover (D)

15/04/24 - 19/04/24: Wire/Tube, Düsseldorf (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, Düsseldorf (D)