Neutrale oplossing voor de programmatie van safety functies in drives

PLCopen heeft op de SPS beurs in Neurenberg SafeMotion voorgesteld, een neutrale oplossing voor de programmatie van safety functies in drives. Die moet harmonie brengen in de manier van werken, over diverse safety veldbussen heen.

De afgelopen jaren werden vele netwerken geÔntroduceerd die de digitalisering van safety functies mogelijk maken, zoals ProfiSafe, Safety over Ethercat, CIP Safety over Sercos, OpenSafety, CC-Link IE en Mechatrolink.

Dit ruime aanbod heeft een veelheid aan protocols met zich meegebracht, wat programmatie complex kan maken, zeker wanneer meerdere van die systemen naast elkaar gebruikt worden.

Met SafeMotion stelt PLCopen nu een neutrale oplossing voor, die verder bouwt op eerdere realisaties van PLCopen Motion en PLCopen Safety, en dan met name de functionaliteit SF_SafetyRequest. Die bevat richtlijnen voor een geharmoniseerde benaming van signalen die gerelateerd zijn aan de veiligheidsfuncties van drives. Met een I/O or Drive configurator kunnen die namen automatisch gegenereerd worden voor status variabelen en commandoís, gekoppeld aan het profiel van een drive.

Versie 0.99 van PLCopen SafeMotion (Release for Comments) werd intussen vrijgegeven en kan online geraadpleegd worden.

www.plcopen.org/pages/tc5_safety/forms/before_downloading.htm

© Productivity.be, 01/12/2016, Foto: PLCopen


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen