Automatische productieplanning


In de aanloop naar EMO dit najaar organiseert het Duitse VDW een aantal webinars waarin academisch onderzoek naar metaalbewerking aan bod komt. De meest recente episode van Letís Talk Science ging over productieplanning en de efficiŽntiewinsten die geboekt kunnen worden door die verder te automatiseren.

In het webinar geeft Martin Erler van de Technische Universiteit Dresden uitleg over de problematiek en het onderzoek dat zijn team in het domein verricht. Een concrete oplossing van hoe die automatisering er zou kunnen of moeten uitzien, komt echter niet aan bod. De integratie van CAD en CAM software wordt wel aangehaald als een voorbeeld van stappen die in die richting gezet worden.

Met planning wordt in deze context alle activiteiten bedoeld die data genereren tussen de ontwerpfase van een product en de start van de productie aan de machine. Het gaat dus om zeer concrete acties zoals het creŽren van de NC programmaís. Ondanks de sterke focus die er tegenwoordig in de industrie is op automatisering wordt nog veel van dit soort planning manueel gedaan.

Door deze planning verder te automatiseren kunnen niet alleen efficiŽntiewinsten geboekt worden in de planning zelf. De focus van het onderzoek van Erler ligt op andere mogelijkheden die ontstaan eens de planning automatisch verloopt.

Een voorbeeld hiervan is het nemen van strategische beslissingen, bijvoorbeeld over de vraag of men een bepaald stuk zelf wil produceren of inkopen. Bij het nemen van dit soort beslissingen zou het handig zijn als een software automatisch kan berekenen hoe het stuk geproduceerd moet worden omdat men dan ook snel een precies beeld krijgt van alle consequenties van die beslissing.

Een ander pertinent voorbeeld is het creŽren van een feedback loop tussen het ontwerp en de productieplanning. Een geautomatiseerde productieplanning zou de ontwerper immers quasi direct feedback kunnen geven over de implicaties van bepaalde designkeuzes. Schijnbaar kleine aanpassing in een ontwerp kunnen soms tientallen procenten toevoegen of wegnemen van de productiekost als het betekent dat een werkstuk een keer meer of minder opgespannen moet worden, bijvoorbeeld.

Een belangrijke kwestie in het debat over automatisering is het optimaliseren van de planning. Wanneer men verschillende NC programmeurs vandaag de productie van een werkstuk laat voorbereiden zullen zij allen een verschillende oplossing naar voor schuiven. Dat is deels het gevolg van de beperkte standaardisering maar ook omdat kennis en ervaring in de manuele approach tot efficiŽntere oplossingen kunnen leiden. Een groot deel van het onderzoek naar automatisering is dan ook de zoektocht naar methodes om te garanderen dat die automatisering ook tot geoptimaliseerde oplossingen zal leiden.

© Productivity.be, 11/04/2023


Feel free to share

Newsletter

News

The Game Changer for Process Industries: Ethernet-APL

ACHEMA Opening: Strong call for international cooperation

Applied AI and Cutting-edge Technology Start-ups Dominate this Yearís 100 New Members of the World Economic Forumís Technology Pioneers Community

KNAPP Integrates First Pocket Sorter in Pharma Logistics

ENEOS and PFN Begin Worldís First AI-Based Autonomous Operation of Crude Oil Processing Unit

DuPont Announces Plan to Separate into Three Independent, Publicly Traded Companies


Agenda

18/09 - 19/09: Kunststoffen, Brabanthallen 's-Hertogenbosch (Nl)

08/10 - 11/10: Motek, Stuttgart (D)

13/11 - 14/11: Asset Performance Conference 2024, Flanders Meeting & Convention Center, Antwerpen

15/09/25 - 19/09/25: Schweissen & Schneiden, Messe Essen (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, DŁsseldorf (D)