Nieuwe specificatie voor OPC UA Safety

De OPC Foundation en PROFIBUS & PROFINET International (PI) hebben op de SPS beurs aangekondigd klaar te zijn met de technische specificaties voor OPC UA Safety. Het implementeren van veiligheidskringen over OPC UA is met name interessant voor modulaire productielijnen.

Met OPC UA kunnen modules onderling communiceren in een leveranciersonafhankelijk netwerk. Dat maakt het relatief eenvoudig om modules die elk hun eigen controller en bussysteem hebben, aan elkaar te koppelen en met elkaar te laten samenwerken.

Via OPC UA Safety kan nu ook de integratie van de machinebeveiliging op een gelijkaardige manier gerealiseerd worden. Zo kunnen nieuwe modules op een plug & play manier mee opgenomen worden in veiligheidskringen zodat het indrukken van een noodstopknop op een van de modules bijvoorbeeld, alle modules in een lijn tot stilstand brengt.

In het netwerk worden de veiligheidsfuncties gerealiseerd via de black channel benadering, die ook in PROFIsafe en andere veilige veldbussen gebruikt wordt. De benadering komt er op neer dat de veiligheidscontroller periodiek verifieert of de verbinding met safety sensoren beschikbaar is, en of die een veilige toestand aangeven.

Er is overigens ook een specificatie in ontwikkeling voor de implementatie van een publisher/subscriber model. In dat geval zenden de sensoren periodiek hun toestand uit waarbij de controller op het netwerk luistert of alle sensoren nog beschikbaar en in veilige toestand zijn.

Naast het netwerk is in de specificatie ook aandacht besteed aan het beheer van de kringen op zich, wat het dus mogelijk moet maken om heel eenvoudig en terwijl de lijn operationeel is, modules toe te voegen of uit te nemen.

Binnenkort komt er ook een software tool om veiligheidssystemen op basis van OPC UA Safety automatisch te testen, wat een belangrijk element is in de certificatie van toepassingen.

© Productivity.be, 02/01/2020


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen