ĎDigitale transformatie werkt, nu vooral niets terugdraaien.í

De technologische sector in ons land kende tussen 2015 en vorig jaar een reŽle groei van 11,5 Sinds 2015 steeg ook de werkgelegenheid met 5,1 procent en de reŽle productiviteit met 6,4 procent. "Deze groeicijfers tonen aan dat de digitale transformatie en de daling van de loonkost werken", zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. "Het komt er nu op aan vooral niets terug te draaien en massaal in te zetten op activering."

"De Belgische technologische sector heeft in 2019 beter standgehouden dan de rest van Europa. Tegen een moeilijke geopolitieke achtergrond zet het herstel zich verder. Bij een internationale terugloop sloot men hier vroeger productiesites, want elke vertraging leidde tot snelle de-industrialisatie. Die trend is gekeerd. Onze productiviteit stijgt, onze bedrijven moderniseren en gaan in een snel tempo door een digitale transformatie. De cijfers tonen aan dat dit positief is voor de samenleving. Wie produceert en tegelijk vroeg genoeg innoveert, blijft presteren. De technologische sector doet zo ook andere sectoren groeien. Qua ondersteuning van de sociale zekerheid kan dat tellen", zegt Lambotte.

19 641 extra jobs

De jobcreatie blijft sinds 2015 alleen maar stijgen. Volgens de laatste gegevens van de RSZ werken er precies 312 047 mensen in de technologiesector in BelgiŽ. Drie vijfde werkt in de maakindustrie, twee vijfde in de dienstensector (vooral IT-oplossingen). Tussen begin 2015 en begin dit jaar heeft de technologische industrie alles samen voor 19 641 extra banen gezorgd, waarvan 3 744 in de maakindustrie. De technologische industrie kan ertoe bijdragen om de werkgelegenheidsgraad in ons land te laten toenemen met 5 procent. "Tussen nu en 2024 zouden er dan zoín 22 000 banen moeten bijkomen", maakt Lambotte zich sterk. "Op voorwaarde dat het huidig beleid van het versterken van het concurrentievermogen van onze ondernemingen, wordt verdergezet."

Het aantal vacatures in de technologische industrie staat daarentegen op recordhoogte. "Veel bedrijven vertellen ons dat ze hun groei niet kunnen realiseren als gevolg van het acuut personeelstekort. In dat klimaat moet het vacatureprobleem absoluut aangepakt worden", zegt Lambotte. "Activering is het sleutelwoord. Slagen we hier niet in, dan missen we een enorme kans. De jobs creŽren is ťťn ding, ze ingevuld krijgen, is nog iets anders. Geen mensen vinden om onze economie vooruit te stuwen, is ook een vorm van werkloosheidsval. We moeten dus sterker activeren. Wie kan werken, moet werken. De technologische sector biedt veel toekomstmogelijkheden. Het gaat om ťchte jobs die ertoe doen en echte productiviteit met zich meebrengen, en dat in een sector die oplossingen biedt voor maatschappelijke uitdagingen als mobiliteit, klimaat, energie, veiligheid, enzovoort."

Agoria kijkt ook naar een daling van de RSZ- bijdragen van 25 naar 20 procent, een flexibelere loonvorming, het realiseren van de beloofde daling van het tarief van de vennootschapsbelasting van 25 procent naar 20 procent voor alle bedrijven en een hervorming van de index. "De indexsprong was een eenmalige maatregel. De fundamentele hervorming van de index bleef uit", klinkt het.

Omzet: record van 129,4 miljard euro

Het is het vijfde opeenvolgende jaar dat de Belgische technologische industrie groeit, dit jaar met 1,7 procent tot een absoluut record van 129,4 miljard euro. Uitschieters zijn IT-oplossingen (plus 6 procent) en metaalproducten (1,5 procent). Veel geopolitieke spanningen en onzekerheden wegen echter op de omzet. Zuid-Oost-AziŽ en het Midden-Oosten zijn voor de Belgische technologiesector immers grote afzetgebieden. Denken we maar aan landbouw- en textielmachines. In het Midden-Oosten daalde de export bijvoorbeeld met 5 procent tegenover 2018.

We winnen weer marktaandeel

Ook het marktaandeel van de Belgische technologische industrie stijgt. "Sinds de zomer van 2015 merken we voor het eerst in vijftien jaren een herstel (verbetering van 1,6 procent) van het marktaandeel van BelgiŽ binnen de Europese Unie in de export van technologische producten. De belangrijkste landen waarnaar BelgiŽ zijn technologische producten uitvoert, zijn Duitsland, Frankrijk en Nederland", stelt Lambotte. "In 2019 groeide vooral de uitvoer naar Canada, USA, Duitsland, Japan en India het meest."

Investeringen: hoogste peil sinds 2005 blijft gehandhaafd.

De investeringen in de technologische industrie blijven op hoog niveau. In 2019 stabiliseerden de investeringen op hetzelfde hoge niveau als in 2018, met name op 4 185 miljard euro. De groei situeert zich vooral in de groothandel in IT en IT-oplossingen (plus 5 procent) en in de eerste verwerking, met name gieterijen en non-ferro metalen (plus 2,5 procent). De investeringen in de automobielsector daalden dit jaar fors (min 20 procent), en ook voor volgend jaar schat Agoria daar een daling van 13 procent Ė wat een normale evolutie is na de massale investeringen van de afgelopen jaren. Die daling is rechtstreeks gelinkt aan het einde van de investeringsprojecten bij Audi en Volvo.

Nieuwsbericht van Agoria, 06/02/2020


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen