Droog verspanen wint aan belang

Droog verspanen of Minimum Quantity Lubrication (MQL) wordt steeds meer toegepast, vooral bij de productie van grote series. Zowat 15% van alle verspaningswerk wordt vandaag met MQL uitgevoerd en dat percentage zou nog flink kunnen stijgen, stellen de organisatoren van EMO die het als een van de themaís voor de beurs later dit jaar naar voor schuiven.

Droog verspanen is een principe dat al twintig jaar gespreksonderwerp is in metaalbewerking. Het gebruik van koelvloeistoffen heeft immers heel wat nadelen. Er is heel wat apparatuur nodig om de vloeistof rond te pompen en te reinigen. De snijolie bevat meestal schadelijke stoffen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van operatoren. En het reinigen van de werkstukken brengt extra werk met zich mee, wat terug te brengen is tot een extra kost op de producten.

Daar staat tegenover dat het gebruik van snijvloeistoffen processen stabieler maakt door de tools en het werkstuk tijdens het snijden te koelen. De vloeistoffen leveren ook een positieve bijdrage aan het afvoeren van de spanen.

De clue bij droog verspanen is de keuze voor snijgereedschappen en materialen die minder nood hebben aan koeling. Die noodzaak is ook sterk gerelateerd aan de keuze van de juiste snijprocessen. Minder materiaal wegnemen per doorgang, bijvoorbeeld. Tegelijk moeten processen ook zo gekozen worden dat de spanen spontaan afgevoerd worden.

De term Minimum Quantity Lubrication (MQL) verwijst naar een compromis waarbij niet helemaal droog verspaand wordt maar waarbij het gebruik van koelvloeistoffen sterk geminimaliseerd wordt. Een typische toepassing is het gebruik van intern gekoelde gereedschappen waarbij dan een minimum van vloeistof vrijgelaten wordt op de plaats waar de spanen weggevoerd moeten worden.

De organisatoren van EMO deden een rondvraag bij de exposanten naar een stand van zaken en kwamen tot de conclusie dat MQL vandaag gangbaar is in zowat 15% van alle verspaningstoepassingen. Vooral in grote series wordt er sterk op ingezet. Daar rendeert het ook het meest indien werkstukken niet gereinigd moeten worden.

Wat uit de rondvraag eveneens blijkt is dat het gebruik van koelvloeistoffen in een groot percentage van toepassingen vandaag nog steeds de meest logische oplossing is. Zeker bij complexe prototypes kan het afvoeren van de spanen bij droog verspanen problematisch zijn. Ook zijn er heel wat materialen die niet zonder koeling bewerkt kunnen worden.

Toch menen leveranciers dat het gebruik van koelvloeistoffen in veel gevallen ook een kwestie van gewoonte is. Een slechte gewoonte, die vermeden zou kunnen worden als processen herbekeken worden in functie van MQL. Vooral energiebesparing zou een belangrijk argument kunnen worden om meer bewerkingen droog of quasi droog uit te voeren.

© Productivity.be, 16/04/2019


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen