essenscia bezorgd over aanhoudende staking bij INEOS Phenol

In het belang van de 180 werknemers bij INEOS Phenol in Doel en de internationale concurrentiekracht van het chemiebedrijf en de Belgische chemiesector in zijn geheel roept essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, de sociale partners op om in dialoog tot een snelle en constructieve oplossing te komen voor het aanhoudende sociale conflict.

Dat andere organisaties de staking nu beginnen aan te grijpen om hun eigen themaís op de agenda te plaatsen, mag de vakorganisaties niet afleiden van het uiteindelijke doel: een sociale dialoog voor kwaliteitsvolle jobs en economische groei op lange termijn.

Sectorfederatie essenscia is erg ongerust over het langlopende conflict bij INEOS Phenol dat intussen zowat drie weken aanhoudt. Een delegatie van essenscia zat vorige week mee rond de tafel in een poging tot verzoening, maar die bemiddeling bleef voorlopig zonder resultaat. Dat is zorgwekkend omdat dergelijke sociale conflicten op termijn mogelijk een negatieve impact kunnen hebben op het investeringsklimaat en de tewerkstelling in een sector die blootstaat aan wereldwijde concurrentie.

Vorige week en vanochtend kregen de stakers ook de steun van een beperkte delegatie activisten uit klimaat- en milieuorganisaties. Dergelijke acties bemoeilijken de sociale dialoog die hierdoor dreigt gekaapt te worden door andere belangengroepen. Sociaal overleg draait in de eerste plaats om jobs en tewerkstelling op lange termijn. Als sociale partners en activisten zich gaan verenigen in acties die vooral het economische imago van ons land schaden, staat dit haaks op de inzet en het werk dat vele organisaties in BelgiŽ dagelijks leveren om net investeringen met bijhorende jobs aan te trekken.

De sector van de chemie en life sciences is een speerpunt van de Belgische economie die er de voorbije jaren in geslaagd is om een indrukwekkende reeks strategische investeringen van wereldformaat aan te trekken die duizenden extra jobs hebben opgeleverd. Bovendien zorgen deze investeringen ervoor dat de chemiesector in BelgiŽ het voortouw neemt in de transitie naar een klimaatvriendelijke industrie.

De chemie-industrie is een bondgenoot in de klimaatuitdaging. De uitstoot van broeikasgassen per productievolume is met 80% verminderd, de sector produceert de materialen waarmee andere sectoren zoals energie, transport of gebouwen hun uitstoot kunnen terugdringen en chemiebedrijven werken samen met universiteiten en onderzoekscentra aan doorbraaktechnologieŽn, zoals de opvang en het hergebruik van CO2 als grondstof of de uitbouw van een waterstofeconomie.

ďHet conflict bij INEOS Phenol duurt intussen bijna drie weken. Dat is geen goede zaak voor de concurrentiekracht van het bedrijf en bijgevolg ook niet voor het personeel. We roepen de sociale partners daarom op om het sociaal overleg niet te laten kapen door organisaties met tegenstrijdige belangen maar om de dialoog te hervatten en via een constructief overleg snel tot een oplossing te komen. Dat is vooral in het belang van de werknemers van INEOS PhenolĒ, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia.

Nieuwsbericht van essenscia, 29/01/2020


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen