essenscia

Meer dan 50 chemie- en farmabedrijven stappen in sectoraal actieplan om minder water te verbruiken

essenscia - Ruim 50 bedrijven uit de chemie en life sciences starten vandaag met een eenjarig project om na te gaan hoe ze nog meer water kunnen besparen en hergebruiken. Met dit ‘Lerend Netwerk Water’ wil sectorfederatie essenscia vlaanderen ondernemingen intensief begeleiden en helpen om via actieplannen en wateraudits hun besparingspotentieel in kaart te brengen en het waterverbruik verder terug te dringen.


Recordaantal studenten kiest voor duaal leren in Chemische Procestechnieken

essenscia - De STEM-studierichting Chemische Procestechnieken in het 7de jaar TSO breekt dit schooljaar alle records. Met 221 studenten ligt het inschrijvingsaantal 34% hoger dan vorig schooljaar en in vergelijking met tien jaar geleden gaat het zelfs om meer dan een verviervoudiging. Ook het aantal leerlingen dat binnen deze opleiding voor duaal leren kiest, zit fors in de lift. Met 113 zijn ze - een stijging met liefst 71% tegenover vorig schooljaar.


Telewerk en handhygiëne zijn blijvers in de chemie- en farma-industrie

essenscia - Vier op de vijf chemie- en farmabedrijven willen telewerk na de coronacrisis structureler gaan toepassen, net als digitaal vergaderen. Twee op de drie ondernemingen verwachten ook dat de verstrengde hygiënemaatregelen zullen blijven, en dan vooral de verhoogde aandacht voor handhygiëne. Dat blijkt uit een enquête van essenscia bij zowat 170 sectorbedrijven. Deze nieuwe manieren van werken vragen wel om de nodige flexibiliteit op mensenmaat.


Brokkenparcours buitenlandse levering mondmaskers getuigt van gebrek aan respect voor Belgische industrie

essenscia - Van de beloofde 15 miljoen mondmaskers heeft de Luxemburgse firma Avrox er gisteren, op de uiterlijke leveringsdatum, amper 1,5 miljoen geleverd. Dat is een tiende van de oorspronkelijke bestelling. Daarmee krijgt de beslissing van de federale regering om zo’n belangrijk order voor de volksgezondheid te gunnen aan een onbekend buitenlands postbusbedrijf een wrange nasmaak.


ViTalent pioniert met eerste opleidingen basisoperator farma

essenscia - ViTalent, het allereerste gespecialiseerde opleidingscentrum voor de farma- en biotech-industrie in Vlaanderen, is er in volle coronacrisis in geslaagd om de eerste opleidingen voor ‘basisoperator farma’ op te starten bij farmabedrijven Sanofi in Geel en Novartis in Puurs.


Eerste start-ups nemen hun intrek in chemie-incubator BlueChem

essenscia - Met de versoepeling van de coronamaatregelen nemen de eerste start-ups deze week hun intrek in BlueChem, de eerste incubator in België die zich toespitst op innovatie en ondernemerschap in duurzame chemie. De labo’s zijn intussen al voor bijna de helft volzet. Met Calidris Bio, IBEVE, Peace of Meat en Triple Helix kiezen opnieuw vier innovatieve groeibedrijven voor BlueChem in Antwerpen als uitvalsbasis.


'Mei Plasticvrij' vergist zich van vijand

essenscia - De burgercampagne ‘Mei Plasticvrij’ deelt dezelfde ambitie als de Belgische kunststofsector: minder afval en verspilling, meer recyclage en hergebruik. Het probleem is echter niet het materiaal, maar wel de wegwerpmentaliteit. Doordat ‘Mei Plasticvrij’ eenzijdig en ongenuanceerd focust op plastic worden kunststofmaterialen zonder onderscheid in het verdomhoekje gezet.


1 miljoen liter ontsmettende handgel

essenscia - Met een extra productiecapaciteit van meer dan 1 miljoen liter handalcohol hebben chemie-, farma- en voedingsbedrijven, in nauwe samenwerking met de federale overheid, het dreigende tekort aan ontsmettende handgels opgelost. Door de snelle goedkeuring van tijdelijke vergunningen en het opvoeren van de bestaande productie kunnen zorginstellingen en ondernemingen nu over voldoende handgels en ontsmettingsproducten beschikken.


Brexit en REACH: onduidelijkheid troef

essenscia - Na drieënhalf jaar onzekerheid is de brexit eindelijk een feit. Toch blijft er nog heel wat onduidelijkheid bestaan over de toekomstige handelsrelatie tussen Groot-Brittanië en Europa. In het geval van de Europese chemiewetgeving REACH kan dit in het slechtste geval leiden tot een horrorscenario met twee aparte registratiesystemen en een verdubbeling van de bijhorende verplichtingen op het vlak van productwetgeving.


essenscia bezorgd over aanhoudende staking bij INEOS Phenol

essenscia - In het belang van de 180 werknemers bij INEOS Phenol in Doel en de internationale concurrentiekracht van het chemiebedrijf en de Belgische chemiesector in zijn geheel roept essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, de sociale partners op om in dialoog tot een snelle en constructieve oplossing te komen voor het aanhoudende sociale conflict.


BlueChem, incubator voor duurzame chemie, neemt vliegende start

essenscia - Arpadis, Creaflow en InOpSys. Dat zijn de eerste starters en groeibedrijven die hun intrek zullen nemen in BlueChem, de incubator voor duurzame chemie die eind april 2020 de deuren opent op het klimaatneutrale bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. De Stad Antwerpen steunt de jonge ondernemers met het BlueChem Kickstart Fund dat hen financiële ondersteuning biedt bij de inrichting van hun laboratoria.


Vier cruciale uitdagingen op duurzaamheidsvlak: klimaat, kunststoffen, circulaire economie en talent

essenscia - Innoveren voor een succesvolle aanpak van de klimaatuitdaging, een duurzame toekomst met kunststoffen, de transitie naar een circulaire economie en het aantrekken en opleiden van meer talent. Dat zijn de vier cruciale uitdagingen die de Belgische chemie- en farmasector voor de komende decennia naar voor schuift op het vlak van duurzame ontwikkeling.


Cracker of the Future

Productivity.be - Zes petrochemische bedrijven in Vlaanderen, Nederland en Duitsland hebben deze zomer het Cracker of the Future consortium opgericht dat een elektrische stoomkraker wil ontwikkelen. Het project maakt deel uit van de trilaterale strategie waarmee de grootste chemiecluster ter wereld de motor wil zijn voor duurzame transitie.


Geoffrey Pot (Takeda) aangesteld als nieuwe voorzitter bio.be/essenscia

essenscia - De nieuwste innovaties in de biotechnologie principieel omarmen en hun opschaling naar een industrieel productieniveau consequent stimuleren. Zo luidt het pleidooi van bio.be/essenscia, de Belgische federatie van de biotechnologie en life sciences, tijdens het jaarevent van de organisatie vandaag in Brussel. Met Geoffrey Pot van biotechbedrijf Takeda stelde bio.be/essenscia ook een nieuwe voorzitter voor.


Duaal leren schiet definitief uit de startblokken

essenscia - Op 1 september 2016 was de TSO-opleiding Chemische Procestechnieken een van de slechts zes studierichtingen die pionierden met duaal leren. Na drie jaar proefdraaien gaat duaal leren dit schooljaar definitief van start waarbij het keuzeaanbod intussen is aangegroeid tot zowat 80 studierichtingen. De chemiesector blijft een voortrekkersrol spelen en pleit voor een uitbreiding van deze praktijkgerichte onderwijsvorm naar het hoger onderwijs.


Hey That’s Me: online profieltest die jongeren helpt bij hun studiekeuze

essenscia - Jongeren die op zoek zijn naar een studierichting in het technisch of hoger onderwijs maar nog niet goed weten waar ze goed in zijn of wat ze precies willen, kunnen voortaan terecht op Hey That's Me. Deze online profieltest helpt studiekiezers om twee vragen te beantwoorden: ‘Welke bedrijfsrol past bij mijn persoonlijkheid?’ en ‘Welke studierichtingen zijn aangewezen voor de ontwikkeling van mijn talenten?’


Chemiesector werkt mee aan optimalisatie veiligheidsinformatie chemische stoffen

essenscia - De Belgische chemiesector leeft de wettelijke regels die de Europese REACH-wetgeving oplegt om de potentiële risico’s van chemische stoffen te beperken. Bovendien werkt de sector in alle transparantie voluit mee om de veiligheidsinformatie voor bepaalde chemische stoffen waar mogelijk aan te vullen en te verbeteren.


Sector investeert in eigen opleidingscentrum voor farma en biotech

essenscia - Op het Wetenschapspark in Niel opent in 2021 ViTalent, het allereerste specifieke opleidingscentrum voor de farma- en biotech-industrie in Vlaanderen. Studenten en werkzoekenden maken er kennis met de sector en krijgen in een gesimuleerde werkomgeving de juiste vaardigheden aangeleerd voor een job in de life sciences. Maar ook bestaande medewerkers kunnen er zich permanent bijscholen.


essenscia wint Europese ‘Responsible Care Award’

essenscia - essenscia, de Belgische sectorfederatie voor de chemie, kunststoffen en life sciences, heeft voor de tweede keer de Europese ‘Responsible Care Award’ gewonnen. Het kreeg de prijs voor de unieke VLARIP- en WALRIP-projecten waarbij deskundigen uit grote ondernemingen hun kennis en expertise delen om kmo’s te helpen de complexe REACH-wetgeving correct toe te passen.


Hans Casier volgt Wouter De Geest op als voorzitter van essenscia

essenscia - Hans Casier, de Belgische topman van het internationale chemieconcern INEOS, is de nieuwe voorzitter van essenscia, de Belgische industriefederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences. Dat heeft de Raad van Bestuur vandaag unaniem beslist. Casier volgt Wouter De Geest op die volgende maand officieel wordt aangeduid als nieuwe voorzitter van Voka.


Chemie- en kunststofsector pioniert met interregionale innovatieprojecten

essenscia - Brusselse, Vlaamse en Waalse ondernemingen die binnen eenzelfde innovatieproject samenwerken met steun van de overheid. Het lijkt een evidentie, maar tot op heden was dit onder strikte voorwaarden enkel mogelijk voor kmo’s. Onder impuls van de chemie- en kunststofsector zetten de bevoegde overheidsinstanties voortaan hun gewestgrenzen open om ook gezamenlijke innovatieprojecten tussen grotere bedrijven en kennisinstellingen te ondersteunen.


Belgische bedrijven registreren meer dan 3.000 chemische stoffen voor veilig gebruik

essenscia - Uiterlijk morgen moeten alle chemische stoffen die in volumes vanaf 1 ton per jaar in de Europese Unie worden geproduceerd of ingevoerd, geregistreerd zijn bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA). Bedrijven die de deadline niet halen, mogen hun stoffen niet langer op de markt brengen.


essenscia vlaanderen helpt kmo’s om Europese deadline voor registratie van chemische stoffen te halen

essenscia - Ten laatste op 31 mei 2018 moeten alle chemische stoffen die in volumes van 1 tot 100 ton per jaar in de Europese Unie worden geproduceerd of ingevoerd geregistreerd zijn bij het European Chemicals Agency (ECHA). Stoffen die tegen die datum – binnen minder dan anderhalf jaar – niet geregistreerd zijn, mogen niet langer op de markt gebracht worden.


Chemie en life sciences sector wil koploper zijn in Industrie 4.0

essenscia - Meer of minder jobs? De toenemende digitalisering zal in de chemie, kunststoffen en life sciences in Vlaanderen vooral een impact hebben op de jobinhoud. Daardoor zullen werknemers en leidinggevenden meer en andere competenties nodig hebben. Het opleidingsaanbod afstemmen op deze jobs van de toekomst vormt dan ook een grote uitdaging voor het onderwijs en het HR-beleid in de ondernemingen.


BlueChem stimuleert baanbrekende innovaties in duurzame chemie

essenscia - Beloftevolle start-ups en kansrijke innovatieprojecten in duurzame chemie op weg zetten naar groei en succes. Dat is de doelstelling van BlueChem, een nieuwe incubator voor duurzame chemie die tegen 2020 de deuren moet openen op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. Het initiatief wil zo de toekomst van de economisch belangrijke chemiesector in Vlaanderen garanderen en versterken.


GSK wint essenscia Innovation Award 2016

essenscia - GSK (GlaxoSmithKline) heeft de essenscia Innovation Award 2016 gewonnen, de belangrijkste prijs voor industriële innovatie in België. Het biofarmabedrijf ontwikkelde een kandidaat-vaccin tegen zona met opmerkelijke testresultaten bij oudere patiënten. Het vaccin draagt een duidelijke Belgische stempel. Onderzoek en ontwikkeling gebeurden hoofdzakelijk in ons land en het vaccin zal ook grotendeels in België worden geproduceerd.3D printen

Productoverzichten:
Machines voor plasticsMachines voor metaal
Technologieën:
FDMSLASLSSLMBJMJDEDEBM
Populair in 3D printen:
Barstjes in 3D printermarkt?
Design voor additive manufacturing
Afwerking van 3D geprinte werkstukken


Productivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen