essenscia

1.000 bedrijven en organisaties vanuit heel Europa steunen de Antwerp Declaration en pleiten voor een ambitieuze Europese Industrial Deal

essenscia - Al 1.000 ondernemingen, federaties en vakbondsorganisaties vanuit alle lidstaten van de Europese Unie hebben de ‘Antwerp Declaration for a European Industrial Deal’ ondertekend. Daarmee roepen bedrijfsleiders en sociale partners uit 25 verschillende industriesectoren op om van een strategisch industriebeleid op lange termijn een topprioriteit te maken voor de volgende Europese Commissie.


PUre-project recycleert kunststof-snijresten op bouwwerven tot nieuwe isolatiematerialen

essenscia - Snijresten van kunststof isolatiematerialen selectief inzamelen op bouwwerven om ze als grondstof te gebruiken voor de fabricage van isolerende vloerchapes of geperste bouwplaten. Het PUre-project brengt duurzaam bouwen in de praktijk. Het proefproject in de provincie Antwerpen is een initiatief van essenscia PolyMatters, in samenwerking met vijf producenten van kunststofisolatie: Idelco, IKO, Recticel, Soprema en Unilin.


Wim Michiels volgt Luc Delagaye op als voorzitter van essenscia vlaanderen

essenscia - Wim Michiels is door het Strategisch Comité van essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, met unanimiteit aangesteld als nieuwe voorzitter, en dit voor een termijn van drie jaar. Hij volgt Luc Delagaye op die sinds 2014 voorzitter was. De 53-jarige Wim Michiels is CEO van Proviron, een familiaal chemiebedrijf met een sterke specialisatie in bepaalde nichemarkten.


Chemie- en farmasector creëert 2.400 nieuwe jobs, maar worstelt met verzwakte concurrentiekracht

essenscia - In de chemie-, kunststoffen- en farmasector zijn in 2022 2.403 extra jobs bijgekomen. Dat is de sterkste jobgroei in 22 jaar. Met 99.799 jobs zit de sectorale tewerkstelling nu op het hoogste niveau sinds 1991. Chemie en farma blijft ook met voorsprong de belangrijkste exportsector van het land, goed voor 35% van de totale uitvoerwaarde.


PolyConnect Recycling helpt steden en gemeenten om kunststof leidingen circulair in te zetten

essenscia - Meer gebruikte kunststof leidingen en fittingen inzamelen om ze te kunnen recycleren tot nieuwe hoogwaardige producten. Dat is de doelstelling van PolyConnect Recycling, een initiatief van zeven producenten van kunststof leidingsystemen verenigd onder PolyConnect, dat deel uitmaakt van essenscia, de Belgische sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences.


Tweede schooljaar duaal lesgeven zet dubbel zoveel vakmensen uit chemie en farma voor de klas

essenscia - Zet meer vakmensen uit de industrie deeltijds voor de klas. Vanuit verschillende onderwijshoeken klinkt die oproep steeds luider. Vorig schooljaar al lanceerde essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, samen met de Vlaamse overheid de onderwijsprimeur duaal lesgeven. Daarbij combineren professionals uit de chemie en farma hun job met enkele uren per week lesgeven in het secundair onderwijs.


Chemie- en farmasector wil Blue Deal afsluiten om waterverbruik verder terug te dringen

essenscia - Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend om tegen eind dit jaar een sectorale Blue Deal Water af te sluiten. Daarmee engageert de chemie- en farmasector zich om bijkomende inspanningen te doen rond waterbesparing en circulair watergebruik.


essenscia lanceert vijfde editie Innovation Award, de belangrijkste prijs voor industriële innovatie in België

essenscia - Voor de vijfde keer organiseert essenscia, de sectorfederatie voor de chemie en life sciences, haar Innovation Award. Het gaat om de belangrijkste prijs voor industriële innovatie in ons land. Deze prestigieuze award zet baanbrekende innovaties in de kijker in de chemie, kunststoffen, farma, biotech en aanverwante sectoren. De wedstrijd staat open voor start-ups, bedrijven, kennisinstellingen en onderzoekscentra.


De toekomst van de Belgische biotech: van ‘invented in Belgium’ naar ‘made in Belgium’

essenscia - De hele wereld kijkt met grote interesse naar België, dat de jongste tijd is uitgegroeid tot hotspot voor de ontwikkeling, productie en distributie van verscheidene coronavaccins en -behandelingen. De economische relance biedt opportuniteiten om België verder uit te bouwen tot toonaangevende ‘health & biotech valley’.


Recordinvesteringen in chemie- en farmasector

essenscia - Hoewel de omzet een zware klap kreeg en de export stagneerde heeft de Belgische chemie- en farmasector vorig jaar bijna 1.500 nieuwe jobs gecreëerd en investeerden sectorbedrijven recordbedragen in onderzoek en ontwikkeling en in de vernieuwing en verduurzaming van hun productie-installaties. Dat blijkt uit de economische kerncijfers voor 2020 van sectorfederatie essenscia.


essenscia verwelkomt constructieve dialoog over Chemicals Strategy for Sustainability

essenscia - Maak van de nieuwe Chemicals Strategy for Sustainability een coherente, efficiënte en complementaire wetgeving voor chemische stoffen op Europees niveau, gefundeerd op wetenschappelijke data en risicogebaseerde criteria. Zo verbeteren we het reeds hoge beschermingsniveau voor mens en milieu en kan de Belgische chemiesector blijven innoveren in de ontwikkeling van veiligere stoffen en duurzamere producten.


500.000 euro steun voor BlueChem-incubator

essenscia - Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits heeft 500.000 euro exploitatiesteun toegekend aan BlueChem, de allereerste incubator in Vlaanderen die zich exclusief richt op innovatie en ondernemerschap in duurzame chemie en circulaire economie. Hiermee kunnen de starters en groeibedrijven in BlueChem de komende vijf jaar optimaal ondersteund worden.


Chemiebedrijven schakelen over op dokwater uit Antwerpse haven

essenscia - Een nieuw te bouwen ontziltingsinstallatie in de haven van Antwerpen zal vanaf begin 2024 brak dokwater oppompen en omzetten in hoogwaardig proceswater voor de chemiesector. Daardoor hoeven chemiebedrijven voor bepaalde productieprocessen niet langer drinkwater uit het Albertkanaal te gebruiken. Dit zou in de opstartfase al een besparing betekenen van miljoenen liters drinkwater per jaar.


Actieplan in haven van Antwerpen voert strijd tegen kunststofkorrels in de natuur verder op

essenscia - Vermijden dat kunststofkorrels accidenteel in het milieu terechtkomen: dat is het doel van een uitgebreid actieplan dat de partnerorganisaties van het Zero Pellet Loss-initiatief in de Antwerpse haven eind 2019 hebben gelanceerd. Een jaar later zijn er al heel wat acties ondernomen, van een intensief veegplan tot specifieke trainingen voor truckchauffeurs.


Industrie is de motor voor een duurzame en realistische transitie naar klimaatneutraliteit

essenscia - Een koolstofcirculaire en CO2-arme industrie in Vlaanderen tegen 2050 is door de ambitieuze timing een gigantische uitdaging, maar wel een die in nieuwe verkennende scenario’s theoretisch mogelijk blijkt. Dat staat te lezen in een uitgebreide studie die vandaag is voorgesteld, uitgevoerd in opdracht van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.


Belgische chemie en farma is meest innovatieve van Europa

essenscia - Nergens in de Europese Unie investeert de chemie- en farmasector naar verhouding zo veel in onderzoek en ontwikkeling als in ons land. Met een R&D-intensiteit van 17,7% – de verhouding tussen O&O-uitgaven en toegevoegde waarde – gaat de Belgische chemie en farma landen als Duitsland, Zweden en Frankrijk vooraf. Dat blijkt uit een analyse van Europese statistieken door sectorfederatie essenscia naar aanleiding van World Science Day op 10 november.


Farma- en chemiesector blijft aanwerven, ondanks coronacrisis

essenscia - Met minstens 3.200 aanwervingen dit jaar en zo’n 1.000 openstaande vacatures blijft de farma- en chemiesector ondanks de coronacrisis heel wat jobkansen bieden. Ruim een kwart van de bedrijven verwacht in 2020 zelfs meer aanwervingen te doen dan aanvankelijk gepland. De onzekere economische situatie maakt ondernemingen wel voorzichtig in hun prognoses voor volgend jaar, al houdt een groot aantal vast aan het voorziene aantal rekruteringen.


Hervorming Europese chemiewetgeving moet steunen op wetenschappelijke data en strenge controle op ingevoerde producten

essenscia - De Europese Commissie heeft vandaag haar Chemicals Strategy for Sustainability gelanceerd als onderdeel van de Europese Green Deal. Hiermee wil Europa zijn al zeer uitgebreide wetgevend kader over chemische stoffen en producten hervormen en beter afstemmen op het hergebruik van materialen in een circulaire economie. Voor essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, zijn drie basisprincipes daarbij prioritair.


10 actiepunten om internationaal innovatie- en groeipotentieel Belgische biotechsector maximaal te benutten

essenscia - Ter gelegenheid van haar jaarevent, “Agility, Belgian biotech’s booster” – dat door de coronamaatregelen via online livestreaming werd uitgezonden met deelname van onder meer federaal minister Philippe De Backer – schuift bio.be/essenscia, de sectorfederatie van de life sciences en biotechnologie, 10 actiepunten naar voor om de biotechsector stevig in België te verankeren en haar internationale concurrentiekracht te versterken.


Meer dan 50 chemie- en farmabedrijven stappen in sectoraal actieplan om minder water te verbruiken

essenscia - Ruim 50 bedrijven uit de chemie en life sciences starten vandaag met een eenjarig project om na te gaan hoe ze nog meer water kunnen besparen en hergebruiken. Met dit ‘Lerend Netwerk Water’ wil sectorfederatie essenscia vlaanderen ondernemingen intensief begeleiden en helpen om via actieplannen en wateraudits hun besparingspotentieel in kaart te brengen en het waterverbruik verder terug te dringen.


Recordaantal studenten kiest voor duaal leren in Chemische Procestechnieken

essenscia - De STEM-studierichting Chemische Procestechnieken in het 7de jaar TSO breekt dit schooljaar alle records. Met 221 studenten ligt het inschrijvingsaantal 34% hoger dan vorig schooljaar en in vergelijking met tien jaar geleden gaat het zelfs om meer dan een verviervoudiging. Ook het aantal leerlingen dat binnen deze opleiding voor duaal leren kiest, zit fors in de lift. Met 113 zijn ze - een stijging met liefst 71% tegenover vorig schooljaar.


Telewerk en handhygiëne zijn blijvers in de chemie- en farma-industrie

essenscia - Vier op de vijf chemie- en farmabedrijven willen telewerk na de coronacrisis structureler gaan toepassen, net als digitaal vergaderen. Twee op de drie ondernemingen verwachten ook dat de verstrengde hygiënemaatregelen zullen blijven, en dan vooral de verhoogde aandacht voor handhygiëne. Dat blijkt uit een enquête van essenscia bij zowat 170 sectorbedrijven. Deze nieuwe manieren van werken vragen wel om de nodige flexibiliteit op mensenmaat.


Brokkenparcours buitenlandse levering mondmaskers getuigt van gebrek aan respect voor Belgische industrie

essenscia - Van de beloofde 15 miljoen mondmaskers heeft de Luxemburgse firma Avrox er gisteren, op de uiterlijke leveringsdatum, amper 1,5 miljoen geleverd. Dat is een tiende van de oorspronkelijke bestelling. Daarmee krijgt de beslissing van de federale regering om zo’n belangrijk order voor de volksgezondheid te gunnen aan een onbekend buitenlands postbusbedrijf een wrange nasmaak.


ViTalent pioniert met eerste opleidingen basisoperator farma

essenscia - ViTalent, het allereerste gespecialiseerde opleidingscentrum voor de farma- en biotech-industrie in Vlaanderen, is er in volle coronacrisis in geslaagd om de eerste opleidingen voor ‘basisoperator farma’ op te starten bij farmabedrijven Sanofi in Geel en Novartis in Puurs.


Eerste start-ups nemen hun intrek in chemie-incubator BlueChem

essenscia - Met de versoepeling van de coronamaatregelen nemen de eerste start-ups deze week hun intrek in BlueChem, de eerste incubator in België die zich toespitst op innovatie en ondernemerschap in duurzame chemie. De labo’s zijn intussen al voor bijna de helft volzet. Met Calidris Bio, IBEVE, Peace of Meat en Triple Helix kiezen opnieuw vier innovatieve groeibedrijven voor BlueChem in Antwerpen als uitvalsbasis.


'Mei Plasticvrij' vergist zich van vijand

essenscia - De burgercampagne ‘Mei Plasticvrij’ deelt dezelfde ambitie als de Belgische kunststofsector: minder afval en verspilling, meer recyclage en hergebruik. Het probleem is echter niet het materiaal, maar wel de wegwerpmentaliteit. Doordat ‘Mei Plasticvrij’ eenzijdig en ongenuanceerd focust op plastic worden kunststofmaterialen zonder onderscheid in het verdomhoekje gezet.


1 miljoen liter ontsmettende handgel

essenscia - Met een extra productiecapaciteit van meer dan 1 miljoen liter handalcohol hebben chemie-, farma- en voedingsbedrijven, in nauwe samenwerking met de federale overheid, het dreigende tekort aan ontsmettende handgels opgelost. Door de snelle goedkeuring van tijdelijke vergunningen en het opvoeren van de bestaande productie kunnen zorginstellingen en ondernemingen nu over voldoende handgels en ontsmettingsproducten beschikken.


Nieuw pijpleidingtraject tussen Antwerpse haven en Duitse Ruhrgebied is ecologisch en economisch een goede zaak

essenscia - Een nieuw pijpleidingtraject dat de chemiebedrijven in Vlaanderen ondergronds verbindt met de chemie-industrie in Nederlands Limburg en Duitsland zou zowel ecologisch als economisch een bijzonder goede zaak zijn. Sectorfederatie essenscia vlaanderen reageert dan ook uitermate positief op de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om de procedures hiervoor op te starten.


Brexit en REACH: onduidelijkheid troef

essenscia - Na drieënhalf jaar onzekerheid is de brexit eindelijk een feit. Toch blijft er nog heel wat onduidelijkheid bestaan over de toekomstige handelsrelatie tussen Groot-Brittanië en Europa. In het geval van de Europese chemiewetgeving REACH kan dit in het slechtste geval leiden tot een horrorscenario met twee aparte registratiesystemen en een verdubbeling van de bijhorende verplichtingen op het vlak van productwetgeving.


essenscia bezorgd over aanhoudende staking bij INEOS Phenol

essenscia - In het belang van de 180 werknemers bij INEOS Phenol in Doel en de internationale concurrentiekracht van het chemiebedrijf en de Belgische chemiesector in zijn geheel roept essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, de sociale partners op om in dialoog tot een snelle en constructieve oplossing te komen voor het aanhoudende sociale conflict.


BlueChem, incubator voor duurzame chemie, neemt vliegende start

essenscia - Arpadis, Creaflow en InOpSys. Dat zijn de eerste starters en groeibedrijven die hun intrek zullen nemen in BlueChem, de incubator voor duurzame chemie die eind april 2020 de deuren opent op het klimaatneutrale bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. De Stad Antwerpen steunt de jonge ondernemers met het BlueChem Kickstart Fund dat hen financiële ondersteuning biedt bij de inrichting van hun laboratoria.


Vier cruciale uitdagingen op duurzaamheidsvlak: klimaat, kunststoffen, circulaire economie en talent

essenscia - Innoveren voor een succesvolle aanpak van de klimaatuitdaging, een duurzame toekomst met kunststoffen, de transitie naar een circulaire economie en het aantrekken en opleiden van meer talent. Dat zijn de vier cruciale uitdagingen die de Belgische chemie- en farmasector voor de komende decennia naar voor schuift op het vlak van duurzame ontwikkeling.


Cracker of the Future

Productivity.be - Zes petrochemische bedrijven in Vlaanderen, Nederland en Duitsland hebben deze zomer het Cracker of the Future consortium opgericht dat een elektrische stoomkraker wil ontwikkelen. Het project maakt deel uit van de trilaterale strategie waarmee de grootste chemiecluster ter wereld de motor wil zijn voor duurzame transitie.


Geoffrey Pot (Takeda) aangesteld als nieuwe voorzitter bio.be/essenscia

essenscia - De nieuwste innovaties in de biotechnologie principieel omarmen en hun opschaling naar een industrieel productieniveau consequent stimuleren. Zo luidt het pleidooi van bio.be/essenscia, de Belgische federatie van de biotechnologie en life sciences, tijdens het jaarevent van de organisatie vandaag in Brussel. Met Geoffrey Pot van biotechbedrijf Takeda stelde bio.be/essenscia ook een nieuwe voorzitter voor.


Duaal leren schiet definitief uit de startblokken

essenscia - Op 1 september 2016 was de TSO-opleiding Chemische Procestechnieken een van de slechts zes studierichtingen die pionierden met duaal leren. Na drie jaar proefdraaien gaat duaal leren dit schooljaar definitief van start waarbij het keuzeaanbod intussen is aangegroeid tot zowat 80 studierichtingen. De chemiesector blijft een voortrekkersrol spelen en pleit voor een uitbreiding van deze praktijkgerichte onderwijsvorm naar het hoger onderwijs.


Hey That’s Me: online profieltest die jongeren helpt bij hun studiekeuze

essenscia - Jongeren die op zoek zijn naar een studierichting in het technisch of hoger onderwijs maar nog niet goed weten waar ze goed in zijn of wat ze precies willen, kunnen voortaan terecht op Hey That's Me. Deze online profieltest helpt studiekiezers om twee vragen te beantwoorden: ‘Welke bedrijfsrol past bij mijn persoonlijkheid?’ en ‘Welke studierichtingen zijn aangewezen voor de ontwikkeling van mijn talenten?’


Chemiesector werkt mee aan optimalisatie veiligheidsinformatie chemische stoffen

essenscia - De Belgische chemiesector leeft de wettelijke regels die de Europese REACH-wetgeving oplegt om de potentiële risico’s van chemische stoffen te beperken. Bovendien werkt de sector in alle transparantie voluit mee om de veiligheidsinformatie voor bepaalde chemische stoffen waar mogelijk aan te vullen en te verbeteren.


Sector investeert in eigen opleidingscentrum voor farma en biotech

essenscia - Op het Wetenschapspark in Niel opent in 2021 ViTalent, het allereerste specifieke opleidingscentrum voor de farma- en biotech-industrie in Vlaanderen. Studenten en werkzoekenden maken er kennis met de sector en krijgen in een gesimuleerde werkomgeving de juiste vaardigheden aangeleerd voor een job in de life sciences. Maar ook bestaande medewerkers kunnen er zich permanent bijscholen.


essenscia wint Europese ‘Responsible Care Award’

essenscia - essenscia, de Belgische sectorfederatie voor de chemie, kunststoffen en life sciences, heeft voor de tweede keer de Europese ‘Responsible Care Award’ gewonnen. Het kreeg de prijs voor de unieke VLARIP- en WALRIP-projecten waarbij deskundigen uit grote ondernemingen hun kennis en expertise delen om kmo’s te helpen de complexe REACH-wetgeving correct toe te passen.


Hans Casier volgt Wouter De Geest op als voorzitter van essenscia

essenscia - Hans Casier, de Belgische topman van het internationale chemieconcern INEOS, is de nieuwe voorzitter van essenscia, de Belgische industriefederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences. Dat heeft de Raad van Bestuur vandaag unaniem beslist. Casier volgt Wouter De Geest op die volgende maand officieel wordt aangeduid als nieuwe voorzitter van Voka.


Chemie- en kunststofsector pioniert met interregionale innovatieprojecten

essenscia - Brusselse, Vlaamse en Waalse ondernemingen die binnen eenzelfde innovatieproject samenwerken met steun van de overheid. Het lijkt een evidentie, maar tot op heden was dit onder strikte voorwaarden enkel mogelijk voor kmo’s. Onder impuls van de chemie- en kunststofsector zetten de bevoegde overheidsinstanties voortaan hun gewestgrenzen open om ook gezamenlijke innovatieprojecten tussen grotere bedrijven en kennisinstellingen te ondersteunen.


Belgische bedrijven registreren meer dan 3.000 chemische stoffen voor veilig gebruik

essenscia - Uiterlijk morgen moeten alle chemische stoffen die in volumes vanaf 1 ton per jaar in de Europese Unie worden geproduceerd of ingevoerd, geregistreerd zijn bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA). Bedrijven die de deadline niet halen, mogen hun stoffen niet langer op de markt brengen.


essenscia vlaanderen helpt kmo’s om Europese deadline voor registratie van chemische stoffen te halen

essenscia - Ten laatste op 31 mei 2018 moeten alle chemische stoffen die in volumes van 1 tot 100 ton per jaar in de Europese Unie worden geproduceerd of ingevoerd geregistreerd zijn bij het European Chemicals Agency (ECHA). Stoffen die tegen die datum – binnen minder dan anderhalf jaar – niet geregistreerd zijn, mogen niet langer op de markt gebracht worden.


Chemie en life sciences sector wil koploper zijn in Industrie 4.0

essenscia - Meer of minder jobs? De toenemende digitalisering zal in de chemie, kunststoffen en life sciences in Vlaanderen vooral een impact hebben op de jobinhoud. Daardoor zullen werknemers en leidinggevenden meer en andere competenties nodig hebben. Het opleidingsaanbod afstemmen op deze jobs van de toekomst vormt dan ook een grote uitdaging voor het onderwijs en het HR-beleid in de ondernemingen.


BlueChem stimuleert baanbrekende innovaties in duurzame chemie

essenscia - Beloftevolle start-ups en kansrijke innovatieprojecten in duurzame chemie op weg zetten naar groei en succes. Dat is de doelstelling van BlueChem, een nieuwe incubator voor duurzame chemie die tegen 2020 de deuren moet openen op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. Het initiatief wil zo de toekomst van de economisch belangrijke chemiesector in Vlaanderen garanderen en versterken.


GSK wint essenscia Innovation Award 2016

essenscia - GSK (GlaxoSmithKline) heeft de essenscia Innovation Award 2016 gewonnen, de belangrijkste prijs voor industriële innovatie in België. Het biofarmabedrijf ontwikkelde een kandidaat-vaccin tegen zona met opmerkelijke testresultaten bij oudere patiënten. Het vaccin draagt een duidelijke Belgische stempel. Onderzoek en ontwikkeling gebeurden hoofdzakelijk in ons land en het vaccin zal ook grotendeels in België worden geproduceerd.


Newsletter

News

The Game Changer for Process Industries: Ethernet-APL

ACHEMA Opening: Strong call for international cooperation

Applied AI and Cutting-edge Technology Start-ups Dominate this Year’s 100 New Members of the World Economic Forum’s Technology Pioneers Community

KNAPP Integrates First Pocket Sorter in Pharma Logistics

ENEOS and PFN Begin World’s First AI-Based Autonomous Operation of Crude Oil Processing Unit

DuPont Announces Plan to Separate into Three Independent, Publicly Traded Companies


Agenda

18/09 - 19/09: Kunststoffen, Brabanthallen 's-Hertogenbosch (Nl)

08/10 - 11/10: Motek, Stuttgart (D)

13/11 - 14/11: Asset Performance Conference 2024, Flanders Meeting & Convention Center, Antwerpen

15/09/25 - 19/09/25: Schweissen & Schneiden, Messe Essen (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, Düsseldorf (D)