500.000 euro steun voor BlueChem-incubator

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits heeft 500.000 euro exploitatiesteun toegekend aan BlueChem, de allereerste incubator in Vlaanderen die zich exclusief richt op innovatie en ondernemerschap in duurzame chemie en circulaire economie. Hiermee kunnen de starters en groeibedrijven in BlueChem de komende vijf jaar optimaal ondersteund worden.

Beloftevolle start-ups en ambitieuze groeibedrijven helpen om hun duurzame innovaties voor de chemie van de toekomst te laten doorgroeien tot op industriŽle schaal. Dat is de ambitie van de nieuwe chemie-incubator BlueChem, gevestigd op het eco-bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. Zowat een half jaar na de opening is de beschikbare labo- en kantoorruimte al voor ruim een derde ingevuld.

Vernieuwende en milieuvriendelijke technologieŽn

De eerste zeven ondernemingen Ė Arpadis, Calidris Bio, Creaflow, IBEVE, InOpSys, Peace of Meat en Triple Helix Ė vertegenwoordigen een brede waaier aan vernieuwende en milieuvriendelijke technologieŽn. Dat gaat van de recuperatie van waardevolle metalen uit industrieel afvalwater over het hergebruik van CO2 als grondstof in duurzaam diervoeder tot de ontwikkeling van nieuwe reactoren en analysetechnieken voor chemieprocessen met een lagere ecologische voetafdruk.

De steunbijdrage van minister Crevits vergroot de slagkracht van BlueChem om startende en jonge ondernemers in de opstartfase optimaal te ondersteunen, nog meer start-ups aan te trekken en de industriŽle opschaling van innovaties te versnellen. Het steunbedrag van maximaal 500.000 euro wordt tot 2025 uitbetaald in jaarlijkse schijven met tussentijdse evaluatiemomenten. BlueChem krijgt ook een belangrijke rol in het partnernetwerk van VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw: ďBlueChem is een essentiŽle schakel in het innovatietraject dat we uitstippelen voor de chemie van de toekomst. Met de klimaatsprong willen we onze basisindustrie CO2-arm en koolstofcirculair maken. Onderzoek naar duurzame chemie is daarbij belangrijk. Via speerpuntcluster Catalisti ondersteunen we meer bedrijfsgerichte en sectoroverschrijdende projecten. Een incubator als Bluechem is nodig om nieuwe technologieŽn te ontwikkelen, uit te testen en te commercialiseren. Met deze steun gaan we voor meer ondernemerschap in duurzame chemie, zowel economisch als maatschappelijk een belangrijke beleidsprioriteit, en ondersteunen we de verbetering van de productiviteit en een duurzame tewerkstelling in de chemie.Ē

Frank Beckx, voorzitter BlueChem NV en gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences: ďDe chemiesector engageert zich volop in de klimaat- en energietransitie en de omschakeling naar een circulaire economie. Dankzij de steun van de minister kunnen we startende en jonge ondernemers optimaal ondersteunen, zodat zij maximaal kunnen focussen op hun innovaties. Dit moet van BlueChem de Europese hotspot maken voor duurzame chemie, met de nabijgelegen Antwerpse chemiecluster als ideale testzone om beloftevolle innovaties uit te proberen in een industriŽle context.Ē

Claude Marinower, Antwerps schepen voor Economie, Innovatie en Digitalisering en bestuurder BlueChem NV: ďIk ben verheugd dat de minister ook op Vlaams niveau duurzame chemie hoog op de beleidsagenda zet. Alleen door de krachten te bundelen realiseren we meer innovatiekracht voor de chemiesector. BlueChem heeft als incubator voor duurzame chemie een cruciale rol om onze Antwerpse economie toekomstbestendig te maken. Met het innovatiepotentieel van de bedrijven die er nu al actief zijn, lijkt dat alvast goed te lukken.Ē

Van BlueChem naar de chemie van de toekomst

BlueChem is een initiatief van essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, de stad Antwerpen, onderzoeksorganisatie VITO en Catalisti, de speerpuntcluster voor innovatie in chemie en kunststoffen. Catalisti coŲrdineert vanuit BlueChem ook het Moonshot-programma voor klimaatinnovatie. Op die manier is de BlueChem-incubator een complementaire en noodzakelijke aanvulling in de innovatiewaardeketen voor duurzame chemie.

De focus van de incubator ligt op de omzetting van afval en CO2 in herbruikbare chemicaliŽn, industriŽle toepassingen voor bio-gebaseerde materialen, producten beter herbruikbaar en recycleerbaar maken binnen een circulaire economie en productieprocessen heruitvinden om meer te produceren met minder energie, minder grondstoffen en minder afval.

BlueChem wil ook samenwerking en kennisdeling stimuleren tussen starters, kmoís en internationale ondernemingen. Partnerbedrijven Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS en Vopak zijn in BlueChem aanwezig om baanbrekende innovaties en technologieŽn te ontdekken en begeleiden. Zo krijgen start-ups toegang tot een uniek, grensoverschrijdend zakelijk netwerk om hun innovaties op te schalen en te commercialiseren.

Bedrijven in BlueChem kunnen ook rekenen op gespecialiseerde dienstverlening op het vlak van financiering, innovatie, juridisch advies, data analytics en business development. Strategische partners BNP Paribas Fortis, Deloitte, Deloitte Legal, Port of Antwerp en SAS zorgen voor een service op maat.

Nieuwsbericht van essenscia, 16/12/2020


Feel free to share