De toekomst van de Belgische biotech: van ‘invented in Belgium’ naar ‘made in Belgium’

De hele wereld kijkt met grote interesse naar België, dat de jongste tijd is uitgegroeid tot hotspot voor de ontwikkeling, productie en distributie van verscheidene coronavaccins en -behandelingen. De economische relance biedt opportuniteiten om België verder uit te bouwen tot toonaangevende ‘health & biotech valley’.

Hoe? Door een versterking van de industriële productiecapaciteit zodat we de vele beloftevolle innovaties in biofarma en biotech ook structureel in ons land kunnen produceren, met bijhorende jobcreatie. De belangrijkste voorwaarden om dergelijke investeringen aan te trekken zijn een strategische internationale positionering, een doelgericht innovatiebeleid en meer STEM-talent met digitale skills. Dat beklemtoont bio.be/essenscia, de Belgische sectorfederatie van de life sciences en biotechnologie, naar aanleiding van de BIO International Convention, de wereldwijde hoogmis voor biotechnologie die ditmaal online plaatsvindt van 10 tot 18 juni 2021.

Hoe komt het dat ons land zo uitblinkt op het vlak van biotechnologie en life sciences? België beschikt over een uniek ecosysteem dat de hele waardeketen omvat: van preklinische studies over geavanceerde biotechnologische productie tot logistieke draaischijf voor wereldwijde distributie.

De voorbije tien jaar is het aantal werknemers in de biotech- en biofarmasector met 41% gestegen van zo’n 25.000 naar meer dan 35.000, waaronder ruim 3.000 R&D-specialisten in biotechnologisch onderzoek. In diezelfde periode is de sectorexport zo goed als verdubbeld tot meer dan 53 miljard euro in 2020 en zijn de investeringen in onderzoek en ontwikkeling spectaculair toegenomen, van 1,9 miljard in 2010 tot meer dan 5 miljard euro vorig jaar.

Doorheen de jaren zijn er sterke biotechclusters ontstaan in onder meer Gent, Leuven, Charleroi en Luik waar universiteiten, onderzoekscentra, ziekenhuizen, spin-offs en start-ups, kmo’s en internationale bedrijven elkaar gevonden hebben. Die unieke samenwerking en focus hebben samen met de Belgische veerkracht geleid tot een uitzonderlijke expertise, meer bepaald in technologiedomeinen zoals messenger RNA, plasmide DNA, gen- en celtherapie, of monoklonale en polyklonale antilichamen.

Die Belgische expertise wordt vandaag wereldwijd erkend in de strijd tegen het coronavirus. Puurs is niet langer enkel bekend voor zijn Duvel, maar ook voor de coronavaccins van Pfizer-BioNTech op basis van mRNA-technologie. Daarnaast zetten zowel Belgische bedrijven als vestigingen van internationale ondernemingen – zoals eTheRNA, GSK, Janssen Pharmaceutica, Kaneka Eurogentec, Mithra, Plasma Industries, Takeda, Thermo Fischer, Univercells en zijn dochteronderneming Exothera – hun knowhow in voor de ontwikkeling en productie van coronavaccins -en behandelingen.

De Belgische sleutelrol in de wereldwijde strijd tegen het coronavirus illustreert hoe biotechbedrijven steeds meer evolueren van ‘invented in Belgium’ naar ‘made in Belgium’. De uitbouw van een hele reeks CDMO’s (Contract Development and Manufacturing Organizations) en de lijst van recent aangekondigde investeringen van internationale ondernemingen in extra productiecapaciteit in België zijn daarvan een bewijs.

Heel wat Belgische biotechspelers hebben een goedgevulde innovatiepijplijn aan grensverleggende geneesmiddelen en behandelingen die op de drempel staan van commercialisering en productie op industriële schaal. Om die evolutie structureel te ondersteunen is er nood aan een vlottere toegang tot risicokapitaal, voldoende STEM-talent met digitale vaardigheden en een innovatiebeleid dat de ontwikkeling van baanbrekende therapieën alle kansen biedt.

Frédéric Druck, secretaris-generaal van bio.be/essenscia : “Verschillende Belgische biotechbedrijven die zich aan het einde van hun ontwikkelingscyclus bevinden, zijn goed op weg om een succesverhaal te schrijven met de marktlancering van hun producten. Om de lokale verankering van de biotechsector te garanderen moeten we inzetten op financiering en talentontwikkeling. Als we op internationaal niveau willen concurreren, dient er nagedacht te worden hoe we een Europees investeringsplatform kunnen opzetten om meer durfkapitaal aan te trekken. Met Euronext in Brussel hebben we alle troeven in huis om die koers te varen. Om de vertaalslag te kunnen maken naar sterk gedigitaliseerde ‘factories of the future’ zal ook een versnelling nodig zijn in de opleiding en training van digitale skills. In België moeten we hierin het voortouw nemen.”

Tineke Van hooland, adjunct-secretaris-generaal van bio.be/essenscia : “Er waait een nieuwe wind in de biotechsector. De toegevoegde waarde op economisch en maatschappelijk vlak wordt door meer en meer landen erkend. Als we onze Belgische koppositie op het gebied van innovatie en bioproductie willen behouden, is een sterke internationale positionering zeer belangrijk in combinatie met een gedifferentieerde fiscale aanpak. Het opzetten van centers of excellence voor baanbrekende therapieën, zoals ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products), cel -en gentherapie of mRNA/pDNA-technologieën, het creëren van een data-analytics health hub en het uitwerken van een strategie om tekorten aan bepaalde kritische materialen voor productie op te vangen, zijn bijkomende pistes om te bewandelen. Laten we de veerkracht waarover we beschikken in onze Belgische biotechsector gebruiken om ons land ook in de toekomst prominent op de internationale kaart te blijven zetten.”

De BIO International Convention is het grootste biotechevenement ter wereld. Dit jaar vindt het event digitaal plaats van 10 tot 18 juni met als thema ‘rise together’. België telt zo’n 50 vertegenwoordigers op deze gerenommeerde conferentie. bio.be/essenscia promoot er de troeven van ons land in samenwerking met FlandersBio en BioWin, en met de steun van de regionale agentschappen FIT (Flanders Investment & Trade) en Awex. De presentatie “Belgium, a game changer in Biotech & Life Sciences” is te bekijken tijdens de volledige duur van het online event. Ook heel wat bedrijven die deel uitmaken van de Belgische biotechtrots zoals Bone Therapeutics, GSK, Mithra, PDC*line Pharma, Univercells en zijn dochteronderneming Exothera tekenen present.

Nieuwsbericht van essenscia, 10/06/2021


Feel free to share
3D printen

Productoverzichten:
Machines voor plasticsMachines voor metaal
Technologieën:
FDMSLASLSSLMBJMJDEDEBMDLP
Populair in 3D printen:
Barstjes in 3D printermarkt?
Design voor additive manufacturing
Afwerking van 3D geprinte werkstukken