Chemie en life sciences sector wil koploper zijn in Industrie 4.0

Meer of minder jobs? De toenemende digitalisering zal in de chemie, kunststoffen en life sciences in Vlaanderen vooral een impact hebben op de jobinhoud. Daardoor zullen werknemers en leidinggevenden meer en andere competenties nodig hebben. Het opleidingsaanbod afstemmen op deze jobs van de toekomst vormt dan ook een grote uitdaging voor het onderwijs en het HR-beleid in de ondernemingen.

Dat is samengevat de conclusie van ĎThe future of jobs in chemistry and life sciencesí, een sectorspecifieke studie van de Antwerp Management School (AMS). De resultaten werden gisteren voorgesteld tijdens het jaarevent van essenscia vlaanderen.

Industry 4.0, big data, the internet of things. Er is vandaag heel wat te doen over de vierde industriŽle revolutie. Maar welke impact zullen digitalisering, automatisering en robotisering hebben op de jobs in de chemie, kunststoffen en life sciences? Met 60.000 directe en 100.000 indirecte jobs is dat een van de economische sleutelsectoren in Vlaanderen. In opdracht van essenscia vlaanderen hebben professor Ans De Vos en senior researcher Tim Gielens van de Antwerp Management School hierover een studie uitgevoerd waarvoor 50 experten uit 25 sectorbedrijven werden bevraagd.

De onderzoekers stellen vast dat technische basiskennis cruciaal blijft, maar dat het belang van sociale vaardigheden toeneemt. Er is dus nood aan experten die van alle markten thuis zijn en detailkennis combineren met een bredere kijk. Digitale vaardigheden zijn bovendien een must voor elke medewerker, waarbij digital natives hun meer ervaren collegaís kunnen helpen om de omschakeling te maken. Het rapport doet ook enkele concrete aanbevelingen voor het onderwijs. Dat moet meer praktijkgericht zijn, ook op universitair niveau, en meer aandacht hebben voor soft skills in zowel de onderwijsmethode als de beoordeling.

ďDe studie leert ons vooral dat de digitale transformatie al volop aan de gang is in de chemie, kunststoffen en life sciences in Vlaanderen. We moeten ernaar streven om met onze sectorbedrijven ook op dit vlak koploper te zijn in Europa en in de wereld. Industrie 4.0 kan onze internationale concurrentiepositie versterken, op voorwaarde dat de sector zich snel en flexibel aanpast aan de technologische en socio-demografische revoluties. Zo zullen onderwijs en bedrijfsleven intensief moeten samenwerken om een evenwichtig antwoord te vinden op de vergrijzing van de werknemerspopulatie in verhouding tot de krapte van technische profielen op de arbeidsmarktĒ, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen.

ďMet dit onderzoek wil essenscia vlaanderen ondernemingen uit de sector inspiratie bieden om zich strategisch te positioneren en een HR-beleid op maat uit werken. Dit rapport is dus geen eindpunt, maar eerder de start van een werkproces dat we verder willen ondersteunen via de sectorale vormingsfondsen, het Demografiefonds voor werkbaar werk en diverse opleidingsprogrammaís op maat. Zo kan Industrie 4.0 uitgroeien tot een unieke opportuniteit om jobs efficiŽnter, zinvoller en duurzamer te makenĒ, zegt Luc Delagaye, voorzitter essenscia vlaanderen.

www.essenscia.be/Upload/Docs/Studie_Future_of_Jobs_in_Chemistry_and_Life_Sciences_AMS_essenscia_vlaanderen.pdf

Nieuwsbericht van essenscia, 30/11/2016


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen