Telewerk en handhygiëne zijn blijvers in de chemie- en farma-industrie

Vier op de vijf chemie- en farmabedrijven willen telewerk na de coronacrisis structureler gaan toepassen, net als digitaal vergaderen. Twee op de drie ondernemingen verwachten ook dat de verstrengde hygiënemaatregelen zullen blijven, en dan vooral de verhoogde aandacht voor handhygiëne. Dat blijkt uit een enquête van essenscia bij zowat 170 sectorbedrijven. Deze nieuwe manieren van werken vragen wel om de nodige flexibiliteit op mensenmaat.

Welke lessen trekken de chemie-, kunststof- en farmabedrijven uit de coronacrisis op het vlak van HR, welzijn op het werk en sociale dialoog? Via een bevraging eerder deze maand ging essenscia op zoek naar antwoorden. Wat zijn de positieve zaken op het vlak van arbeidsorganisatie die ondernemingen wensen te behouden en welke impact heeft dit op de manier van werken in een post-corona-economie?

Telewerk is een blijver

De eerste vaststelling is dat telewerk massaal en versneld is toegepast tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld ook om online opleidingen te volgen. Bedrijven zien heel wat voordelen, zoals op het vlak van woon-werkverkeer, maar er is nood aan een duidelijk kader en goede afspraken om valkuilen te vermijden. Zo is thuiswerk in de industrie evident niet voor elke functie haalbaar en is ieders thuissituatie verschillend. Sommige medewerkers geven ook zelf aan liever op kantoor dan thuis te werken.

De enquêteresultaten wijzen dan ook duidelijk op het belang van flexibiliteit. Zo werken bedrijven aan beurtrolsystemen voor een beperkt aantal dagen thuiswerk per week. Dit om het risico op sociaal isolement door gebrek aan persoonlijk contact te voorkomen. Om die reden wint ook interne communicatie aan belang om de betrokkenheid van thuiswerkers bij het bedrijf te behouden. Ook digitaal vergaderen wordt een zekerheid. Bijna 9 op de 10 ondervraagde ondernemingen zeggen dit ook na de coronacrisis meer te zullen doen.

Blijvende aandacht voor hygiëne

De huidige coronamaatregelen zijn intussen al sterk ingeburgerd. In de chemie- en farmasector geldt sowieso een sterke veiligheidscultuur waardoor werknemers vertrouwd zijn met strikte procedures en strenge veiligheidsmaatregelen.

Twee op de drie bedrijven geven aan de geldende hygiënevoorschriften ook in de toekomst te zullen toepassen. De meeste andere bedrijven willen eerst nog de tijd nemen voor een grondige evaluatie, maar nemen het wel in overweging. Aandacht voor handhygiëne is daarbij een topprioriteit naast een regelmatige ontsmetting en cleaning van werkruimtes en een ruimere spreiding van pauzetijden. Er worden ook creatieve oplossingen gezocht voor deurklinken, zodat die niet langer met de handen geopend moeten worden.

Sociale dialoog werkt op bedrijfsniveau

Van de bedrijven die deelnamen aan de enquête oordeelt 85% dat het sociaal overleg tijdens de coronacrisis positief is verlopen. Amper 5% beoordeelt dit als eerder negatief. De reden ligt voornamelijk bij de samenstelling en de betrokkenheid van de syndicale delegaties. Doordat afgevaardigden de werkvloer goed kennen en vertrouwd zijn met de eigenheid van het bedrijf biedt het sociaal overleg op ondernemingsvlak heel wat kansen voor flexibele oplossingen op maat.

Koen Laenens, secretaris-generaal en hoofd sociale zaken essenscia: “Mensen maken het verschil: in de zorg, in het onderwijs, maar ook in onze industrie. Dat bewijst deze crisis opnieuw. Daarom zijn oplossingen op mensenmaat nodig. Telewerk heeft heel wat troeven, maar er is nood aan maatwerk, omkadering en aandacht voor individueel welzijn op het werk. Ook de sociale dialoog op bedrijfsniveau heeft tijdens de coronacrisis goed gewerkt. Laat ons het momentum grijpen om dit structureel te versterken.”

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia: “De sector van de chemie en life sciences heeft zich deze coronacrisis wendbaar en weerbaar getoond, met lage cijfers voor tijdelijke werkloosheid en een essentiële productie die grotendeels operationeel is gebleven. Hierdoor kunnen we snel lessen trekken uit de crisis, lessen die ook voor andere sectoren van toepassing kunnen zijn. Daarom is dit het ideale moment om de vaak rigide arbeidswetgeving te moderniseren, want de nieuwe manieren van werken botsen dikwijls op een overvloed aan starre regeltjes die vaak tientallen jaren oud zijn.”

Nieuwsbericht van essenscia, 27/05/2020


Feel free to share


3D printen

Productoverzichten:
Machines voor plasticsMachines voor metaal
Technologieën:
FDMSLASLSSLMBJMJDEDEBM
Populair in 3D printen:
Barstjes in 3D printermarkt?
Design voor additive manufacturing
Afwerking van 3D geprinte werkstukken


Productivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen