Chemie- en kunststofsector pioniert met interregionale innovatieprojecten

Brusselse, Vlaamse en Waalse ondernemingen die binnen eenzelfde innovatieproject samenwerken met steun van de overheid. Het lijkt een evidentie, maar tot op heden was dit onder strikte voorwaarden enkel mogelijk voor kmoís. Onder impuls van de chemie- en kunststofsector zetten de bevoegde overheidsinstanties voortaan hun gewestgrenzen open om ook gezamenlijke innovatieprojecten tussen grotere bedrijven en kennisinstellingen te ondersteunen.

Hiervoor is vandaag een uniek princiepsakkoord ondertekend door Catalisti, de Vlaamse speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen, Greenwin, de Waalse innovatiecluster voor duurzame technologieŽn, en de regionale overheidsorganisaties VLAIO, SPW Recherche en Innoviris.

De kracht van innovatie schuilt in samenwerking: tussen grote bedrijven en kmoís, tussen ondernemingen en kennisinstellingen, tussen partners uit binnen- en buitenland. In BelgiŽ toont het kmo-programma Bel-SME aan dat ook interregionale samenwerking tussen partners uit de verschillende gewesten economische en maatschappelijke meerwaarde biedt. Op vraag van de chemie- en kunststofsector worden dergelijke Ďgrensoverschrijdendeí innovatie-projecten nu ook mogelijk voor grote bedrijven en clusterprojecten. De agentschappen van de drie gewestelijke overheden Ė VLAIO (Vlaanderen), SPW Recherche (WalloniŽ) en Innoviris (Brussel) Ė zetten daarvoor een gecoŲrdineerde samenwerking met aangepaste procedures op poten.

Het blijft bovendien niet enkel bij theoretische principes en mooie verklaringen. Catalisti en Greenwin organiseren vandaag al in Edegem een matchmaking-event om ondernemingen en kennisinstellingen uit Brussel, Vlaanderen en WalloniŽ met elkaar in contact te brengen. De chemie- en kunststofsector streeft ernaar om zo snel mogelijk de eerste interregionale innovatieprojecten op te starten.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen, sectorfederatie van de chemie en life sciences: ďInnovatie stopt niet aan de grenzen van de drie gewesten in ons land. De chemie en kunststoffen is een strategische sector voor de verschillende regioís en we zijn blij dat de overheid onze vraag steunt om interregionale innovatieprojecten te kunnen opzetten. Dit samenwerkingsmodel kan een inspiratie zijn voor andere industrietakken.Ē

Jan Van Havenbergh, Managing Director Catalisti, speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen: ďWe botsten binnen onze innovatieprojecten soms letterlijk op grenzen. Het is een goede zaak dat we die muren nu slopen om onze krachten te bundelen en kennis te delen. Meer samenwerking leidt tot meer innovatie. Daar wordt iedereen beter van.Ē

Bart Candaele, waarnemend administrateur-generaal VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen), Katrien Mondt, Directeur Generaal Innoviris (Het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie) en Rose Detaille, Inspecteur Generaal van het Departement Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van de Waalse Overheidsdienst (SPW Recherche): ďVlaanderen, WalloniŽ en het Brussels Gewest maken vandaag duidelijk dat ze de klant centraal stellen en dat onderlinge grenzen geen rol spelen in de gezamenlijke wens om bedrijven te steunen om te innoveren. Dat zal op termijn alle drie de gewesten ten goede komen.Ē

Nieuwsbericht van essenscia, 28/09/2018


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen