NAMUR publiceert NOA concept

Met de NAMUR Open Architecture heeft de gebruikersvereniging rond procesautomatisering een concept ontwikkeld dat een verdere digitalisering in de procesindustrie moet mogelijk maken zonder toegevingen te doen op het vlak van betrouwbaarheid of veiligheid. Vorige week werd de aanbeveling NE 175 gepubliceerd die de basisprincipes van NOA vastlegt.

De aanbevelingen van NAMUR hebben een hoog aanzien in de sector omdat de vereniging van gebruikers erin aangeeft welke benadering ze verwacht van leveranciers voor hun systemen en producten. De publicatie van de nieuwe aanbeveling rond de NAMUR Open Architecture is dan ook een belangrijk moment omdat het concept waar al een tijdje aan gewerkt werd, hierdoor officieel op het verlanglijstje staat van de industrie.

Het principe van de NAMUR Open Architecture komt er kort gezegd op neer dat er een aanvulling moet komen op de klassieke automatiseringspiramide om data uit een plant te kunnen halen voor gebruik in nieuwe applicaties. In de procesindustrie is die piramide een behoorlijk strakke structuur met het DCS-systeem als spelverdeler voor de flow van data.

Die strakke structuur heeft voordelen op het vlak van betrouwbaarheid en veiligheid die NAMUR niet zomaar overboord wil gooien. Langs de andere kant wil men meer openheid en wil men vermijden dat elk nieuw initiatief waarvoor data uit de plant moet komen, een groots en ingrijpend project wordt.

De oplossing waar NAMUR Open Architecture voor staat, is om een laag toe te voegen aan de zijkant van de piramide die op elk niveau data uit de plant kan halen en vervolgens via een apart kanaal naar bijvoorbeeld de cloud kan brengen.

Drie bouwstenen

Wat dat in de praktijk betekent is dat er NOA-oplossingen moeten komen als aanvulling op de bestaande systemen die het mogelijk maken om via open standaarden data uit de plant te halen. Daarbij wordt ook vastgelegd dat die openheid enkel bedoeld is voor het realiseren van M+O toepassingen (Monitoring en Optimalisatie). Het is dus niet de bedoeling dat een deel van de procescontrole via de bijkomende kanalen gerealiseerd wordt.

Hoe dat concreet gerealiseerd kan worden moet nog verder uitgewerkt worden, maar NAMUR heeft wel al drie bouwstenen gedefinieerd die het als essentiële schakels ziet.

Een eerste bouwsteen is een gestandaardiseerd informatiemodel. In OPC UA bestaan er al heel wat datamodellen voor specifieke sectoren waarin steeds terugkerende variabelen en parameters eenduidig gedefinieerd worden. Zo een datamodel moet er ook komen voor de NAMUR Open Architecture zodat het opvragen van data uit de plant overzichtelijk wordt en geen verdere vertaalslag meer vereist.

De tweede bouwsteen is wat men een NOA diode noemt, wat er op neer komt dat de NOA-oplossingen uit zichzelf zodanig moeten zijn dat de communicatie met bestaande systemen slechts in één richting kan plaatsvinden. NAMUR wil een relatief grote openheid voor wat het opvragen van data betreft maar wil tegelijk dat het alleen onder strikt gedefinieerde omstandigheden mogelijk is om van buitenaf in de processturing parameters te wijzigen of andere aanpassingen te doen.

Derde bouwsteen is de NOA Aggregating Server waar alle data die uit een proces gehaald wordt moet samenkomen zodat M+O toepassingen één centraal aanspreekpunt krijgen.

De volledige beschrijving van de NAMUR Open Architecture is dus opgenomen in NE 175 en kan bij NAMUR opgevraagd worden.

© Productivity.be, 13/07/2020


Feel free to share

Newsletter

News

Gartner Identifies the Top Cybersecurity Trends for 2024

FPT Industrial, CGM and Bimotor power the construction of the world's longest immersed tunnel

Roger Lemmens Appointed as Chief Operating Officer at Pauwels Consulting

Figure announces commercial agreement with BMW Manufacturing to bring general purpose robots into automotive production

CNH: €150 million investment in Harvesting Center of Excellence

Economic optimism doubles, yet almost half of CEOs do not believe their businesses will be viable in a decade as tech and climate pressures accelerate


Agenda

20/03 - 21/03: Maintenance, Antwerp Expo (B)

20/03 - 21/03: Pumps & Valves, Antwerp Expo (B)

27/03 - 28/03: Design to Manufacturing (D2M), Kortrijk Xpo (B)

15/04 - 19/04: Wire/Tube, Düsseldorf (D)

22/04 - 26/04: Hannover Messe, Hannover (D)

14/05 - 16/05: Advanced Manufacturing, Antwerp Expo (B)

15/05 - 16/05: Advanced Engineering, Antwerp Expo (B)

28/05: Industrie & Maintenance, Namur Expo (B)

05/06 - 06/06: Vision, Robotics & Motion, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

10/06 - 14/06: ACHEMA, Frankfurt am Main (D)

18/09 - 19/09: Kunststoffen, Brabanthallen 's-Hertogenbosch (Nl)

08/10 - 11/10: Motek, Stuttgart (D)

15/09/25 - 19/09/25: Schweissen & Schneiden, Messe Essen (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, Düsseldorf (D)