NAMUR

www.namur.de

Use cases voor Ethernet-APL

Productivity.be - De werkgroepen van NAMUR en ZVEI die zich toeleggen op de introductie van Ethernet-APL, hebben een gezamenlijk document gepubliceerd over use cases voor de nieuwe netwerktechnologie. Het document kijkt naar het gebruik van Ethernet-APL voor engineering, operations, maintenance en slimme sensoren.


APL cruciaal voor digitalisering van safety

Productivity.be - De komst van Ethernet-APL is een unieke opportuniteit om verdere stappen te zetten in de digitalisering van safety applicaties. Dat is een van de conclusies van de recente annual meeting van NAMUR die dit jaar Sustainable Lifecycle Risk Management als centraal thema had. Met APL wordt het voor het eerst mogelijk om Profinet en dus ook Profisafe te implementeren van het instrument tot de controller.


Nieuwe aanbeveling voor gebruik van online analyzers in process safety

Productivity.be - NAMUR heeft een nieuwe versie gepubliceerd van zijn aanbeveling NE 146 over het gebruik van online analyzers in veiligheidskringen. Hoewel de meeste safety systemen zich baseren op de klassieke parameters druk, temperatuur, niveau en debiet zijn er bij de NAMUR leden toch ook een paar honderd safety kringen met analyzers. Dat ze zeldzaam zijn, brengt echter bijzondere uitdagingen met zich mee.


Proces orkestratie

Productivity.be - NAMUR en ZVEI hebben de naam van hun gezamenlijke werkgroep die standaarden voor modulaire productie in de procesindustrie uitwerkt, veranderd in “Process Orchestration”. De nieuwe naam verwijst naar het concept dat uitgewerkt wordt voor het beheer en het opereren van modulaire, flexibele plants. In de automatiseringspiramide moet dat beheer gebeuren in een nieuwe orkestratielaag.


NAMUR publiceert NOA concept

Productivity.be - Met de NAMUR Open Architecture heeft de gebruikersvereniging rond procesautomatisering een concept ontwikkeld dat een verdere digitalisering in de procesindustrie moet mogelijk maken zonder toegevingen te doen op het vlak van betrouwbaarheid of veiligheid. Vorige week werd de aanbeveling NE 175 gepubliceerd die de basisprincipes van NOA vastlegt.


NAMUR Open Architecture (NOA) wordt concreet

Productivity.be - NAMUR, de gebruikersvereniging inzake procesautomatisering, heeft een aantal concrete implementaties gerealiseerd van NOA – het concept voor het ontsluiten van data in grote process plants. De Namur Open Architecture voorziet in het creëren van een communicatiekanaal naast de klassieke automatiseringspiramide om data uit het veld rechtstreeks naar het IT-niveau te brengen.


De cloud – wie vertrouwt u het meest?

Productivity.be - Technisch gezien is er geen enkele reden om in de industrie niet méér gebruik te maken van de cloud. Dat was de conclusie van een opmerkelijke lezing tijdens de meest recente NAMUR conferentie. Tegelijk vinden gebruikers van automatiseringstechnologie wel dat aanbieders van cloudoplossingen duidelijker moeten zijn in hun aanbod en meer moeten denken in termen van applicaties.


Remote and Autonomous Operation

Productivity.be - NAMUR, de vereniging van gebruikers van procesautomatisering, heeft een nieuwe versie gepubliceerd van aanbeveling NE161 voor “Remote and Autonomous Operation”. Het document geeft een mooi overzicht van alle uitdagingen en obstakels die een bedrijf ontmoet wanneer het een plant, of delen daarvan, vanop afstand wil beheren en runnen. De nieuwe versie besteedt extra aandacht aan cyber security.


Nieuw datamodel voor digital twin

Productivity.be - In de procesindustrie is een uitbreiding van DEXPI (Data Exchange in the Process Industry) in de maak die een datamodel moet opleveren waarmee een volledige procesinstallatie beschreven kan worden doorheen zijn levenscyclus. Het zogenaamde Asset Lifecycle (ALC) Data Model heeft dan ook de ambitie om de ultieme digital twin te worden.


GEA wil integratie van skids versnellen met MTP

Productivity.be - GEA wil volop inzetten op het principe van de Module Type Package (MTP) om de integratie van installaties op skids in hoger gelegen DCS of SCADA systemen te versnellen. MTP is een relatief nieuw concept dat momenteel in Duitsland ontwikkeld wordt. De praktijkervaring bij GEA biedt een belangrijke aanvulling op het theoretisch werk rond standaardisering.


Plug & Produce in de procesindustrie

Productivity.be - Met de toenemende druk om nieuwe producten snel op de markt te brengen en de vaststelling dat producten steeds kortere life cycles hebben, kijkt de industrie steeds meer naar Plug & Produce concepten om de flexibiliteit van installaties te vergroten. NAMUR, ZVEI en ProcessNet willen deze principes via standaardisering en certificatie ingang laten vinden.


Module Type Package (MTP)

Productivity.be - Met de publicatie van de eerste drafts voor standaarden voor de Module Type Package (MTP) begint het concept van modulaire automatisering in de procesindustrie stilaan vorm te krijgen. Bedoeling van MTP is dat modules in een plant op een transparante en leveranciersonafhankelijke manier geïntegreerd kunnen worden in een overkoepelend procescontrolesysteem.


Namur wil plug & play Ethernet voor instrumentatie

Productivity.be - Ethernet in the field. Er wordt al jaren over gesproken maar in de praktijk blijft het aantal implementaties relatief beperkt. Namur heeft met NE 168 nu een aanbeveling gepubliceerd waarin de gebruikers aangeven waaraan een systeem voor field level Ethernet moet voldoen.


Eerste field testen voor Open Process Automation

Productivity.be - Open Process Automation – het initiatief van ExxonMobil om een open DCS te ontwikkelen – wordt intussen gedragen door meer dan 80 leveranciers en eindgebruikers. Na de succesvolle afronding van een proof-of-concept project eerder dit jaar worden de eerste reële field testen op zeven procesinstallaties voorbereid. Die zouden in 2020 operationeel moeten zijn.


M+O sensoren: een nieuwe wereld in de procesindustrie

Productivity.be - Met de digitalisering wordt in procesautomatisering een nieuwe laag ontwikkeld boven de procescontrole, met monitoring en optimalisering als belangrijkste doelstellingen. Die laag krijgt ook steeds meer eigen sensoren – een nieuwe wereld in de procesindustrie waarvoor vandaag nog geen normen en regels bestaan.


NAMUR: 10 jaar digitalisering

Productivity.be - Met belangrijke trends als de ontwikkeling van de NAMUR Open Architecture, de eerste field test van het Open Process Automation initiatief en de hoge verwachtingen rond 5G hoeft het niet te verbazen dat digitalisering andermaal het centrale thema was op de jaarlijkse General Meeting van NAMUR. In de komende weken doet Productivity.be uitgebreid verslag van een van de belangrijkste events in de procesindustrie.


Belang van online analyse neemt toe, maar nog te weinig in procescontrole

Productivity.be - Namur – de vereniging van gebruikers van automatiseringstechnologie in de procesindustrie – heeft een update gepubliceerd van haar worksheet NA 113 over “Online Analytics for Process control”. Het document geeft een reeks voorbeelden van hoe online analyse vandaag al wordt ingezet om procescontrole performanter te maken.


Chemische fabriek in een container

Productivity.be - De chemische en farmaceutische industrie ondervinden net als de maakindustrie een toenemende vraag naar individualisering van producten en ook voor deze sectoren is het de uitdaging om hierbij dezelfde kostenefficiëntie te realiseren als bij massaproductie. Een van de mogelijke antwoorden is modularising, een thema dat nadrukkelijk aan bod komt op Achema.


Zijn ingenieurs sexy genoeg voor de 21-ste eeuw?

Productivity.be - Met digitalisering als het centrale thema kon de general meeting van Namur moeilijk voorbijgaan aan het vakgebied data science. Als uitgangspunt werd een artikel genomen van de Harvard Business Review met als titel “Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century”. Wat heeft data science de industrie te bieden en welke rol kunnen ingenieurs hierin spelen?


Namur Open Architecture wil openheid en betrouwbaarheid verzoenen

Productivity.be - Industrie 4.0 gaat de klassieke automatiseringspiramide openbreken – zo werd ons lange tijd voorspeld – maar Namur stelt met Open Architecture nu een alternatief concept voor dat de nood aan openheid in automatisering combineert met de eerder gesloten benadering van DCS-systemen. De automatiseringspiramide garandeert een hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Daar valt in grote chemische plants niet aan te tornen, zo meent men bij Namur.


Process plants bediend vanop afstand

Productivity.be - Net als de maakindustrie ontsnapt ook de procesindustrie niet aan de druk om de productiviteit te verhogen en steeds kostenefficiënter te produceren. Een van de mogelijke antwoorden hierop is Remote Operation – het principe waarbij een plant vanop afstand opgevolgd of zelfs helemaal bediend kan worden.


Newsletter

News

Emerson’s New Comprehensive Automation Platform Empowers Decisive Action from Plant to Enterprise

Portable authenticity testing device detects food fraud at the point of sampling

Three trends set to drive cyber-attacks in 2024

TotalEnergies Partners with Major International Companies to Support e-NG Development

Schneider Electric Collaborates with NVIDIA on Designs for AI Data Centers

Apptronik and Mercedes-Benz Enter Commercial Agreement


Agenda

22/04 - 26/04: Hannover Messe, Hannover (D)

14/05 - 16/05: Advanced Manufacturing, Antwerp Expo (B)

15/05 - 16/05: Advanced Engineering, Antwerp Expo (B)

15/05 - 16/05: Food Tech Event, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch (Nl)

28/05: Industrie & Maintenance, Namur Expo (B)

05/06 - 06/06: Vision, Robotics & Motion, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

10/06 - 14/06: ACHEMA, Frankfurt am Main (D)

18/09 - 19/09: Kunststoffen, Brabanthallen 's-Hertogenbosch (Nl)

08/10 - 11/10: Motek, Stuttgart (D)

15/09/25 - 19/09/25: Schweissen & Schneiden, Messe Essen (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, Düsseldorf (D)